Ohlášky

Ohlášky na neděli 8. října jsou za ohláškami na neděli 1. října 2023.

 

Ohlášky na neděli 1. října 2023:

tel. č. do farní kanceláře: 595 545 978

Dnes slavíme 26. neděli v mezidobí. Mše sv. za naše farní společenství je obětována v 9.30 hod.; zároveň je to mše pro rodiny s dětmi.

Liturgický kalendář týdne:

 

Pondělí 2. 10.:

Svatých andělů strážných. Úcta k nim byla známá už v prvotní církvi.

 

Středa 4. 10.:

Sv. Františka z Assisi. Zakladatel františkánského řeholního společenství a patron ekologie. Zemřel v r. 1226.

 

Čtvrtek 5. 10.:

Sv. Marie Faustýny Kowalské, panny. Narodila se 25. srpna 1905 v Polsku, v srpnu 1925 vstoupila ve Varšavě do Kongregace sester Matky Božího Milosrdenství. Byla obdařena viděním Ježíše Milosrdného a poselství o jeho milosrdenství měla předat světu. Zemřela 5. října 1938, svatořečena v r. 2000.

 

Pátek 6. 10.:       

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI

 

Sobota 7. 10.:

Panny Marie Růžencové. Tato památka se slaví od r. 1572.

PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI

 

Neděle 8. 10.:

 1. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

 

Oznámení:

 1. Do pokladničky ve zdi na pomoc Ukrajině u bočního oltáře P. Marie Lurdské se vybralo a na účet Charity Česká republika odeslalo dalších 1.100 korun. K dnešnímu dni se vybralo celkem 233.800 korun. Průběžně lze stále přispívat. Všem dárcům upřímné Bůh zaplať.
 2. Dnes v neděli 1. října po mši sv., která je v 9.30 hod., je na faře farní minikavárna, do které jste srdečně zváni na chvíli posezení u kávy nebo čaje, a také bude otevřená farní knihovna.
 3. V pondělí 2. října je na faře od 10.00 do 12.00 hod. a od 15.00 do 17.00 hod. otevřená farní knihovna.
 4. Společenství nad Písmem sv. je v pondělí 2. října v 19.00 hod. na faře. Na programu je modlitba večerních chval a rozbor Listu sv. Pavla Římanům – 8. kapitola. Zájemci jsou zváni!
 5. V pondělí 2. října v 19.00 hod. je na faře setkání dospělých zájemců (starších 15 let) o sv. křtu, biřmování, eucharistie, smíření a kdo už byli u biřmování a chtějí si zopakovat obsah víry.
 6. Kroužek rukodělných prací žen je v úterý 3. října od 16.00 hod. na faře. Zájemkyně jsou zvány.
 7. Fotografický kroužek z řad dětí i dospělých je rovněž v úterý 3. října od 16.00 hod. na faře.
 8. V úterý 3. října v 19.00 hod. je na faře první setkání zájemců o katecheze dospělých, které povede o. Vladimír.
 9. Ve čtvrtek 5. října v 19.00 hod. pořádá Charita Ostrava v Domě kultury Akord na nám. SNP 1 v Ostravě-Zábřehu benefiční koncert na podporu Charitního domu sv. Václava. Všichni jsou srdečně zváni.
 10. Na První pátek v měsíci 6. října bude v katedrále adorace Nejsvětější Svátosti:
    –  07.30 hod.: ranní mše sv. a po ní svátostné požehnání
    –  15.30 hod.: výstav Nejsvětější Svátosti, možnost soukromé adorace, příležitost k sv. smíření
    –  16.30 hod.: společné zakončení adorace a svátostné požehnání
    –  17.00 hod.: mše sv. pro děti; od 15.30 hod. je na faře zkouška malé scholy
 11. Na První sobotu v měsíci 7. října se v kostele sv. Václava modlíme za duchovní povolání a rodiny:
    –  06.55 hod.: společná modlitba růžence za nová duchovní povolání a za posvěcení rodin
    –  07.30 hod.: mše sv. za nová kněžská a řeholní povolání a za posvěcení našich rodin; při ní budeme pamatovat na poutníky ve Frýdku a vykonáme sbírku na Teologický konvikt v Olomouci
 12. V sobotu 7. října bude v 15.00 hod. v kostele sv. Václava maďarská mše sv. pro Svaz Maďarů žijících v českých zemích, Pobočného spolku Ostrava.
 13. Příští neděli 8. října bude pravidelná měsíční sbírka na provoz a údržbu katedrály.
 14. Měsíc říjen je v církvi věnován modlitbě růžence. Pamatujme na ní v našich rodinách a také v kostele.
 15. Ve fotogalerii našich internetových stránek si lze prohlédnout fotografie z farního cyklovýletu, který byl v neděli 17. září, slavnosti Sv. Václava ve čtvrtek 28. září a další.
 16. Ve farní kanceláři je možnost zápisů mešních úmyslů (intencí) na listopad a prosinec 2023.
 17. Na stolíku s časopisy je Katolický týdeník na tuto neděli za 20 korun a diecézní časopis „OKNO“ na měsíc říjen za 15 korun.

 

Ohlášky na neděli 8. října 2023:

tel. č. do farní kanceláře: 595 545 978

Dnes slavíme 27. neděli v mezidobí. Mše sv. za naše farní společenství je obětována v 9.30 hod.; zároveň je to mše pro rodiny s dětmi.

