Ohlášky

Ohlášky na neděli 25. října 2020 jsou za ohláškami na neděli 25. října 2020

Ohlášky na neděli 18. října 2020 – stav nouze:

nové tel. č. do farní kanceláře: 595 545 978

Dnes slavíme 29. neděli v mezidobí, je to Den modliteb za misie.

Liturgický kalendář týdne:

 

Pondělí 19. 10.:

Sv. Jana de Brébeuf, Izáka Joguese, kněze, a druhů, mučedníků. Jezuité francouzského původu, kteří působili v misiích mezi Kanadou a Spojenými státy u indiánských kmenů Hurónů a Irokézů. V l. 1642 – 1649 byli umučeni.

 

Středa 21. 10.:

Bl. Karla Rakouského. Se svou manželkou a dětmi vedl vzorný křesťanský život. V r. 1916 se stal císařem Rakouska, kde až do r. 1918 patřilo i území České republiky. Marně usiloval o mír a ukončení války. Zemřel v roce 1922.

 

Čtvrtek 22. 10.:

Sv. Jana Pavla II., papeže. Narodil se v r. 1920 ve Wadovicích v Polsku. V roce 1946 byl vysvěcen na kněze, r. 1964 se stal arcibiskupem v Krakově a v r. 1978 byl zvolen papežem. Horlivý apoštol světa. Zemřel 2. dubna 2005.

 

Pátek 23. 10.:

Sv. Jana Kapistránského, kněze. Narodil se v r. 1386 v Itálii, po vstupu k františkánům a vysvěcení na kněze kázal evangelium v Itálii, Francii, Holandsku, Svaté zemi, Čechách a Moravě. Zemřel r. 1456 v Iloku u Dunaje.

 

Sobota 24. 10.:

Sobotní památka P. Marie.

 

Neděle 25. 10.:

 1. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

 

Oznámení:

 

 1. Minulou neděli 11. října se při sbírce na dofinancování opravy katedrály vybralo 16.100 korun a za zdobené perníčky na podporu Misijního fondu solidarity KORONA v Pákistánu se v katedrále vybralo 38.400 korun a v kostele ve Slezské Ostravě se vybralo 1.100 korun. Všem dárcům a těm, kdo se podíleli na pečení, zdobení a prodeji perníčků upřímné Bůh zaplať.
 2. Z důvodu protiepidemiologických opatření se dnes v neděli 18. října nekoná pobožnost k sv. Hedvice v Keltičkově muzeu.
 3. Z důvodu protiepidemiologických opatření, která platí od 12. října, bude pořad bohoslužeb a možnost přístupu k sv. smíření a sv. přijímání v katedrále v příštím týdnu následující:
  – pondělí 19. října – čtvrtek 22. října:
     07.00 hod.: mše sv. bez účasti veřejnosti
  07.30 hod. – 08.30 hod.: podávání sv. přijímání a sv. smíření
  18.00 hod. – 18.30 hod.: podávání sv. přijímání a sv. smíření
  –  pátek 23. října:
     07.00 hod.: mše sv. bez účasti veřejnosti
  07.30 hod. – 08.30 hod.: podávání sv. přijímání a sv. smíření
  17.00 hod. – 17.30 hod.: podávání sv. přijímání a sv. smíření
  –  sobota 24. října:
     07.00 hod.: mše sv. bez účasti veřejnosti
  07.30 hod. – 08.30 hod.: podávání sv. přijímání a sv. smíření
  18.00 hod. – 18.30 hod.: podávání sv. přijímání a sv. smíření
  –  neděle 25. října:
     07.00 hod.: mše sv. bez účasti veřejnosti
  08.00 hod. – 11.00 hod.: podávání sv. přijímání a sv. smíření
  19.00 hod. – 19.30 hod.: podávání sv. přijímání a sv. smíření
  Mše svaté jsou přenášeny přímým přenosem na internetových stránkách naší farnosti. Všechny mešní úmysly budou odslouženy!
 4. V pondělí 19. října není na faře výuka náboženství dětí a mládeže, nebude otevřena farní knihovna, ani nebude společenství nad Písmem sv.
 5. Příprava dospělých k přijetí svátostí je v úterý 20. října v 18.45 hod. na faře.
 6. V sobotu 24. října v 14.30 hod. je v katedrále svatební mše sv. Jan Václavek a Marie Rybaříková.
 7. Ze soboty 24. října na neděli 25. října se posouvá čas o jednu hodinu zpět.
 8. Úřední hodiny ve farní kanceláři jsou nyní v pondělí a v pátek dopoledne od 10.00 do 12.00 hod. a v pondělí odpoledne od 15.00 do 17.00 hod. a je už možnost zápisu mešních úmyslů (intencí) na první polovinu příštího roku, tedy měsíce leden až červen 2021. Ve středu úřední hodiny nejsou.
 9. Katedrála i kostel sv. Václava bude během nastávajícího týdne uzavřen, nebude ani zpovědní služba!
 10. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout fotografie z farní pouti na Svatý Hostýn, která byla v úterý 6. října, prodeje perníčků minulou neděli 11. října a další.
 11. Na stolíku s časopisy je Katolický týdeník na tuto neděli za 15 korun a letáčky s programem v katedrále v tyto dny a podmínkami k získání plnomocných odpustků duším v očistci. Na základě povolení Svatého Stolce ti, kteří se nedostanou z vážného důvodu na hroby 1. až 8. listopadu, mohou získat plnomocné odpustky duším v očistci už od 25. října.

