Ohlášky

Ohlášky  na neděli  2. dubna 2023 jsou za ohláškami na neděli 26. března 2023

Ohlášky na neděli 26. března 2023:

tel. č. do farní kanceláře: 595 545 978

Dnes slavíme 5. neděli postní. Mše sv. za naše farní společenství je obětována v 9.30 hod.; zároveň je to mše pro rodiny s dětmi.

Liturgický kalendář týdne:

 

Sobota 1. 4.:

PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI

 

Neděle 2. 4.:

KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE

Začíná Svatý týden

 

Oznámení:

 1. Pobožnosti křížové cesty jsou:
  –  dnes v neděli 26. března v kostele sv. Václava v 15.00 hod.
  –  v pátek 31. března v katedrále po dětské mši sv., která je v 17.00 hod.
  –  příští (Květnou) neděli 2. dubna v kostele sv. Václava v 15.00 hod.
 2. Během poutní slavnosti ke cti sv. Josefa v kostele ve Slezské Ostravě v sobotu 18. března se při sbírce na potřeby kostela ve Slezské Ostravě vybralo 5.400 korun. Všem dárcům a těm, kdo připravili poutní slavnost, upřímné Bůh zaplať.
 3. Do pokladničky ve zdi na pomoc Ukrajině u bočního oltáře P. Marie Lurdské se vybralo a na účet Charity Česká republika odeslalo dalších 2.100 korun. K dnešnímu dni se vybralo celkem 189.400 korun. Průběžně lze stále přispívat. Minulou neděli 19. března se při sbírce na Centrum pro rodinu a sociální péči vybralo 27.600 korun. Všem dárcům upřímné Bůh zaplať.
 4. Dnes v neděli 26. března po mši sv., která je v 9.30 hod., je na faře mimořádně farní minikavárna, do které jste srdečně zváni na chvíli posezení u kávy nebo čaje, a také je otevřená farní knihovna.
 5. V pondělí 27. března od 10.00 do 12.00 hod. a od 15.00 do 17.00 hod. je na naší faře otevřena farní knihovna. Využijte možností vypůjčit si (nejen) křesťanskou literaturu.
 6. Příprava dospělých k přijetí svátostí je v pondělí 27. března v 19.00 hod. na faře.
 7. V úterý 28. března ráno v 6.30 hod. se společně modlíme v eucharistické kapli ranní chvály.
 8. Katecheze dospělých je v úterý 28. března v 19.00 hod. na faře.
 9. Mše sv. pro děti je v pátek 31. března v 17.00 hod. a po ní bude pobožnost křížové cesty pro děti; od 15.30 hod. je na faře zkouška malé scholy.
 10. Na První sobotu 1. dubna se v kostele sv. Václava modlíme za nová duchovní povolání a rodiny:
    –  06.55 hod.: společná modlitba růžence za nová duchovní povolání a za posvěcení rodin
    –  07.30 hod.: mše sv. za nová duchovní povolání a za posvěcení našich rodin; při ní vykonáme sbírku na Teologický konvikt v Olomouci
 11. Příležitost k velikonoční svátosti smíření v katedrále:
  –  v sobotu 1. dubna odpoledne od 16.00 do 18.00 hod.
  –  na Květnou neděli 2. dubna odpoledne od 18.00 do 20.00 hod.
  –  v pondělí, úterý a středu 3. až 5. dubna ráno od 7.00 do 9.00 hod. a odpoledne od 15.00 do 18.00 hod. Rozpis zpovědí a pořad bohoslužeb v katedrále ve Svatém týdnu je na vývěsce venku a na letáčcích na stolíku s časopisy; také tam je rozpis velikonočních bohoslužeb v děkanátu.
 12. Na příští Květnou neděli 2. dubna bude v katedrále mše sv. ráno v 7.30 hod.; v 9.30 hod. bude v kostele sv. Václava žehnání ratolestí a průvod do katedrály, kde bude mše sv. za naše farní společenství. Obřady povede o. biskup Martin, po ní bude vernisáž výstavy fotografií spolu Člověk a víra. Večerní mše sv. bude v 19.00 hod. Pobožnost křížové cesty bude v kostele sv. Václava v 15.00 hod. Sbírka bude na potřeby naší farnosti.
 13. Ve farní kanceláři je ještě možnost zápisu mešních úmyslů na duben, květen a červen 2023.
 14. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout fotografie z pouti k sv. Josefovi v kostele ve Slezské Ostravě v sobotu 18. března a další.
 15. Na stolíku s časopisy je Katolický týdeník na tuto neděli za 20 korun a letáčky s programem velikonočních bohoslužeb a příležitostmi k svátosti smíření před Velikonocemi v katedrále.

 

Ohlášky na neděli 2. dubna 2023:

tel. č. do farní kanceláře: 595 545 978

Dnes slavíme Květnou (pašijovou) neděli, kterou začíná Svatý týden. Mše sv. v 9.30 hod. je obětována za naše farní společenství; zároveň je to mše pro rodiny s dětmi.

