Katecheze

Rozvrh hodin vyučování římskokatolického náboženství na faře v Moravské Ostravě ve školním roce 2017/2018 (Nám. Msgre Šrámka 4):

 

Pondělí:

15.30 – 16.15 hod.: předškoláci a 1. třída (vyučující: Mgr. Jarmila Plačková)

15.15 – 16.00 hod.: 2. třída (vyučující: P. David Powiesník)

15.30 – 16.15 hod.: 3. třída, příprava k svátostem (vyučující: P. Jan Plaček)

16.15 – 17.00 hod.: 4. třída (vyučující: P. David Powiesník)

16.15 – 17.00 hod.: 5. třída (vyučující: Mgr. Jarmila Plačková)

16.30 – 17.15 hod.: 7. – 9. třída (vyučující: P. Jan Plaček)

17.00 – 17.45 hod.: 6. třída (vyučující: Mgr. Jarmila Plačková)

 

 

Dramatický kroužek: po domluvě

Fotografický kroužek (od října): Úterý: 16.00 – 17.00 hod.

Kroužek ručních prací (od října): Úterý: 16.00 – 18.00 hod.

Keramický kroužek (od října): Středa: 15.00 – 17.00 hod.

Společenství mládeže: Čtvrtek po večerní mši sv., která je v 18.00 hod.

Zkouška malé scholy: Pátek: 15.30 – 17.00 hod. (před večerní mší sv., která je pro děti)

Schůzka mladších ministrantů: Pátek po večerní mši sv.: 18.00 – 19.00 hod.

Zkouška velké scholy: Neděle: 8.00 – 9.15 hod. (před mší sv., která je v 9.30 hod.)

 

 

Mše sv. pro děti je v pátek v 17.00 hod.

Mše sv. pro rodiny s dětmi je během celého roku v neděli v 9.30 hod.