Pouť k Panně Marii Karmelské

Pouť k Panně Marii Karmelské   16. července

Červen až září 2018 v naší farnosti

Mše sv. v Městské nemocnici v O.-Fifejdách Každou sobotu