Ohlášky

Ohlášky  na neděli  22. května 2022 jsou za ohláškami na  15.května 2022

 

Ohlášky na neděli 15. května 2022:

tel. č. do farní kanceláře: 595 545 978

Dnes slavíme 5. neděli velikonoční. Mše sv. za naše farní společenství je obětována v 9.30 hod. a o. Petr Chovanec při ní poděkuje za 70 let života; zároveň je to mše pro rodiny s dětmi.

Liturgický kalendář týdne:

 

Pondělí 16. 5.:

Sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech. V roce 1389 se stal generálním vikářem pražské arcidiecéze. Ve sporu mezi pražským arcibiskupem a králem Václavem IV. hájil svobodu a práva církve. Za to byl mučen za osobní účastí krále. Jeho tělo bylo 20. března 1393 vhozeno do Vltavy a po vyzvednutí uloženo v pražské katedrále.

 

Středa 18. 5.:

Sv. Jana I., papeže a mučedníka. R. 523 se stal papežem, zemřel hladem ve vězení v Ravenně r. 526.

 

Pátek 20. 5.:

Sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze. Narodil se r. 1751 v Tasovicích u Znojma. V Římě vstoupil do kongregace redemptoristů a r. 1785 byl vysvěcen na kněze. Působil ve Varšavě a Vídni. Jako kazatel, duchovní správce a zpovědník přivedl mnoho lidí zpět k víře. Zemřel 15. 3. 1820.

 

Sobota 21. 5.:

Sv. Kryštofa Magallanese, kněze, a druhů, mučedníků. Během pronásledování katolické církve v Mexiku spolu s 24 kněžími a laiky různého věku podstoupili v r. 1927 mučednickou smrt.

 

Neděle 22. 5.:

 1. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Den modliteb za pronásledované křesťany

 

Oznámení:

 1. Při sbírkách se vybralo na První sobotu v měsíci 7. května na potřeby Teologického konviktu v Olomouci 2.900 korun, minulou neděli 8. května na provoz a údržbu katedrály 21.800 korun, z toho dary jednotlivců činily 2.500 korun, a do pokladničky na pomoc Ukrajině u bočního oltáře P. Marie Lurdské a na účet Charity Česká republika odeslalo dalších 3.400 korun. K dnešnímu dni se vybralo celkem 101.300 korun. Průběžně lze stále přispívat. Všem dárcům upřímné Bůh zaplať.
 2. Dnes v neděli 15. května po mši sv., která je v 9.30 hod., mají v katedrále nácvik dětí, které přistoupí letos 29. května k prvnímu svatému přijímání. Prosíme, aby s nimi zůstali i rodiče. Další bude příští neděli 22. května, rovněž po mši sv., která je v 9.30 hod.
 3. V pondělí 16. května od 10.00 do 12.00 hod. a od 15.00 do 17.00 hod. je na naší faře otevřena farní knihovna. Využijte možnosti vypůjčit si křesťanskou literaturu.
 4. Katecheze dospělých je v úterý 17. května v 19.00 hod. na faře.
 5. Příprava dospělých k přijetí svátosti biřmování je ve čtvrtek 19. května v 19.00 hod. na faře.
 6. Mše sv. pro děti je v pátek 20. května v 17.00 hod., po ní bude májová pobožnost pro děti. Od 15.30 hod. je na faře zkouška malé scholy.
 7. V sobotu 21. května v 11.00 hod. bude v katedrále svatební mše sv.: Tomáš Slaný a Sabina Trochtová.
 8. Příští neděli 22. května bude sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům vyhlášená Českou biskupskou konferencí.
 9. Měsíc květen je zasvěcen úctě k P. Marii. Proto se po ranní i večerní mši sv. (kromě soboty večer a neděle) společně v katedrále modlíme litanie k P. Marii. Pamatujme na mariánskou úctu.
 10. V rámci projektu Otevřené chrámy je letos do konce října možnost komentovaných prohlídek kostela sv. Václava v Moravské Ostravě vždy ve čtvrtek a v pátek od 11.00 do 16.00 hod. a v sobotu a v neděli od 13.00 do 18.00 hod. a kostela sv. Josefa a P. Marie Karmelské ve Slezské Ostravě v sobotu od 11.00 do 16.00 hod.
 11. Ve farní kanceláři je možnost zápisů mešních úmyslů (intencí) na měsíce srpen, září, říjen, listopad a prosinec 2022.
 12. V době velikonoční se místo „Anděl Páně“ modlíme ráno, v poledne a večer modlitbu „Raduj se, Královno nebeská…“, uvedenou v Kancionálu pod č. 006.
 13. Na stolíku s časopisy je Katolický týdeník na tuto neděli za 15 korun.