 

Ohlášky na neděli 25. října 2020 – stav nouze:

nové tel. č. do farní kanceláře: 595 545 978

Dnes slavíme 30. neděli v mezidobí.

Liturgický kalendář týdne:

 

Středa 28. 10.:

Sv. Šimona a Judy, apoštolů. Po seslání Ducha Svatého hlásali evangelium v Persii, kde také oba zemřeli mučednickou smrtí.

 

Sobota 31. 10.:

Sv. Wolfganga, biskupa. Působil v Maďarsku a r. 972 se stal biskupem v Řezně. V roce 973 umožnil založení biskupství v Praze. Zemřel r. 994.

Sobotní památka P. Marie.

Den modliteb a postu za pronásledované křesťany

 

Neděle 1. 11.:

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

Doporučený zasvěcený svátek

 

 

Oznámení:

 1. V neděli 11. října se za zdobené perníčky na podporu Misijního fondu solidarity KORONA v Pákistánu vybralo v katedrále 38.400 korun a v kostele ve Slezské Ostravě 1.100 korun. Všem dárcům a těm, kdo se podíleli na pečení, zdobení a prodeji perníčků upřímné Bůh zaplať.
 2. Z důvodu protiepidemiologických opatření bude pořad bohoslužeb v katedrále v příštím týdnu následující:
  –   pondělí 26. října – čtvrtek 29. října:
       07.00 hod.: mše sv. bez účasti veřejnosti
       07.30 hod. – 08.30 hod.: podávání sv. přijímání a sv. smíření
       18.00 hod. – 18.30 hod.: podávání sv. přijímání a sv. smíření
  –  pátek 30. října:
      07.00 hod.: mše sv. bez účasti veřejnosti
      07.30 hod. – 08.30 hod.: podávání sv. přijímání a sv. smíření
      17.00 hod. – 17.30 hod.: podávání sv. přijímání a sv. smíření
  –  sobota 31. října:
     07.00 hod.: mše sv. bez účasti veřejnosti
     07.30 hod. – 08.30 hod.: podávání sv. přijímání a sv. smíření
     18.00 hod. – 18.30 hod.: podávání sv. přijímání a sv. smíření
  –  neděle 1. listopadu:
     07.00 hod.: mše sv. bez účasti veřejnosti
     08.00 hod. – 11.00 hod.: podávání sv. přijímání a sv. smíření
     19.00 hod. – 19.30 hod.: podávání sv. přijímání a sv. smíření
  Mše svaté jsou přenášeny přímým přenosem na internetových stránkách naší farnosti.
 3. V pondělí 26. října nebude na faře výuka náboženství dětí a mládeže ani nebude otevřena farní knihovna.
 4. Příprava dospělých k přijetí svátostí v úterý 27. října nebude.
 5. Úřední hodiny ve farní kanceláři jsou nyní v pondělí a v pátek dopoledne od 10.00 do 12.00 hod. a v pondělí odpoledne od 15.00 do 17.00 hod. a je už možnost zápisu mešních úmyslů na první polovinu příštího roku, tj. měsíce leden až červen 2021. Ve středu úřední hodiny nejsou.
 6. Katedrála i kostel sv. Václava bude během nastávajícího týdne uzavřen, nebude ani zpovědní služba!
 7. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout fotografie z farní pouti na Svatý Hostýn v úterý 6. října, prodeje perníčků v neděli 11. října a další.
 8. Na stolíku s časopisy je Katolický týdeník na tuto neděli za 15 korun a letáčky s programem v katedrále v tyto dny a podmínkami k získání plnomocných odpustků duším v očistci. Na základě povolení Svatého Stolce ti, kteří se nedostanou z vážného důvodu na hroby 1. až 8. listopadu, mohou získat plnomocné odpustky duším v očistci už od 25. října.