Eucharistické dny 2024

6. neděle v mezidobí 11. února

7:30 ranní mše sv.
9:30 mše sv. za farní společenství
18:00 výstav Nejsvětější Svátosti s možností soukromé adorace
18:30 společné zakončení adorace a svátostné požehnání
19:00 večerní mše sv.

Pondělí 12. února

7:30 ranní mše sv.
8:00 – 9:00 výstav Nejsvětější Svátosti s možností soukromé adorace
17:00 výstav Nejsvětější Svátosti s možností soukromé adorace
17:30 společné zakončení adorace a svátostné požehnání
18:00 večerní mše sv.

Úterý 13. února

7:30 ranní mše sv.
8:00 – 9:00 výstav Nejsvětější Svátosti s možností soukromé adorace
17:00 výstav Nejsvětější Svátosti s možností soukromé adorace
17:30 zakončení adorace, Te Deum a svátostné požehnání
18:00 večerní mše sv. na zakončení eucharistických dnů

Popeleční středa 14. února – den přísného půstu

6:30 modlitba ranních chval v eucharistické kapli
6:45 modlitba růžence
7:30 ranní mše sv. s udílením popelce
18:00 pontifikální mše sv. s udílením popelce;
hlavní celebrant o. biskup Martin