Ohlášky

Ohlášky na neděli 22. října jsou za ohláškami na 15. října 2017

Ohlášky na neděli 15. října 2017:

Dnes slavíme 28. neděli v mezidobí. Mše sv. za naše farní společenství je obětována v 9.30 hod.; zároveň je to mše pro rodiny s dětmi.

Liturgický kalendář týdne:

 

Pondělí 16. 10.:

SLAVNOST SV. HEDVIKY, patronky Ostravsko-opavské diecéze a Slezska. Narodila se kolem r. 1174 v Bavorsku, provdala se za slezského vévodu Jindřicha I. a měli 4 syny a 3 dcery. Pečovala o nemocné a chudé. Po jeho smrti vstoupila do kláštera v Třebnici (Polsko) a tam v r. 1243 zemřela.

 

Úterý 17. 10.:

Sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka. Byl třetím biskupem v syrské Antiochii. Kol. r. 117 byl v Římě předhozen v amfiteátru šelmám. Zachovaly se jeho spisy dosvědčující život církve ve 2. století.

 

Středa 18. 10.:

Sv. Lukáše, evangelisty. Doprovázel apoštola Pavla na jeho misijních cestách. Kolem roku 80 sepsal evangelium a knihu Skutky apoštolů.

 

Čtvrtek 19. 10.:

Sv. Jana de Brébeuf, Izáka Joguese, kněze, a druhů, mučedníků. Jezuité francouzského původu, kteří působili v misiích mezi Kanadou a Spojenými státy u indiánských kmenů Hurónů a Irokézů. V l. 1642 – 1649 byli umučeni.

 

Sobota 21. 10.:

Sobotní památka P. Marie.

 

Neděle 22. 10.:

 1. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Den modliteb za misie

 

 

Oznámení:

 1. Na První sobotu v měsíci 7. října se na Teologický konvikt v Olomouci vybralo 1.800 korun a minulou neděli 8. října při sbírce na dofinancování opravy katedrály se vybralo 24.400 korun. Všem dárcům upřímné Bůh zaplať.
 2. Dnes v neděli 15. října odpoledne v 15.00 hod. je u kapličky sv. Hedviky v Keltičkově muzeu ve Slezské Ostravě (za slezsko-ostravskou radnicí) pobožnost k sv. Hedvice (bohoslužba slova a litanie k ní), na kterou srdečně zvou manželé Chodurovi.
 3. V pondělí 16. října na slavnost Svaté Hedviky, patronky diecéze, bude večerní mše sv. v katedrále již v 17.00 hod. pontifikální, kterou bude slavit o. biskup František spolu s pomocným biskupem Martinem, a po ní předá ocenění.
 4. Příprava dospělých k přijetí svátostí je v pondělí 16. října v 18.30 hod. na faře.
 5. Společenství nad Písmem sv. je v pondělí 16. října v 19.00 hod. na faře. Na programu bude modlitba večerních chval a rozbor Skutků apoštolských 22. a 23. kapitola. Zájemci jsou zváni.
 6. Odjezd na pouť na Sv. Hostýn je v úterý 17. října v 14.30 hod. od katedrály. Mše sv. v bazilice je v 16.30 hod. Zájemci se ještě mohou nahlásit v kanceláři; cena 200 korun, pro děti 100 korun.
 7. Zkouška chrámového sboru je ve čtvrtek 19. října v 18.45 hod. na faře. Zájemci jsou zváni.
 8. V pátek 20. října v 9.30 hod. je na faře setkání Ekonomické rady naší farnosti.
 9. Mše sv. pro děti je v pátek 20. října v 17.00 hod., před ní od 15.30 hod. je na faře zkouška malé scholy. Další zájemci z řad dětí jsou srdečně zváni.
 10. V sobotu 21. října se uskuteční farní výšlap na Bílý kříž. Sraz účastníků je v 9.00 hod. u fary, návrat kolem 18.00 hod. Protože se pojede auty, je třeba se nahlásit do středy 18. října. Bližší informace jsou na letáčcích na stolíku s časopisy, vývěsce venku a internetových stránkách.
 11. V sobotu 21. října v 14.30 hod. bude mše sv. v Městské nemocnici na Fifejdách.
 12. Příští neděli 22. října, kdy se s církví modlíme za misie, bude sbírka na misie, a po mši sv. v 7.30 hod., v 9.30 hod. a v 19.00 hod. budou děti a mládež prodávat u katedrály zdobené perníčky, jejichž zakoupením (20 korun a více) pomůžeme při stavbě kaplí v Bangladéši, kde katoličtí křesťané tvoří jedno procento v převážně muslimské společnosti.
 13. Měsíc říjen je v církvi věnován modlitbě růžence. Pamatujme na ní v našich rodinách.
 14. Ve farní kanceláři je ještě možnost zápisu mešních úmyslů na listopad a prosinec 2017.
 15. Na stolíku s časopisy je Katolický týdeník na tuto neděli za 15 korun.

