Pouť k Panně Marii Karmelské

Pouť k Panně Marii Karmelské   15. července 2019.

Zahájení nového školního roku 2019/2020 na faře v Moravské Ostravě

Výuka řím.-kat. náboženství ve škol. r. 2019/2020

Madona z Těrlicka

Vzácný gotický deskový obraz Madony z Těrlicka z