Zahájení nového školního roku 2019/2020 na faře v Moravské Ostravě

Výuka řím.-kat. náboženství ve škol. r. 2019/2020

Madona z Těrlicka

Vzácný gotický deskový obraz Madony z Těrlicka z

Program pro školy

Farnost Moravská Ostrava nabízí v rámci projektu