Výstavy

Brownfield 2

Stálá výstava o diecézi.

Na území ostravsko-opavské diecéze se nachází přibližně 580 kostelů a kaplí. Některé z nich byly postaveny téměř před 1000 lety, jiné v současné době. Stálá expozice je jakousi pozvánkou do 11 děkanátů naší diecéze, které představují své největší perly nejen po stránce historické, architektonické ale i duchovní. Výstava je umístěna v bočních lodích katedrály.
Výstava je k dispozici i na našich webovských stránkách zde.

 

V prostoru katedrály je k vidění na pěti panelech také putovní výstava o knězi P. Richardu Henkesovi, SAC. Tato výstava bude ke zhlédnutí do poloviny měsíce června.

 

Výstavy v  kostele sv. Václava

Až do konce října je možno v kostele vidět pozdně gotický obraz Madony z Těrlicka. Vzácný obraz datovaný kolem roku 1 500 byl ukryt pod pozdější přemalbou. Při restaurování byl nečekaně objeven ve velmi dobrém stavu a z jednoho obrazu tak vzniky obrazy dva.

 

V interiéru kostela si mohou návštěvníci prohlédnout výstavu fotografií pana Mgr. Pavla Godického s názvem „Opuštění“. Jedná se o fotografie náhrobků z opuštěných křesťanských a židovských hřbitovů. Výstava bude probíhat do 14. června 2019.