Kontakty

Korespondenční adresa:

Římskokatolická farnost Ostrava – Moravská Ostrava

Nám. Msgre. Šrámka 4/1760

702 00  Ostrava – Moravská Ostrava

IČO: 45234019

 

Kontaktní osoby:   Mgr. Petra Košáková

Helena Koláčková

Telefon: 730 588 112

Email:    katedrala@doo.cz

Čísla bankovních účtů:

ČSOB a.s.:   209654523/0300,  účel: údržba katedrály

KB a.s.:  19-6363340247/0100, účel: údržba kostela sv. Václava

Raiffeisenbank a.s.: 1035001139/5500, účel: potřeby farnosti

 

Pokud máte zájem o komentovanou prohlídku pro větší skupinu, je třeba zajistit termín s dostatečným předstihem na výše uvedeném kontaktu.