Rekonstrukce

Katedrála Božského Spasitele v Ostravě se otevírá

Slavnostní znovuotevření katedrály Božského Spasitele v Ostravě proběhlo  22. listopadu 2015 na slavnost Krista Krále – tedy titulární slavnost katedrály. V rámci slavnostní bohoslužby byl v katedrále do bočního oltáře uložen relikviář s ostatky papeže sv. Jana Pavla II. Rovněž byl posvěcen restaurovaný svatostánek, který je nově umístěn v adorační kapli vytvořené naproti sakristie.

Při slavnostním otevření byly také poprvé spuštěny transparentní displeje umístěné v zadních oknech katedrály. Jedná se o moderní technologii, která současnými technickými prostředky navazuje na tradiční vitráže v oknech kostelů. Transparentní displeje ve vypnutém stavu vypadají jako běžné sklo, avšak po spuštění programu dokáží zobrazovat výtvarný obsah.

Ve vitrínách v bočních lodích katedrály jsou k vidění cyklicky obměňované výstavky a interiér je nově doplněn také o panely, jejichž obsah připomíná nejen historii katedrály, ale také pestrou paletu historicky pozoruhodných církevních památek na území ostravsko-opavské diecéze.

Nově je katedrála celodenně zpřístupněna pro všechny návštěvníky v čase mezi ranní a večerní bohoslužbou, vždy od úterý do soboty, v neděli a o státních svátcích  pak v odpoledních hodinách. Pro účely zpřístupnění je v zádveří katedrály nově umístěna recepce, kde je možné získat informace, tiskoviny, zapůjčit si audioprůvodce ve čtyřech jazycích, případně zakoupit turistickou známku, magnetku či jiné drobné upomínkové předměty. K dispozici je rovněž turistické razítko s motivem katedrály. Pro účastníky bohoslužeb a návštěvníky katedrály jsou nově k dispozici toalety umístěné rovněž ve vstupních prostorách katedrály.

Celkové výdaje na opravu a vybavení katedrály v letech 2014-2015 dosáhly 68 mil. Kč, z čehož 65 mil. Kč tvoří výdaje stavební a 3 mil. Kč výdaje na vybavení, projekty a související činnosti.

Na pokrytí výdajů se významnou částí podílela Evropská unie: 30,5 mil. Kč bylo poskytnuto z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko a 11,5 mil. Kč z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika, díky spolupráci s katedrálou v Opoli.  Statutární město Ostrava přispělo částkou 1,5 mil. Kč a v jednání je ještě dotace městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Ze strany církve zbývá na dokrytí nákladů částka 22,5 mil. Kč, která se skládá z mnoha drobných darů věřících i podporovatelů, dále z vyhlášené veřejné sbírky a z finanční náhrady v rámci majetkového vyrovnání mezi státem a církvemi.