Katecheze

 

Rozvrh hodin vyučování

římskokatolického náboženství

na faře v Moravské Ostravě

(Nám. Msgre Šrámka 4)

ve školním roce 2022/2023:

 

Pondělí:

14.45 – 15.30 hod.: předškoláci a 1. třída (vyučující: Mgr. Jana Dvořáková)

14.45 – 15.30 hod.: 3. třída, příprava k svátostem (vyučující: P. Vladimír Ziffer)

15.00 – 15.45 hod.: 2. třída (vyučující: P. Jan Plaček)

15.30 – 16.15 hod.: 6. třída (vyučující: Mgr. Jana Dvořáková)

15.35 – 16.20 hod.: 7. třída (vyučující: P. Vladimír Ziffer)

16.00 – 16.45 hod.: 4. třída (vyučující: P. Jan Plaček)

16.15 – 17.00 hod.: 8. a 9. třída (vyučující: Mgr. Jana Dvořáková)

16.45 – 17.30 hod.: 5. třída (vyučující: P. Vladimír Ziffer)

Dramatický kroužek:

po domluvě

Fotografický kroužek:

Úterý: 16.00 – 17.00 hod. (od 4. října)

Kroužek rukodělných prací žen:

Úterý: 16.00 – 18.00 hod. (od 4. října)

Společenství mládeže – 1x za 14 dní:

Pátek: 18.00 – 20.00 hod. (po večerní mši sv., která je v 17.00 hod.)

Zkouška malé scholy:

Pátek: 15.30 – 17.00 hod. (před večerní mší sv., která je pro děti)

Schůzka mladších ministrantů:

Pátek po večerní mši sv.: 18.00 – 19.00 hod.

Zkouška velké scholy:

Neděle: 8.00 – 9.15 hod. (před mší sv., která je v 9.30 hod.)

Mše sv. pro děti je v pátek v 17.00 hod.

Mše sv. pro rodiny s dětmi je během celého roku v neděli v 9.30 hod.