Poutní slavnost sv. Anny u kaple v Ostravě-Muglinově

V sobotu 28. července 2018 v 17.00 hod. bude

Červen až září 2018 v naší farnosti

Mše sv. v Městské nemocnici v O.-Fifejdách Každou sobotu