Liturgický kalendář týdne:

 

Pondělí 9. 10.:

Sv. Dionýsia, biskupa, a druhů, mučedníků. Ve 3. století byl biskupem v dnešní Paříži. Byl sťat mečem spolu s jedním jáhnem a knězem.

 

Středa 11. 10.:

Sv. Jana XXIII., papeže. Narodil se r. 1881 v Itálii, r. 1925 přijal biskupské svěcení; téhož roku se zúčastnil Svatováclavského milénia v Československu. Za II. světové války pomáhal jako diplomat v Řecku místnímu obyvatelstvu a v Turecku se podílel na záchraně Židů před nacisty. Papežem byl zvolen roku 1958 a 11. října 1962 slavnostně zahájil II. vatikánský koncil. Zemřel r. 1963.

 

Čtvrtek 12. 10.:

Sv. Radima, biskupa. Byl rodným bratrem sv. Vojtěcha. V r. 1000 se stal prvním arcibiskupem v polském Hnězdně a r. 1006 tam také zemřel. Později byly jeho ostatky přeneseny do Prahy.

 

Sobota 14. 10.:

Sobotní památka P. Marie

 

Neděle 15. 10.:

 1. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

 

Oznámení:

 1. Do pokladničky ve zdi na pomoc Ukrajině u bočního oltáře P. Marie Lurdské se vybralo a na účet Charity Česká republika odeslalo dalších 500 korun. Průběžně lze stále přispívat. K dnešnímu dni se vybralo celkem 234.300 korun. Při poutní slavnosti Sv. Václava 27. a 28. září se na kostel sv. Václava vybralo 19.400 korun. Všem dárcům upřímné Bůh zaplať.
 2. Dnes v neděli 8. října je pravidelná měsíční sbírka na údržbu a provoz katedrály.
 3. V pondělí 9. října je na faře od 10.00 do 12.00 hod. a od 15.00 do 17.00 hod. otevřena farní knihovna.
 4. V pondělí 9. října je v katedrále mariánské večeřadlo. Začátek je v 16.30 hod., před tím od 16.00 hod. je modlitební setkání u mariánského sloupu na Masarykově náměstí.
 5. Příprava dospělých k přijetí svátostí je v pondělí 9. října v 19.00 hod. na faře.
 6. Kroužek rukodělných prací žen je v úterý 10. října od 16.00 hod. na faře. Další zájemkyně jsou zvány.
 7. Fotografický kroužek z řad dětí i dospělých je rovněž v úterý 10. října od 16.00 hod. na faře. Další zájemci jsou zváni.
 8. Katecheze dospělých je v úterý 10. října v 19.00 hod. na faře.
 9. Ve čtvrtek 12. října v 9.15 hod. bude v kostele sv. Václava mše sv. na zahájení Akademie pro třetí věk.
 10. V pátek 13. října od 6.30 hod. bude ve farní kanceláři možnost zápisů mešních úmyslů na první pololetí příštího roku, tedy měsíce leden až červen 2024, další dny během úředních hodin.
 11. Mše sv. pro děti je v pátek 13. října v 17.00 hod., po ní bude adorace Nejsvětější Svátosti mládeže ostravského děkanátu, na kterou jste srdečně zváni; od 15.30 hod. je na faře zkouška malé scholy.
 12. V sobotu 14. října od 20.00 hod. je v kostele sv. Václava koncert TV Noe a Scholy brněnské mládeže „Ozvěny Světových dnů mládeže“. Všichni jsou srdečně zváni.
 13. Příští neděli 15. října odpoledne v 15.00 hod. bude u kapličky sv. Hedviky v Keltičkově muzeu ve Slezské Ostravě (za slezsko-ostravskou radnicí) pobožnost k sv. Hedvice (bohoslužba slova a litanie k ní), na kterou zvou manželé Chodurovi.
 14. Ve čtvrtek 26. října (podzimní prázdniny) uskutečníme pouť na Svatý Hostýn a do Zlína. Odjezd od katedrály v 7.00 hod., v 9.30 hod. budeme mít mši sv. v bazilice na Sv. Hostýně. Pak pojedeme do Zlína (oběd, návštěva kostela P. Marie Pomocnice na Jižních Svazích, volná prohlídka centra města). Cena (cestovné, oběd) je 600 korun, děti a mládež 100 korun. Příjezd v 17.00 hod. ke katedrále. Zájemci se mohou nahlásit a zaplatit ve farní kanceláři během úředních hodin.
 15. Měsíc říjen je v církvi věnován modlitbě růžence. Pamatujme na ní v našich rodinách i v kostele.
 16. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout fotografie a videozáznamy z inaugurace o. biskupa Martina, která byla ve čtvrtek 31. srpna, ze zahájení nového školního a katechetického roku v katedrále v neděli 3. září, ze setkání hornických měst a obcí v Ostravě včetně mše sv., která byla v katedrále v sobotu 9. září, z farního cyklovýletu v neděli 17. září, z naší poutní slavnosti Svatého Václava ve čtvrtek 28. září a další.
 17. Na stolíku s časopisy je Katolický týdeník na tuto neděli za 20 korun a diecézní časopis „OKNO“ na měsíc říjen za 15 korun.