Propozice k zájezdu dětí a mládeže

Propozice k zájezdu dětí a mládeže, který

Svátek Sv. Prokopa

Svátek sv. Prokopa budeme slavit v pátek

Červen a červenec 2017 v naší farnosti

Mše sv. v Městské nemocnici v O.-Fifejdách Každou sobotu