Ohlášky

Ohlášky na neděli 22. dubna 2018  jsou za ohláškami na 15. dubna 2018

Ohlášky na neděli 15. dubna 2018:

 

Dnes slavíme 3. neděli velikonoční. Mše sv. za naše farní společenství je obětována v 9.30 hod.; zároveň je to mše pro rodiny s dětmi.

 

Liturgický kalendář týdne:

 

Pondělí 16. 4.:

Sv. Bernadety Soubirous. Narodila se v Lurdech, kde se jí ve 14 letech roku 1858 zjevovala 18 dnů P. Maria bez poskvrny počatá, aby tlumočila výzvy k pokání. Poprvé šla k sv. přijímání v klášteře Sester Božské lásky z Neversu. Když vstoupila do jejich kongregace, byla již těžce nemocná. Byla laskavou ošetřovatelkou a ráda rozjímala o Kristově utrpení. Zemřela v 35 letech.

 

Sobota 21. 4.:

Sv. Anselma, biskupa a učitele církve. R. 1093 se stal arcibiskupem v Canterbury, je autorem mnoha filozofických, teologických a mystických spisů, takže dostal název „otec scholastiky“. Zemřel v r. 1109 a roku 1720 byl prohlášen za učitele církve.

 

Neděle 22. 4.:

 1. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Den modliteb za nová duchovní povolání

 

 

Oznámení:

 1. Na První sobotu v měsíci 7. dubna se v kostele sv. Václava na potřeby Teologického konviktu v Olomouci vybralo 1.100 korun a minulou neděli 8. dubna při pravidelné měsíční sbírce na dofinancování opravy katedrály se vybralo 15.400 korun. Všem dárcům upřímné Bůh zaplať.
 2. Dnes v neděli 15. dubna je sbírka na podporu repatriace migrantů ze zemí Středního východu vyhlášená Českou biskupskou konferencí.
 3. V pondělí 16. dubna je v katedrále mariánské večeřadlo. Začátek je v 16.30 hod., před tím od 16.00 hod. je na Masarykově náměstí modlitební společenství.
 4. Příprava dospělých k přijetí sv. biřmování je v pondělí 16. dubna v 18.30 hod. na faře.
 5. Společenství nad Písmem sv. je v pondělí 16. dubna v 19.00 hod. na faře. Na programu je modlitba večerních chval a rozbor 6., 7. a 8. žalmu Žaltáře. Zájemci o Písmo sv. jsou zváni.
 6. Zkouška chrámového sboru při katedrále je ve čtvrtek 19. dubna v 18.45 hod. na faře.
 7. Odjezd na pouť do Melku a Vídně v Rakousku je v pátek 20. dubna v 6.00 hod. od fary. Návrat v sobotu 21. dubna kolem 21.00 hod. k faře.
 8. Mše sv. pro děti je v pátek 20. dubna v 17.00 hod., v 15.30 hod. je na faře zkouška malé scholy.
 9. V sobotu 21. dubna v 14.30 hod. bude mše sv. v Městské nemocnici na Fifejdách.
 10. Naše farnost pořádá vúterý 8. května pouť k P. Marii Pomocné na Maria Hilf. Cena je 700 korun, pro děti a studenty 400 korun. Bližší informace jsou na letáčku na stolíku s časopisy. Zájemci se mohou přihlásit a zaplatit v úředních hodinách ve farní kanceláři.
 11. Možnost pravidelných prohlídek kostela sv. Václava s výkladem bude letos od května do října každou sobotu a neděli od 13.00 do 18.00 hod. Prohlídku lze domluvit i na tel. č. 603 843 937.
 12. Do konce května probíhá sbírka reflexních pásek pro Ukrajinu. Odběrné místo: Diecézní charita ostravsko-opavská, Kratochvílova 3, Ostrava. Bližší informace také na tel. č. 734 792 048.
 13. Na závěr katechetického roku se 24. až 27. června (neděle až středa) uskuteční výlet dětí a mládeže. Kdo by chtěl finančně přispět, budeme rádi.
 14. Ve farní kanceláři je ještě možnost zápisů mešních úmyslů na duben, květen a červen 2018.
 15. V době velikonoční se místo „Anděl Páně“ modlíme ráno, v poledne a večer modlitbu „Raduj se, Královno nebeská…“, uvedenou v Kancionálu pod č. 006.
 16. Na stolíku s časopisy je Katolický týdeník na tuto neděli za 15 korun.
 17. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout fotografie a videozáznamy z pouti k sv. Josefovi ve Slezské Ostravě, ze slavení Svatého týdne v katedrále a další.