 

 

Ohlášky na neděli 22. května 2022:

tel. č. do farní kanceláře: 595 545 978

Dnes slavíme 6. neděli velikonoční. Je to Den modliteb za pronásledované křesťany. Mše sv. za naše farní společenství je obětována v 9.30 hod.; je to mše pro rodiny s dětmi.

Liturgický kalendář týdne:

 

Středa 25. 5.:

Sv. Řehoře VII., papeže. R. 1073 byl zvolen papežem, pokračoval v reformách svých předchůdců. Zemřel r. 1085 v Salernu.

Večer se slaví vigilie slavnosti Nanebevstoupení Páně.

 

Čtvrtek 26. 5.:

SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

Doporučený zasvěcený svátek

 

Pátek 27. 5.:

Sv. Augustina z Canterbury, biskupa. Se 40 mnichy hlásal evangelium v Anglii a položil zde základy církevní organizace. Zemřel kol. r. 605.

 

Neděle 29. 5.:

 1. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Den modliteb za sdělovací prostředky

Den prvního svatého přijímání dětí naší farnosti 

 

Oznámení:

 1. Do pokladničky na pomoc Ukrajině u bočního oltáře P. Marie Lurdské se vybralo a na účet Charity Česká republika odeslalo dalších 3.200 korun. K dnešnímu dni se vybralo celkem 104.500 korun. Průběžně lze stále přispívat. Všem dárcům upřímné Bůh zaplať.
 2. Dnes v neděli 22. května je sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům vyhlášená Českou biskupskou konferencí a po mši sv., která je v 9.30 hod., mají v katedrále nácvik děti, které přistoupí příští neděli 29. května k prvnímu sv. přijímání. Prosíme, aby s nimi zůstali i rodiče.
 3. V pondělí 23. května od 10.00 do 12.00 hod. a od 15.00 do 17.00 hod. je na faře otevřena farní knihovna. Využijte možnosti vypůjčit si (nejen) křesťanskou literaturu.
 4. Společenství nad Písmem sv. je v pondělí 23. května v 19.00 hod. na faře. Na programu je modlitba večerních chval a rozbor Evangelia podle sv. Marka – 7. kapitola. Zájemci jsou zváni!
 5. V úterý 24. května se v katedrále uskuteční diecézní pouť seniorů. Mši sv. v 9.30 hod. bude slavit o. biskup Martin.
 6. Ve čtvrtek 26. května na slavnost Nanebevstoupení Páně jsou v katedrále mše sv. ráno v 7.30 hod. a večer v 18.00 hod. pontifikální, kterou bude slavit o. biskup Martin. Po ní bude setkání biřmovanců s o. biskupem na faře. Protože je to doporučený zasvěcený svátek, měli bychom se tento den účastnit mše sv.!
 7. Od pátku 27. května začíná 9denní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého. Před každou mší sv. v rámci této přípravy budeme prosit o jeho příchod hymnem „Přijď, ó Duchu přesvatý“.
 8. Mše sv. pro děti je v pátek 27. května v 17.00 hod., po ní bude májová pobožnost pro děti. Od 15.30 hod. je na faře zkouška malé scholy.
 9. V sobotu 28. května je v katedrále od 9.00 do 10.00 hod. zpověď dětí, které půjdou k prvnímu svatému přijímání, jejich rodičů a kmotrů. Příští neděli 29. května při mši sv. v 9.30 hod. přistoupí 9 dětí z naší farnosti k prvnímu svatému přijímání. Pamatujme na ně v modlitbě.
 10. V rámci projektu Otevřené chrámy je do konce října možnost komentovaných prohlídek kostela sv. Václava v Moravské Ostravě ve čtvrtek a v pátek od 11.00 do 16.00 hod. a v sobotu a v neděli od 13.00 do 18.00 hod. a kostela sv. Josefa a P. Marie ve Slezské Ostravě v sobotu od 11.00 do 16.00 hod.
 11. Měsíc květen je zasvěcen úctě k P. Marii. Proto se po ranní i večerní mši sv. (kromě soboty večer a neděle) společně v katedrále modlíme litanie k P. Marii. Pamatujme na mariánskou úctu.
 12. Ve farní kanceláři je možnost zápisů mešních úmyslů (intencí) na měsíce srpen až prosinec 2022.
 13. V době velikonoční se místo „Anděl Páně“ modlíme ráno, v poledne a večer modlitbu „Raduj se, Královno nebeská…“, uvedenou v Kancionálu pod č. 006.
 14. V katedrále jsou instalovány dvě výstavy: do 1. června „Svědkové lidskosti a 80. výročí mučednické smrti kněží z Opavska“ a do 26. června „Charita na Moravě v proměnách času 1921 – 2021“.
 15. Na stolíku s časopisy je Katolický týdeník na tuto neděli za 15 korun.