Ohlášky

Ohlášky na 13.6.2021 jsou za ohláškami na 6.6.2021

 

Ohlášky na neděli 6. června 2021 – stav pandemie:

tel. č. do farní kanceláře: 595 545 978

Dnes slavíme 10. neděli v mezidobí. Mše sv. v 9.30 hod. je obětována za děti naší farnosti, které přistoupí k prvnímu svatému přijímání, jejich rodiče a kmotry.

Liturgický kalendář týdne:

 

Středa 9. 6.:

Sv. Efréma Syrského, jáhna a učitele církve. Narodil se kolem roku 306 v křesťanské rodině v Nisibis (dnešní Turecko), stal se jáhnem a učitelem. Skládal písně a zanechal mnoho spisů o pravdách víry. Zemřel r. 373.

 

Pátek 11. 6.:       

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

Den modliteb za posvěcení kněží

 

Sobota 12. 6.:

PAMÁTKA NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE P. MARIE

 

Neděle 13. 6.:

 1. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

 

Oznámení:

 1. V pondělí 7. června od 10.00 do 12.00 hod. a od 15.00 do 17.00 hod. je na faře otevřena farní knihovna. Využijte možnosti vypůjčit si nejen křesťanskou literaturu.
 2. V pátek 11. června na slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova bude po ranní mši sv., která je v 7.30 hod., i po večerní dětské mši sv., která je v 17.00 hod., výstav Nejsvětější Svátosti, litanie k Božskému Srdci Páně, obnova zasvěcení Srdci Ježíšovu, Te Deum a svátostné požehnání.
 3. Příští neděli 13. června bude pravidelná měsíční sbírka na údržbu a provoz katedrály.
 4. Ve čtvrtek 1. července se uskuteční setkání dětí a rodin na Prašivé s o. biskupem. Zahájení v areálu Kamenité od 9.30 hod. bude individuální. Je třeba se zaregistrovat do 30. června.
 5. V rámci Otevřených chrámů je letos do 31. října možnost prohlídek s výkladem kostela sv. Václava v Moravské Ostravě vždy ve čtvrtek a v pátek od 11.00 do 16.00 hod. a v sobotu a v neděli od 13.00 do 18.00 hod. a kostela sv. Josefa a P. Marie Karmelské ve Slezské Ostravě vždy v sobotu od 11.00 do 16.00 hod. Nyní je tam také výstava obrazů Jana Bohenka (1831 – 1909), hlučínského rodáka, který se mj. proslavil i v cizině malbou oltářních obrazů.
 6. Pořad nedělních bohoslužeb v katedrále: v 7.30 hod., v 9.30 hod. a v 19.00 hod. Pro veřejnost je katedrála otevřená od úterý do soboty od 8.15 do 12.15 hod. a od 13.15 do 17.15 hod., v neděli a svátky od 13.00 do 18.00 hod. V recepci u hlavního vchodu lze zakoupit různé památky.
 7. Ve vitrínách v bočních lodích katedrály je výstava k 25. výročí založení naší ostravsko-opavské diecéze „Ad Christifidelium spirituali“.
 8. Ve farní kanceláři je možnost zápisů mešních úmyslů (intencí) na druhou polovinu letošního roku, tj. měsíce srpen, září, říjen, listopad a prosinec 2021.
 9. Děkujeme všem, kteří připravili v našich kostelích Noc kostelů v pátek 28. května; podíleli se v katedrále v neděli 30. května na oslavách 25. výročí vzniku naší diecéze a těm, kteří se zapojili a zajistili slavnost Těla a krve Páně ve čtvrtek 3. června. Na internetových stránkách si můžete prohlédnout fotografie a videozáznamy z těchto aktivit a další.
 10. V rámci protiepidemických opatření je nutné při vstupu do kostela i nadále mít na ústech a nose respirátor a desinfikovat si ruce. Během mše sv. při pozdravení pokoje si nepodáváme ruce a dodržujeme v řadě rozestupy 2 metry (kromě příslušníků jedné domácnosti). Společně zpívat už můžeme, proto prosíme, abyste se zapojovali svým zpěvem do slavení mše sv.
 11. Na stolíku s časopisy jsou letáčky s informacemi pro rodiče o výuce náboženství v příštím školním roce 2021/2022 na naší faře, které si můžete vzít, popř. předat těm, kdo odpovídají za výchovu dětí, Katolický týdeník na tuto neděli za 15 korun a diecézní časopis OKNO na měsíc červen za 10 korun.

