Katecheze

Výuka řím.-kat. náboženství

ve škol. r. 2022/2023

na faře v Moravské Ostravě:

 

  1. Mše sv. na zahájení nového školního a katechetického roku s žehnáním aktovek a školních pomůcek bude v katedrále Božského Spasitele v Moravské Ostravě

 

v neděli 4. září 2022 v 9.30 hod.

 

  1. Po ní bude domluva výuky náboženství pro děti, které už navštěvovaly výuku v loňském školním roce i pro nové příchozí.
  2. Rodiče mohou přihlásit i děti nepokřtěné.
  3. Nahlásit děti, které ještě nechodily do náboženství, mohou rodiče také v sakristii nebo farní kanceláři.
  4. O výuce náboženství se mohou rodiče informovat na telefonním čísle 595 545 978 během úředních hodin (tj. v pondělí a středu od 10.00 do 12.00 hod. a od 15.00 do 17.00 hod. a v pátek od 10.00 do 12.00 hod.).
  5. Vyučování je pro předškoláky, školáky od 1. do 9. třídy a středoškoláky.
  6. Vyučujícími dny budou pravděpodobně pondělí a úterý.

 

Příležitost k sv. smíření před zahájením katechetického roku bude pro děti a mládež v pátek 2. září od 15.30 do 17.00 hod.

 

Pro zájemce z řad dětí navštěvujících výuku začne opět pracovat keramický, dramatický a fotografický kroužek.

 

Farní mše sv. pro rodiny s dětmi je v neděli v 9.30 hod.