Ohlášky

Ohlášky na neděli 23. června 2019  jsou za ohláškami na 16. června 2019

Ohlášky na neděli 16. června 2019:

Dnes je slavnost Nejsvětější Trojice. Mše sv. v 9.30 hod. je obětována za naše farní společenství; zároveň je to mše pro rodiny s dětmi.

Liturgický kalendář týdne:

 

Středa 19. 6.:

Sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa. Narodil se v Prachaticích v roce 1811. Po studiu teologie v Českých Budějovicích a Praze odjel do Severní Ameriky, kde byl vysvěcen na kněze a horlivě působil jako misionář. Vstoupil k redemptoristům a r. 1852 se stal biskupem ve Filadelfii. Založil 80 kostelů a 100 katolických škol. Zemřel 5. ledna 1860, r. 1977 byl svatořečen.

 

Čtvrtek 20. 6. :

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ

Boží Tělo

Doporučený zasvěcený svátek

 

 

Pátek 21. 6.:

Sv. Aloise Gonzagy, řeholníka. Zřekl se dědictví a vstoupil k jezuitům. Zemřel jako 23letý v r. 1591 při ošetřování nemocných.

 

Sobota 22. 6.:

Sv. Jana Fischera, biskupa, a Tomáše Mora, mučedníků. R. 1535 byli v Londýně popraveni, protože nevystoupili proti nerozlučitelnosti manželství a neuznali moc krále Jindřicha VIII. nad církví.

Sobotní památka P. Marie.

 

Neděle 23. 6.:

 1. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Zakončení školního a katechetického roku 2018/2019 v naší farnosti

Večer se slaví vigilie slavnosti Narození sv. Jana Křtitele

 

 

Oznámení:

 1. Minulou neděli 9. června se na diecézní charitu vybralo 23.100 korun. Všem dárcům upřímné Bůh zaplať.
 2. Dnes v neděli 16. června je pravidelná měsíční sbírka na dofinancování opravy katedrály.
 3. Zkouška chrámového sboru při katedrále je ve středu 19. června v 18.45 hod. na faře.
 4. Ve čtvrtek 20. června na slavnost Těla a krve Páně bude v katedrále mše sv. ráno v 7.30 hod. a večer v 18.00 hod. pontifikální, kterou bude slavit o. biskup František spolu s otcem biskupem Martinem a kněžími děkanátu a po ní bude eucharistický průvod do kostela sv. Václava, kde bude zakončen chvalozpěvem Te Deum a svátostným požehnáním. Prosíme, abyste si našli čas zúčastnit se průvodu jako veřejného vyznání víry. Letáčky jsou na stolíku s časopisy.
 5. Mše sv. pro děti je v pátek 21. června v 17.00 hod., v 15.30 hod. je na faře zkouška malé scholy.
 6. Jáhenské svěcení bude udílet pomocný biskup Mons. Martin David v katedrále v sobotu 22. června v 9.30 hod. a kněžské svěceníbude v katedrále udílet diecézní biskup Mons. František Václav Lobkowicz v sobotu 29. června (za 14 dní) v 9.30 hod. Z tohoto důvodu nebude v sobotu 22. června a 29. června ranní mše sv. v kostele sv. Václava.
 7. V sobotu 22. června v 14.30 hod. bude mše sv. v Městské nemocnici na Fifejdách.
 8. Příští neděli 23. června při mši sv. v 9.30 hod. budou mít děti a studenti zakončení školního a katechetického roku 2018/19. Děti ať donesou archy s nálepkami za mše sv.! Po mši sv. je odjezd dětí a mládeže na výlet na Bystřičku a do okolí v okrese Vsetín. Návrat ve středu 26. června.
 9. Do konce června je každé pondělí během úředních hodin od 10.00 do 12.00 hod. a od 15.00 do 17.00 hod. otevřena v přízemí fary farní knihovna, odkud si můžete zapůjčit křesťanskou literaturu. Využijte této možnosti.
 10. Ve farní kanceláři je možnost zápisů mešních úmyslů na srpen, září a říjen 2019.
 11. Na stolíku s časopisy jsou letáčky s informacemi pro rodiče o výuce náboženství v příštím školním roce 2019/2020 na naší faře, které si můžete vzít, popř. předat těm, kdo odpovídají za výchovu dětí, dále letáčky k Božímu Tělu, které bude tento čtvrtek 20. června a pouti k P. Marii Karmelské ve Slezské Ostravě 15. a 16. července a Katolický týdeník na tuto neděli za 15 korun.

