Katecheze

Rozvrh hodin vyučování

římskokatolického náboženství

na faře v Moravské Ostravě

(Nám. Msgre Šrámka 4)

ve školním roce 2019/2020:

 

Pondělí:

14.15 – 15.00 hod.: 2. třída (vyučující: P. David Powiesník)

15.00 – 15.45 hod.: 5. třída (vyučující: P. Jan Plaček)

15.10 – 15.55 hod.: předškoláci a 1. třída (vyučující: Mgr. Jana Dvořáková)

15.10 – 15.55 hod.: 6. třída (vyučující: P. David Powiesník)

16.00 – 16.45 hod.: 3. třída, příprava k svátostem (vyučující: P. Jan Plaček)

16.00 – 16.45 hod.: 4. třída (vyučující: P. David Powiesník)

16.00 – 16.45 hod.: 7. třída (vyučující: Mgr. Jana Dvořáková)

17.00 – 17.45 hod.: 8. a 9. třída (vyučující: Mgr. Jana Dvořáková)

 

 

Dramatický kroužek:

po domluvě

 

Fotografický kroužek (od října):

Úterý: 16.00 – 17.00 hod.

 

Společenství ručních prací:

Úterý: 16.00 – 18.00 hod.

 

Společenství mládeže:

Čtvrtek po večerní mši sv., která je v 18.00 hod.

 

Zkouška malé scholy:

Pátek: 15.30 – 17.00 hod. (před večerní mší sv., která je pro děti)

 

Schůzka mladších ministrantů:

Pátek po večerní mši sv.: 18.00 – 19.00 hod.

 

Zkouška velké scholy:

Neděle: 8.00 – 9.15 hod. (před mší sv., která je v 9.30 hod.)

 

Mše sv. pro děti je v pátek v 17.00 hod.

Mše sv. pro rodiny s dětmi je během celého roku v neděli v 9.30 hod.