Infostánek

Informační stánek informuje a nabízí:

Publikace v češtině, angličtině, němčině, polštině – zdarma:

„Katedrála Božského Spasitele v Ostravě“ – malý průvodce katedrálou

 

Je možno si zakoupit pohlednice, turistický deník, turistickou známku, vizitku a magnetku. Také je zde možnost si na památku obtisknout razítko s námětem katedrály Božského Spasitele.

Cena:

 Pohlednice tři druhy 5,- Kč/ks
 Turistická známka 35,- Kč/ks
 Turistická vizitka 12,- Kč/ks
 Turistický deník  50,- Kč/ks
 Magnetka  25,- Kč/ks
 Svíčka „velká“  60,- Kč/ks
 Svíčka „malá“  30,- Kč/ks

V informačním stánku je možno si zdarma zapůjčit sluchátka s nahrávkou komentované prohlídky, která je k dispozici v češtině, němčině, angličtině a polštině.

Je možno zde také získat rozpis bohoslužeb a akcí ve farnosti Moravská Ostrava.

K dispozici je také  Návštěvní kniha, kde mohou návštěvníci vyjádřit své dojmy z návštěvy katedrály Božského Spasitele.

Výstavka:

Ve vitríně v levé i pravé boční lodi katedrály si návštěvníci mohou prohlédnout výstavu věnovanou Bibli. Bible je jedinečná kniha, plná napínavých příběhů, které popisují Boží zjevení. Písmo svaté obsahuje soubor starověkých textů, které křesťané považují za posvátné    a inspirované Bohem. Nejvýznamnější částí Bible jsou pak evangelia, popisující život, působení, smrt a zmrtvýchvstání Ježíše Krista, který je ústřední postavou křesťanství. Pro církev je Písmo svaté slovem samotného Boha, skrze které se šíří a povzbuzuje naše víra.

Bible je nejvíce překládanou a vydávanou knihou světa a v roce 1452 také první tištěnou knihou na Západě. Výstavka představuje Bible v různých jazycích, v řečtině, v hebrejštině v latině a také v češtině. Mimořádný význam pak má Starý zákon v hebrejštině a Nový zákon v řečtině, neboť to jsou originální jazyky sepsání svatých textů.

Autorem výstavky je otec Marek Kozák a v katedrále si ji mohou návštěvníci prohlédnout do 8. dubna 2018.