Červen až září 2018 v naší farnosti

Mše sv. v Městské nemocnici v O.-Fifejdách Každou sobotu

Program pro školy

Farnost Moravská Ostrava nabízí v rámci projektu