Výstavy

V katedrále je až do konce listopadu k vidění výstava studentských prací vytvořených pro diecézní umělecké soutěže vypisované Opolskou diecézí (v letech 2018-2019): „Stezka dřevěných kostelů v Opolské diecézi“ a „Sv. Anna – patronka vzdělání a rodinného života v naší diecézi. “

 

Stálá výstava o diecézi.

Na území ostravsko-opavské diecéze se nachází přibližně 580 kostelů a kaplí. Některé z nich byly postaveny téměř před 1000 lety, jiné v současné době. Stálá expozice je jakousi pozvánkou do 11 děkanátů naší diecéze, které představují své největší perly nejen po stránce historické, architektonické ale i duchovní. Výstava je umístěna v bočních lodích katedrály.
Výstava je k dispozici i na našich webovských stránkách zde.

 

Výstavy v  kostele sv. Václava

Až do konce října je možno v kostele vidět pozdně gotický obraz Madony z Těrlicka. Vzácný obraz datovaný kolem roku 1 500 byl ukryt pod pozdější přemalbou. Při restaurování byl nečekaně objeven ve velmi dobrém stavu a z jednoho obrazu tak vzniky obrazy dva.

 

V interiéru kostela si mohou návštěvníci prohlédnout výstavu fotografií členů fotokroužku farnosti Moravská Ostrava. Výstava pod názvem „Ze života farnosti“ obrazově dokumentuje liturgický rok ve farnosti Moravská Ostrava.