Ohlášky na neděli 22. října 2017:

Dnes slavíme 29. neděli v mezidobí, je to Den modliteb za misie. Mše sv. v 9.30 hod. je obětována za naše farní společenství; zároveň je to mše pro rodiny s dětmi.

Liturgický kalendář týdne:

 

Pondělí 23. 10.:

Sv. Jana Kapistránského, kněze. Narodil se v r. 1386 v Itálii, po vstupu k františkánům a vysvěcení na kněze kázal evangelium v Itálii, Francii, Holandsku, Svaté zemi, Čechách a Moravě. Zemřel r. 1456 v Iloku u Dunaje.

 

Úterý 24. 10.:

Sv. Antonína Marie Klareta, biskupa. Byl arcibiskupem v Santiagu na Kubě, založil misijní kongregaci klaretinů. Zemřel v r. 1870 ve Francii.

 

Sobota 28. 10.:

Sv. Šimona a Judy, apoštolů. Po seslání Ducha Svatého hlásali evangelium v Persii, kde také oba zemřeli mučednickou smrtí.

 

Neděle 29. 10.:

 1. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

 

Oznámení:

 1. Dnes v neděli 22. října je sbírka na misie. Po mši sv. si ještě za 20 korun a více můžete koupit zdobené perníčky, čímž pomůžeme při stavbě kaplí v Bangladéši, kde křesťané tvoří jedno procento v převážně muslimské společnosti.
 2. Příprava dospělých k přijetí sv. křtu, smíření, eucharistie a biřmování je v pondělí 23. října v 18.30 hod. na faře.
 3. Zkouška chrámového sboru je ve čtvrtek 26. října v 18.45 hod. na faře. Zájemci jsou zváni.
 4. Mše sv. pro děti je v pátek 27. října v 17.00 hod., před ní od 15.30 hod. je na faře zkouška malé scholy. Další zájemci z řad dětí jsou srdečně zváni.
 5. V sobotu 28. října v 14.30 hod. bude mše sv. v Městské nemocnici na Fifejdách.
 6. Ze soboty 28. října na neděli 29. října se posouvá čas o jednu hodinu zpět. Pořad bohoslužeb zůstává nezměněn.
 7. Před slavností Všech svatých a Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé (1. a 2. listopadu) bude v katedrále zvláštní příležitost k svátosti smíření. Zpovídat se bude v neděli 29. října večer od 18.00 do 20.00 hod. a v pondělí 30. října a v úterý 31. října ráno od 7.00 do 9.00 hod. a odpoledne od 15.00 do 18.00 hod.
 8. Ve farní kanceláři je ještě možnost zápisu mešních úmyslů na listopad a prosinec 2017.
 9. Měsíc říjen je v církvi věnován modlitbě růžence. Pamatujme na ní v našich rodinách.
 10. Na stolíku s časopisy je Katolický týdeník na tuto neděli za 15 korun a letáčky s rozpisem zpovědí a bohoslužeb 1. a 2. listopadu a podmínkami k získání plnomocných odpustků duším v očistci. Na základě zvláštního povolení Svatého Stolce ti, kteří se nedostanou z vážného důvodu na hroby 1. až 8. listopadu, mohou získat plnomocné odpustky duším v očistci už od 25. října.
 11. Nové členky od 6 do 14 let přijímá 26. dívčí katolický skautský oddíl, který se schází na naší faře. Bližší informace na vývěsce venku.
 12. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout videozáznam ze zasvěcení naší diecéze P. Marii, fotografie ze slavnosti Sv. Václava, vernisáže výstavy „Člověk a víra“ a další.
 13. Rozvrh hodin výuky náboženství dětí a mládeže na naší faře je na vývěsce a na internetových stránkách naší farnosti (v rubrice Katecheze). Děti, které ještě nebyly ve výuce, ať přijdou přímo do vyučovací hodiny.