Liturgický kalendář týdne:

 

Čtvrtek 6. 4.:

ZELENÝ ČTVRTEK

 

Pátek 7. 4.:

VELKÝ PÁTEK

 

Sobota 8. 4.:

BÍLÁ SOBOTA

 

Neděle 9. 4.:

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Hod Boží velikonoční

 

 

Oznámení:

 1. Do pokladničky ve zdi na pomoc Ukrajině u bočního oltáře P. Marie Lurdské se vybralo a na účet Charity Česká republika odeslalo dalších 2.300 korun. K dnešnímu dni se vybralo celkem 191.700 korun. Průběžně lze stále přispívat. Všem dárcům upřímné Bůh zaplať.
 2. Dnes na Květnou neděli 2. dubna je sbírka na potřeby naší farnosti a po mši sv., která je v 9.30 hod., je vernisáž výstavy fotografií spolku Člověk a víra, která potrvá do konce dubna. Odpoledne v 15.00 hod. je v kostele sv. Václava pobožnost křížové cesty.
 3. Příležitost k velikonoční svátosti smíření v katedrále:
  –  na Květnou neděli 2. dubna odpoledne od 18.00 do 20.00 hod.
  –  v pondělí, úterý a středu 3. až 5. dubna ráno od 7.00 do 9.00 hod. a odpoledne od 15.00 do 18.00 hod. Rozpis zpovědí a pořad bohoslužeb v katedrále ve Svatém týdnu je na vývěsce venku a na letáčcích na stolíku s časopisy; také tam je rozpis velikonočních bohoslužeb v děkanátu, diecézní časopis „OKNO“ na duben za 15 korun a Katolický týdeník na tuto neděli za 20 korun.
 4. V pondělí 3. dubna od 10.00 do 12.00 hod. a od 15.00 do 17.00 hod. je na naší faře otevřena farní knihovna. Využijte možností vypůjčit si (nejen) křesťanskou literaturu.
 5. Společenství nad Písmem sv. je v pondělí 3. dubna v 19.00 hod. na faře. Na programu je modlitba večerních chval a rozbor Listu sv. apoštola Pavla Římanům – 1. kapitola. Zájemci jsou zváni!
 6. Příprava dospělých k přijetí svátostí je v pondělí 3. dubna v 19.00 hod. na faře.
 7. V úterý 4. dubna ráno v 6.30 hod. se společně modlíme v eucharistické kapli ranní chvály.
 8. Ve farní kanceláři je ještě možnost zápisů mešních úmyslů (intencí) na měsíce květen a červen 2023.
 9. Charita Ostrava nabízí pracovní příležitosti „zdravotní sestra“ pro mobilní hospic a Charitní dům sv. Alžběty pro seniory. Bližší informace na webu  https://ostrava.charita.cz/volna-mista/.
 10. Na Zelený čtvrtek 6. dubna v 9.00 hod. bude v katedrále MISSA CHRISMATIS, tj. mše svatá se svěcením posvátných olejů. Hlavním celebrantem bude o. biskup Martin, koncelebrovat budou kněží diecéze, kteří obnoví kněžské sliby. Přijďte je doprovodit.
 11. Na Zelený čtvrtek 6. dubna večer začíná v katedrále VELIKONOČNÍ TŘÍDENÍ UMUČENÉHO A VZKŘÍŠENÉHO PÁNA. V 18.00 hod. bude mše sv. na památku Poslední večeře Páně obětována za živé a zemřelé kněze, kteří působili v katedrále. Po mši sv. bude přenesení Nejsvětější Svátosti do Getsemanské zahrady a možnost adorace do 20.00 hod.
  –  Na Velký Pátek 7. dubna v den památky umučení P. Ježíše je přísný půst od masa a půst újmy. Protože je to státní svátek, bude v 10.00 hod. pobožnost Křížové cesty, po ní bude katedrála otevřená pro osobní modlitbu a v 15.00 hod. budou začínat velkopáteční obřady.
  –  Na Bílou sobotu 8. dubna církev rozjímá u Kristova hrobu. V 9.00 hod. bude modlitba ranních chval. Od 9.30 hod. do 19.00 hod. bude v katedrále možnost adorace u Božího hrobu. Ve 20.00 hod. začíná VELIKONOČNÍ VIGILIE oslavující Kristovo vzkříšení. Během ní budou pokřtění dospělí katechumeni a společně vykonáme obnovu křestních slibů. Pak bude krátké setkání v učebně na faře.
  –  Obsah pokladničky u Božího hrobu
  z Velkého pátku a Bílé soboty je určen na pomoc křesťanům ve Svaté zemi.
  Všem obřadům velikonočního třídení bude předsedat o. biskup Martin.
  –  V Neděli velikonoční 9. dubna bude hlavním celebrantem mše sv. v 9.30 hod. o. biskup Martin a po ní požehná pokrmy, které si donesete do kostela. Sbírka bude na Diecézní mzdový a solidární fond; podle výpočtu Biskupství ostravsko-opavského by měl každý účastník bohoslužby nad 18. let přispět částkou 250 korun.