Infostánek

Informační stánek informuje a nabízí:

Publikace v češtině, angličtině, němčině, polštině – zdarma:

„Katedrála Božského Spasitele v Ostravě“ – malý průvodce katedrálou

 

Je možno si zakoupit pohlednice, turistický deník, turistickou známku, vizitku a magnetku. Také je zde možnost si na památku obtisknout razítko s námětem katedrály Božského Spasitele.

Cena:

 Pohlednice tři druhy 5,- Kč/ks
 Turistická známka 35,- Kč/ks
 Turistická vizitka 12,- Kč/ks
 Turistický deník  50,- Kč/ks
 Magnetka  25,- Kč/ks
 Svíčka „velká“  60,- Kč/ks
 Svíčka „malá“  30,- Kč/ks

V informačním stánku je možno si zdarma zapůjčit sluchátka s nahrávkou komentované prohlídky, která je k dispozici v češtině, němčině, angličtině a polštině.

Je možno zde také získat rozpis bohoslužeb a akcí ve farnosti Moravská Ostrava.

K dispozici je také  Návštěvní kniha, kde mohou návštěvníci vyjádřit své dojmy z návštěvy katedrály Božského Spasitele.

Výstavka:

Výstava v obou vitrínách je nyní věnovaná plánované rekonstrukci adorační kaple a vytvoření biskupské krypty. Ve vitríně v levé boční lodi si mohou návštěvníci prohlédnout návrh podoby adorační kaple, vytvořené v ateliéru Štěpán v Brně. Vystaven je zde model „Krůpěj“ představující podobu nového svatostánku adorační kaple. Návštěvníci si mohou prohlédnout technické výkresy kaple a v průřezu navrženou podobu krypty. Na protější straně je možno vidět vizualizaci vstupu do adorační kaple a řešení interiéru samotné kaple. Výstava je doplněna dílčím návrhem nové biskupské katedry.

Rekonstrukce kaple bude probíhat o hlavních prázdninách, v červenci a srpnu tohoto roku a výstavu si mohou návštěvníci v katedrále prohlédnout do 25. června 2018.