Výstavy

 

 

 

Stálá výstava o diecézi.

Na území ostravsko-opavské diecéze se nachází přibližně 580 kostelů a kaplí. Některé z nich byly postaveny téměř před 1000 lety, jiné v současné době. Stálá expozice je jakousi pozvánkou do 11 děkanátů naší diecéze, které představují své největší perly nejen po stránce historické, architektonické ale i duchovní. Výstava je umístěna v bočních lodích katedrály.
Výstava je k dispozici i na našich webovských stránkách zde.

 

Výstavy v  kostele sv. Václava

V interiéru kostela si mohou návštěvníci prohlédnout výstavu fotografií členů fotokroužku farnosti Moravská Ostrava. Výstava pod názvem „Ze života farnosti“ obrazově dokumentuje liturgický rok ve farnosti Moravská Ostrava.