Ohlášky na neděli 23. června 2019:

Dnes slavíme 12. neděli v mezidobí. Mše sv. v 9.30 hod. je obětována za děti a mládež naší farnosti na poděkování za uplynulý školní a katechetický rok 2018/2019. Večer se slaví vigilie slavnosti Narození sv. Jana Křtitele.

Liturgický kalendář týdne:

 

Pondělí 24. 6.:

SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

 

Čtvrtek 27. 6.:

Sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve. R. 412 se stal v Alexandrii patriarchou a hájil víru v Ježíšovo božství i lidství. Zemřel r. 444.

Den památky obětí komunismu

 

Pátek 28. 6.:       

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

Den modliteb za posvěcení kněží

 

Sobota 29. 6.:

SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ

Doporučený zasvěcený svátek

 

Neděle 30. 6.:

 1. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

 

Oznámení:

 1. Minulou neděli 16. června se při sbírce na dofinancování opravy katedrály vybralo 31.700 korun, z toho bylo 10.600 korun od jednotlivých dárců. Všem dárcům upřímné Bůh zaplať.
 2. Dnes v neděli 23. června po mši sv., která je v 9.30 hod., odjíždějí děti a mládež na výlet na Bystřičku a do okolí v okrese Vsetín. Návrat ve středu 26. června ve 20.00 hod. ke katedrále.
 3. V pondělí 24. června během úředních hodin od 10.00 do 12.00 hod. a od 15.00 do 17.00 hod. otevřena v přízemí fary farní knihovna, odkud si můžete zapůjčit křesťanskou literaturu. Využijte této možnosti. Znovu začne fungovat po prázdninách.
 4. Ve středu 26. června nebudou úřední hodiny ve farní kanceláři.
 5. V příštím týdnu už děti a mládež nemají výuku náboženství. Domluva výuky a činnost kroužků na naší faře v příštím školním roce 2019/2020 bude po prázdninách v neděli 8. září po mši sv. v 9.30 hod., která bude na zahájení nového katechetického roku. Na stolíku s časopisy jsou informace pro rodiče o výuce náboženství na naší faře v příštím školním roce 2019/2020. Můžete si je vzít, popřípadě předat těm, kdo jsou odpovědni za výchovu dětí.
 6. Zkouška chrámového sboru při katedrále je ve čtvrtek 27. června v 18.45 hod. na faře.
 7. V pátek 28. června na slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova bude po ranní mši sv., která je v 7.30 hod., i po večerní mši sv., která je v 17.00 hod., výstav Nejsvětější Svátosti, litanie k Božskému Srdci Páně, obnova zasvěcení Srdci Ježíšovu, Te Deum a svátostné požehnání.
 8. V sobotu 29. června na slavnost Sv. Petra a Pavla, apoštolů, bude v katedrále mše sv. ráno v 9.30 hod., při které o. biskup František udělí kněžské svěcení 4 jáhnům naší diecéze, a večer v 18.00 hod. Z toho důvodu nebude ranní mše sv. v 7.30 hod. v kostele sv. Václava. Protože je to doporučený zasvěcený svátek, měli bychom se účastnit mše sv.
 9. V sobotu 29. června v 14.30 hod. bude mše sv. v Městské nemocnici na Fifejdách.
 10. Na příští neděli 30. června připadá výročí narození Františka kardinála Tomáška, pražského arcibiskupa, vězně v době komunistické totality a bojovníka za lidská práva.
 11. Ve farní kanceláři je možnost zápisů mešních úmyslů na srpen, září a říjen 2019.
 12. Na stolíku s časopisy je Katolický týdeník na tuto neděli za 15 korun a letáčky s programem pouti k P. Marii Karmelské ve Slezské Ostravě v pondělí 15. července a v úterý 16. července.
 13. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu slavnosti Těla a krve Páně a následném eucharistickém průvodu ve čtvrtek 20. června. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout fotografie a videozáznamy z této slavnosti a další.