 

Ohlášky na neděli 13. června 2021 – stav pandemie:

tel. č. do farní kanceláře: 595 545 978

Dnes slavíme 11. neděli v mezidobí. Mše sv. v 9.30 hod. je obětována za naše farní společenství; zároveň je to mše pro rodiny s dětmi.

Liturgický kalendář týdne:

 

Úterý 15. 6.:

Sv. Víta, mučedníka. Kol. r. 304 byl umučen v italské Lukánii. Část ostatků získal sv. Václav pro kostel na Pražském hradě, další v r. 1355 císař Karel IV.

 

Sobota19. 6.:

Sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa. Narodil se v Prachaticích v roce 1811. Po studiu teologie v Českých Budějovicích a Praze odjel do Severní Ameriky, kde byl vysvěcen na kněze a horlivě působil jako misionář. Vstoupil k redemptoristům a r. 1852 se stal biskupem ve Filadelfii. Založil 80 kostelů a 100 katolických škol. Zemřel 5. ledna 1860, r. 1977 byl svatořečen.

Sobotní památka P. Marie.

 

Neděle 20. 6.:

 1. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

 

Oznámení:

 1. Na První sobotu v měsíci 5. června se na potřeby Teologického konviktu v Olomouci vybralo 2.500 korun. Všem dárcům upřímné Bůh zaplať.
 2. Dnes v neděli 13. června je pravidelná měsíční sbírka na provoz a údržbu katedrály.
 3. V pondělí 14. června od 10.00 do 12.00 hod. a od 15.00 do 17.00 hod. je na faře otevřena farní knihovna. Využijte možnosti vypůjčit si nejen křesťanskou literaturu.
 4. V pondělí 14. června je v katedrále mariánské večeřadlo. Začátek je v 16.30 hod., předtím je od 16.00 hod. modlitební setkání u mariánského sloupu na Masarykově náměstí.
 5. Mše sv. pro děti je v pátek 18. června v 17.00 hod.; od 15.30 hod. je na faře zkouška malé scholy.
 6. Jáhenské svěcení bude udílet kandidátům apoštolský administrátor diecéze otec biskup Martin David v konkatedrále Nanebevzetí P. Marie v Opavě v sobotu 19. června v 9.30 hod.
 7. Ve čtvrtek 1. července se uskuteční setkání dětí a rodin na Prašivé s o. biskupem. Zahájení v areálu Kamenité od 9.30 hod. bude individuální. Je třeba se zaregistrovat do 30. června.
 8. Do středy 7. července bude ve vitrínách katedrály výstava k 25. výročí založení naší Ostravsko-opavské diecéze „Ad Christifidelium spirituali“.
 9. V rámci Otevřených chrámů je letos do 31. října možnost prohlídek s výkladem kostela sv. Václava v Moravské Ostravě vždy ve čtvrtek a v pátek od 11.00 do 16.00 hod. a v sobotu a v neděli od 13.00 do 18.00 hod. a kostela sv. Josefa a P. Marie Karmelské ve Slezské Ostravě vždy v sobotu od 11.00 do 16.00 hod. Nyní je tam také výstava obrazů Jana Bohenka (1831 – 1909), hlučínského rodáka, který se mj. proslavil i v cizině malbou oltářních obrazů.
 10. Pořad nedělních bohoslužeb v katedrále: v 7.30 hod., v 9.30 hod. a v 19.00 hod. Pro veřejnost je katedrála otevřená od úterý do soboty od 8.15 do 12.15 hod. a od 13.15 do 17.15 hod., v neděli a svátky od 13.00 do 18.00 hod. V recepci u hlavního vchodu lze zakoupit různé památky.
 11. Ve farní kanceláři je možnost zápisů mešních úmyslů (intencí) na druhou polovinu letošního roku, tj. měsíce srpen, září, říjen, listopad a prosinec 2021.
 12. Děkujeme všem, kteří připravili v našich kostelích Noc kostelů v pátek 28. května; podíleli se v katedrále v neděli 30. května na oslavách 25. výročí vzniku naší diecéze a těm, kteří se zapojili a zajistili slavnost Těla a krve Páně ve čtvrtek 3. června. Na internetových stránkách si můžete prohlédnout fotografie a videozáznamy z těchto aktivit a další.
 13. Na stolíku s časopisy jsou letáčky s informacemi pro rodiče o výuce náboženství v příštím školním roce 2021/2022 na naší faře, které si můžete vzít, popř. předat těm, kdo odpovídají za výchovu dětí a Katolický týdeník na tuto neděli za 15 korun.