Ohlášky

Ohlášky na neděli 21. října 2018:

Dnes slavíme 29. neděli v mezidobí, je to Den modliteb za misie. Mše sv. v 9.30 hod. je obětována za naše farní společenství; zároveň je to mše pro rodiny s dětmi.

Liturgický kalendář týdne:

 

Pondělí 22. 10.:

Sv. Jana Pavla II., papeže. Narodil se v r. 1920 ve Wadovicích v Polsku. V roce 1946 byl vysvěcen na kněze, r. 1964 se stal arcibiskupem v Krakově a v r. 1978 byl zvolen papežem. Horlivý apoštol světa. Zemřel 2. dubna 2005.

 

Úterý 23. 10.:

Sv. Jana Kapistránského, kněze. Narodil se v r. 1386 v Itálii, po vstupu k františkánům a vysvěcení na kněze kázal evangelium v Itálii, Francii, Holandsku, Svaté zemi, Čechách a Moravě. Zemřel r. 1456 v Iloku u Dunaje.

 

Středa 24. 10.:

Sv. Antonína Marie Klareta, biskupa. Byl arcibiskupem v Santiagu na Kubě, založil misijní kongregaci klaretinů. Zemřel v r. 1870 ve Francii.

 

Sobota 27. 10.:

Sobotní památka P. Marie.

 

Neděle 28. 10.:
30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
100. 
výročí vzniku Československa

 

 

Oznámení:

 1. Minulou neděli 14. října se při sbírce na dofinancování katedrály vybralo 17.100 korun. Všem dárcům upřímné Bůh zaplať.
 2. Dnes v neděli 21. října je sbírka na misie a po každé mši sv. budou děti a mládež nabízet zdobené perníčky, jejichž zakoupením (20 korun a více) podpoříme projekt výživy pro děti ve válkou zmítané Sýrii.
 3. Dnes v neděli 21. října v 15.00 hod. v Klubu Atlantik na ul. Československých legií 7 v rámci cyklu naroVinu je přednáška Věda a víra. Přednáší RNDr. Jiří Grygar, CSc. z Fyzikálního ústavu AV ČR Praha.
 4. Příprava dospělých k přijetí sv. křtu, smíření, eucharistie a biřmování je v úterý 23. října v 18.45 hod. na faře.
 5. Zkouška chrámového sboru při katedrále je ve čtvrtek 25. října v 18.45 hod. na faře. Zájemci jsou zváni.
 6. Mše sv. pro děti je v pátek 26. října v 17.00 hod., před ní od 15.30 hod. je na faře zkouška malé scholy. Další zájemci z řad dětí jsou srdečně zváni.
 7. V sobotu 27. října v 14.30 hod. bude mše sv. v Městské nemocnici na Fifejdách.
 8. Ze soboty 27. října na neděli 28. října se posouvá čas o jednu hodinu zpět. Pořad bohoslužeb zůstává nezměněn.
 9. Příští neděli 28. října u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného Československa bude mše sv. v 9.30 hod. obětována za naši vlast a hlavním celebrantem bude o. biskup František. Účastní se i představitele veřejného života. Všichni jste srdečně zváni.
 10. Před slavností Všech svatých a Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé (1. a 2. listopadu) bude v katedrále zvláštní příležitost k svátosti smíření. Zpovídat se bude v úterý 30. října a ve středu 31. října ráno od 7.00 do 9.00 hod. a odpoledne od 15.00 do 18.00 hod.
 11. Ve farní kanceláři je ještě možnost zápisu mešních úmyslů na listopad a prosinec 2018.
 12. Měsíc říjen je v církvi věnován modlitbě růžence. Pamatujme na ní v našich rodinách a společenstvích.
 13. Na stolíku s časopisy je Katolický týdeník na tuto neděli za 15 korun a letáčky s rozpisem zpovědí a bohoslužeb 1. a 2. listopadu a podmínkami k získání plnomocných odpustků duším v očistci. Na základě zvláštního povolení Svatého Stolce ti, kteří se nedostanou z vážného důvodu na hroby 1. až 8. listopadu, mohou získat plnomocné odpustky duším v očistci už od 25. října.
 14. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout fotografie z farní minikavárny 7. října, pobožnosti k sv. Hedvice v Keltičkově muzeu 14. října, pečení a zdobení perníčků na naší faře na misijní neděli a další.
 15. Od října byl ustanoven o. biskupem Františkem k výpomoci v naší farnosti P. Petr Chovanec, dosavadní farář z O.-Michálkovic. Vítáme ho mezi námi.