Ohlášky

Ohlášky na neděli 16. prosince 2018:

Dnes slavíme 3. neděli adventní. Mše sv. v 9.30 hod. je obětována za naše farní společenství; zároveň je to mše pro rodiny s dětmi.

Liturgický kalendář týdne:

 

Neděle 23. 12.:

 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

 

Pondělí 24. 12.:

ŠTĚDRÝ DEN

 1. výročí od uvedení koledy Tichá noc

Den rodinného společenství

 

Úterý 25. 12.:

SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ

Zasvěcený svátek

Hod Boží vánoční

 1. svátek vánoční

 

Středa 26. 12.:

SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA, PRVOMUČEDNÍKA

 1. svátek vánoční

 

 

Oznámení:

 1. Minulou neděli 9. prosince se při sbírce na potřeby biskupství ostravsko-opavského vybralo 17.100 Kč. Všem dárcům upřímné Bůh zaplať.
 2. Dnes v neděli 16. prosince je pravidelná měsíční sbírka na dofinancování opravy katedrály.
 3. V úterý 18. prosince v 6.30 hod. se v eucharistické kapli společně modlíme ranní chvály.
 4. Příprava dospělých k přijetí svátostí je v úterý 18. prosince v 18.45 hod. na faře.
 5. Zkouška chrámového sboru je ve čtvrtek 20. prosince v 18.45 hod. na faře.
 6. Mše sv. pro děti je v pátek 21. prosince v 17.00 hod.; v 15.30 hod. je na faře zkouška malé scholy.
 7. V sobotu 22. prosince v 14.30 hod. je mše sv. v Městské nemocnici na Fifejdách.
 8. Příležitost k vánoční svátosti smíření v katedrále:
  Středa 19. prosince  7.00 hod. – 9.00 hod.             15.00 hod. – 18.00 hod.
  Čtvrtek 20. prosince 7.00 hod. – 9.00 hod.             15.00 hod. – 18.00 hod.
  Pátek 21. prosince    7.00 hod. – 9.00 hod.             15.00 hod. – 18.00 hod.
  Sobota 22. prosince                                                16.00 hod. – 18.00 hod.
  Neděle 23. prosince                                                 18.00 hod. – 20.00 hod.
 1. Betlémské světlo donesou skauti příští neděli 23. prosince na mši sv. v 9.30 hod.
 2. Na Štědrý den v pondělí 24. prosince bude v katedrále mše sv. ráno v 7.30 hod. adventní, odpoledne od 13.00 hod. bude katedrála otevřená, od 14.00 hod. si mohou děti nazdobit „svůj“ stromeček u betléma, ve 14.30 hod. bude modlitba růžence a v 15.00 hod. vánoční mše pro rodiny s dětmi, při které děti uvedou pásmo o narození Páně, a po ní bude požehnání svíček ke štědrovečerní večeři. Ve 24.00 hod. bude půlnoční mše sv., kterou bude slavit o. biskup František. Poslední den občanského roku 2018 v pondělí 31. prosince bude mše sv. odpoledne v 15.00 hod. na poděkování za uplynulý rok.
 3. Na slavnost Narození Páně v úterý 25. prosince jsou v katedrále mše sv. jako v neděli: ráno v 7.30 hod. a v 9.30 hod. pontifikální, kterou bude slavit o. biskup František a po ní udělí apoštolské požehnání, které je spojeno s přijetím plnomocných odpustků, a večerní v 19.00 hod.
 4. Ve středu 26. prosince na svátek Sv. Štěpána, prvomučedníka budou v katedrále mše sv. pouze dopoledne v 7.30 hod. a v 9.30 hod. Večerní mše sv. nebude!
 5. Možnost komentované prohlídky betléma v katedrále bude v úterý 25. prosince na slavnost Narození Páně a ve středu 26. prosince na svátek Svatého Štěpána odpoledne vždy od 13.00 hod. do 18.00 hod.
 6. Naše farnost pořádá v sobotu 2. února 2019 jubilejní 20. PLESOVÉ SETKÁNÍ v sále salesiánského střediska Don Bosko. Začátek v 19.00 hod., vstupné 200 korun. Vstupenky budou k dostání od neděle 30. prosince 2018.
 7. Kdo by ze soukromých podnikatelů nebo dalších dobrodinců chtěl ke konci kalendářního roku přispět na potřeby naší farnosti, budeme rádi. Vydáme doklad na odpis z daní.
 8. Na stolíku s časopisy jsou letáčky s rozpisem zpovědí a bohoslužeb o vánocích v katedrále a Katolický týdeník na tuto neděli za 15 korun.
 9. Ve farní kanceláři je možnost zápisu mešních úmyslů na leden, únor a březen 2019.