 

 

Ohlášky na neděli 22. dubna 2018:

Dnes slavíme 4. neděli velikonoční. Je to Den modliteb za nová duchovní povolání. Mše sv. za naše farní společenství je obětována v 9.30 hod.; zároveň je to mše pro rodiny s dětmi.

Liturgický kalendář týdne:

 

Pondělí 23. 4.:

Sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hlavního patrona pražské arcidiecéze. Pocházel z českého knížecího rodu Slavníkovců, r. 983 se stal pražským biskupem, odešel hlásat evangelium pohanským Prusům, kde byl 23. dubna 997 umučen.

 

Úterý 24. 4.:

Sv. Jiří, mučedníka. Kol. r. 304 podstoupil mučednickou smrt v Lyddě (blízko dnešního Tel Avivu) v Izraeli.

 

Středa 25. 4.:

Sv. Marka, evangelisty. V domě jeho matky v Jeruzalémě se scházeli Ježíšovi učedníci, doprovázel sv. Pavla na jeho první apoštolské cestě. Napsal evangelium podle hlásání sv. Petra. Zemřel mučednickou smrtí v Alexandrii.

 

Sobota 28. 4.:

Sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka. Byl misionářem na ostrově Futunu v Polynesii, kde byl r. 1814 ubit k smrti. Stal se prvomučedníkem Oceánie.

 

Neděle 29. 4.:

 1. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 

 

Oznámení:

 1. Minulou neděli 15. dubna se při sbírce na podporu repatriace migrantů ze zemí Středního východu vyhlášenou Českou biskupskou konferencí vybralo 16.300 korun. Všem dárcům upřímné Bůh zaplať.
 2. Příprava dospělých k přijetí sv. biřmování je v pondělí 23. dubna v 18.30 hod. na faře.
 3. V úterý 24. dubna v 19.00 hod. bude na faře setkání pomocníků k Noci kostelů v naší farnosti.
 4. Zkouška chrámového sboru při katedrále je ve čtvrtek 26. dubna v 18.45 hod. na faře.
 5. Mše sv. pro děti je v pátek 27. dubna v 17.00 hod., v 15.30 hod. je na faře zkouška malé scholy.
 6. V pátek 27. dubna v 9.30 hod. je na faře setkání Ekonomické rady naší farnosti a v 18.00 hod. je setkání Pastorační rady naší farnosti.
 7. V sobotu 28. dubna v 14.30 hod. bude v kostele sv. Václava mše sv. v maďarštině pro Svaz Maďarů žijících v ČR, základní organizace Ostrava.
 8. V sobotu 28. dubna v 14.30 hod. bude mše sv. v Městské nemocnici na Fifejdách.
 9. Ve farní kanceláři je ještě možnost zápisů mešních úmyslů na květen a červen 2018.
 10. Možnost pravidelných prohlídek kostela sv. Václava s výkladem bude letos od května do října každou sobotu a neděli od 13.00 do 18.00 hod. Prohlídku lze domluvit i na tel. č. 603 843 937.
 11. V úterý 8. května se uskuteční pouť naší farnosti k P. Marii Pomocné na Maria Hilf. Odjezd v 6.00 hod. od fary. Ze Zlatých Hor vykonáme křížovou cestu na Maria Hilf, starší vyveze autobus. V 11.00 hod. bude mše sv. a po ní odjezd na oběd do Karlovy Studánky a návštěva Pradědovy Galerie v Jiříkově. Příjezd ve 20.00 hod. Cena je 700 korun, pro děti a studenty 400 korun.
 12. Na závěr katechetického roku se 24. až 27. června (neděle až středa) uskuteční výlet dětí a mládeže. Kdo by chtěl finančně přispět, budeme rádi.
 13. V době velikonoční se místo „Anděl Páně“ modlíme ráno, v poledne a večer modlitbu „Raduj se, Královno nebeská…“, uvedenou v Kancionálu pod č. 006.
 14. Na stolíku s časopisy je Katolický týdeník na tuto neděli za 15 korun.
 15. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout fotografie a videozáznamy ze slavení Svatého týdne v katedrále, ze mše sv. ze slavnosti Zvěstování Páně, kterou slavil Prof. Petr Piťha a další.