Výstavy

Stálá výstava o diecézi.

Na území ostravsko-opavské diecéze se nachází přibližně 580 kostelů a kaplí. Některé z nich byly postaveny téměř před 1000 lety, jiné v současné době. Stálá expozice je jakousi pozvánkou do 11 děkanátů naší diecéze, které představují své největší perly nejen po stránce historické, architektonické ale i duchovní. Výstava je umístěna v bočních lodích katedrály.
Výstava je k dispozici i na našich webovských stránkách zde.

 

MILOVAT DOBRO A ODPOROVAT ZLU

V interiéru katedrály Božského Spasitele si je možno prohlédnout od 5. února 2019 výstavu o kardinálu Beranovi, s názvem “ MILOVAT DOBRO A ODPOROVAT ZLU“. Výstavu tvoří deset panelů, které přibližují životní mezníky kardinála Josefa Berana, zasazuje je do historických souvislostí a podtrhuje význam jeho osobnosti v odporu vůči totalitním režimům 20. století – nacismu a komunismu. Putovní výstavu si mohou návštěvníci prohlédnout v katedrále do 22. února 2019.

obrázek