Historie katedrály

Historie Ostravy a katedrály

Město bylo založeno r. 1267 olomouckým biskupem Brunem ze Schauenburgu. První písemnou zmínku o Ostravě (dnešní Moravské Ostravě) nalézáme v závěti olomouckého biskupa Bruna ze Schauenburku z 29. 11. 1267. Statut města získala Ostrava mezi lety 1267 – 1279. Město bylo založeno německými kolonisty na místě, kde sídlila starší slovanská osada v blízkosti brodu přes řeku Ostravici, na obchodní stezce z Opavy do Těšína a Krakova. Farním kostelem byl kostel sv. Václava. První písemný doklad o něm máme z r. 1297. První zmínky o farnosti jako takové jsou z roku 1389. Samotné jméno Ostrava vychází z názvu řeky, tehdy zvané Ostrá (ostrá tj. rychlá voda). V polovině 19. století zde žilo kolem 2 tisíc obyvatel.

Katedrála Božského Spasitele

Dříve bazilika Božského Spasitele je hlavní kostel ostravsko-opavské diecéze. Nachází se v Moravské Ostravě uprostřed náměstí Msgre. Šrámka a je druhým největším kostelem na Moravě, hned po velehradské bazilice.

Vybudována byla v letech 1883–1888 v novorenesančním slohu podle plánů Gustava Meretty, stavbu řídil ostravský architekt Clemens Hladisch (Klement Hladiš) a vnitřní výzdobu navrhoval Max von Ferstel. Slavnostní vysvěcení provedl olomoucký arcibiskup Theodor Kohn 16. července 1897. Katedrálním kostelem je od zřízení ostravsko-opavské diecéze, ke kterému došlo 30. května 1996.

Budova katedrály je trojlodní se zakončenou půlkruhovou apsidou. Hlavní loď je 14 metrů široká a 22 metrů vysoká, boční lodě jsou 7 metrů široké a 10 metrů vysoké. Celková délka budovy je 68 metrů. Nad katedrálou se tyčí dvě symetrické čelní věže vysoké 67 metrů. Dovnitř se vejde 4000 lidí, proto je katedrála druhá největší církevní stavba na Moravě (hned po bazilice na Velehradu). Ve výšce bočních lodí se nachází trojdílná římsa, kterou nese dvanáct volně stojících sloupů iónského slohu z pískovce. Klenba hlavní lodi je dělená pilastry v korintském slohu.

Historické fotografie

Olomoucký arcibiskup Theodor Kohn posvětil 16.července 1897 chrám Božského Spasitele v Ostravě. Farním kostelem se stal až 1.ledna 1927. V roce 1996, kdy papež Jan Pavel II. ustanovil ostravsko-opavskou diecézi, byl farní kostel Božského Spasitele povýšen na katedrálu. Podívejte se na dobové fotografie dokumentující historickou proměnu chrámu, zobrazující významné osobnosti, které se zasloužily o stavbu chrámu a oslavu církevních svátků. Fotografie zde.