Ohlášky na neděli 23. června 2019:

Dnes slavíme 12. neděli v mezidobí. Mše sv. v 9.30 hod. je obětována za děti a mládež naší farnosti na poděkování za uplynulý školní a katechetický rok 2018/2019. Večer se slaví vigilie slavnosti Narození sv. Jana Křtitele.

Liturgický kalendář týdne:

 

Pondělí 24. 6.:

SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

 

Čtvrtek 27. 6.:

Sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve. R. 412 se stal v Alexandrii patriarchou a hájil víru v Ježíšovo božství i lidství. Zemřel r. 444.

Den památky obětí komunismu

 

Pátek 28. 6.:       

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

Den modliteb za posvěcení kněží

 

Sobota 29. 6.:

SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ

Doporučený zasvěcený svátek

 

Neděle 30. 6.:

 1. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

 

Oznámení:

 1. Minulou neděli 16. června se při sbírce na dofinancování opravy katedrály vybralo 31.700 korun, z toho bylo 10.600 korun od jednotlivých dárců. Všem dárcům upřímné Bůh zaplať.
 2. Dnes v neděli 23. června po mši sv., která je v 9.30 hod., odjíždějí děti a mládež na výlet na Bystřičku a do okolí v okrese Vsetín. Návrat ve středu 26. června ve 20.00 hod. ke katedrále.
 3. V pondělí 24. června během úředních hodin od 10.00 do 12.00 hod. a od 15.00 do 17.00 hod. otevřena v přízemí fary farní knihovna, odkud si můžete zapůjčit křesťanskou literaturu. Využijte této možnosti. Znovu začne fungovat po prázdninách.
 4. Ve středu 26. června nebudou úřední hodiny ve farní kanceláři.
 5. V příštím týdnu už děti a mládež nemají výuku náboženství. Domluva výuky a činnost kroužků na naší faře v příštím školním roce 2019/2020 bude po prázdninách v neděli 8. září po mši sv. v 9.30 hod., která bude na zahájení nového katechetického roku. Na stolíku s časopisy jsou informace pro rodiče o výuce náboženství na naší faře v příštím školním roce 2019/2020. Můžete si je vzít, popřípadě předat těm, kdo jsou odpovědni za výchovu dětí.
 6. Zkouška chrámového sboru při katedrále je ve čtvrtek 27. června v 18.45 hod. na faře.
 7. V pátek 28. června na slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova bude po ranní mši sv., která je v 7.30 hod., i po večerní mši sv., která je v 17.00 hod., výstav Nejsvětější Svátosti, litanie k Božskému Srdci Páně, obnova zasvěcení Srdci Ježíšovu, Te Deum a svátostné požehnání.
 8. V sobotu 29. června na slavnost Sv. Petra a Pavla, apoštolů, bude v katedrále mše sv. ráno v 9.30 hod., při které o. biskup František udělí kněžské svěcení 4 jáhnům naší diecéze, a večer v 18.00 hod. Z toho důvodu nebude ranní mše sv. v 7.30 hod. v kostele sv. Václava. Protože je to doporučený zasvěcený svátek, měli bychom se účastnit mše sv.
 9. V sobotu 29. června v 14.30 hod. bude mše sv. v Městské nemocnici na Fifejdách.
 10. Na příští neděli 30. června připadá výročí narození Františka kardinála Tomáška, pražského arcibiskupa, vězně v době komunistické totality a bojovníka za lidská práva.
 11. Ve farní kanceláři je možnost zápisů mešních úmyslů na srpen, září a říjen 2019.
 12. Na stolíku s časopisy je Katolický týdeník na tuto neděli za 15 korun a letáčky s programem pouti k P. Marii Karmelské ve Slezské Ostravě v pondělí 15. července a v úterý 16. července.
 13. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu slavnosti Těla a krve Páně a následném eucharistickém průvodu ve čtvrtek 20. června. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout fotografie a videozáznamy z této slavnosti a další.