Ohlášky

Ohlášky  na neděli  5. února 2023 jsou za ohláškami na neděli 29. ledna 2022

Ohlášky na neděli 29. ledna 2023:

tel. č. do farní kanceláře: 595 545 978

Dnes slavíme 4. neděli v mezidobí. Mše sv. za naše farní společenství je obětována v 9.30 hod.; zároveň je to mše pro rodiny s dětmi.

Liturgický kalendář týdne:

 

Úterý 31. 1.:

Sv. Jana Boska, kněze. Věnoval se opuštěné dělnické mládeži v Turíně. Založil Oratoř sv. Františka Saleského, řeholní společnost salesiánů a kongregaci sester P. Marie Pomocnice. Zemřel v r. 1888 v Turíně.

 

Čtvrtek 2. 2.:

SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU

HROMNIC

Den zasvěceného života

 

Pátek 3. 2.:

Sv. Blažeje, biskupa a mučedníka. Byl biskupem v Sebastě v Arménii (dnešní Sivas v Turecku). Kolem r. 316 byl umučen.

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI

 

Sobota 4. 2.:      

PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI

 

Neděle 5. 2.:

 1. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

 

Oznámení:

 1. Do pokladničky ve zdi na pomoc Ukrajině u bočního oltáře P. Marie Lurdské se vybralo a na účet Charity Česká republika odeslalo dalších 1.600 korun. K dnešnímu dni se vybralo celkem 175.000 korun. Průběžně lze stále přispívat. Minulou neděli 22. ledna se při sbírce na biblický apoštolát vybralo 16.500 korun. Všem dárcům upřímné Bůh zaplať.
 2. V pondělí 30. ledna od 10.00 do 12.00 hod. a od 15.00 do 17.00 hod. je na naší faře otevřena farní knihovna. Využijte možnosti vypůjčit si (nejen) křesťanskou literaturu.
 3. Příprava dospělých k přijetí svátostí je v pondělí 30. ledna v 19.00 hod. na faře.
 4. Katecheze dospělých je v úterý 31. ledna v 19.00 hod. na faře.
 5. Ve čtvrtek 2. února na svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnic) bude při ranní mši sv. v 7.30 hod. i večerní mši sv. v 18.00 hod. žehnání svící.
 6. Na První pátek v měsíci 3. února (sv. Blažeje) je v katedrále adorace Nejsvětější Svátosti:
    –  07.30 hod.: ranní mše sv., po ní svátostné požehnání a udílení svatoblažejského požehnání
    –  15.30 hod.: výstav Nejsvětější Svátosti, možnost soukromé adorace, příležitost k sv. smíření
    –  16.30 hod.: společné zakončení adorace a svátostné požehnání
    –  17.00 hod.: mše sv. pro děti a po ní udílení svatoblažejského požehnání; od 15.30 hod. je na faře zkouška malé scholy
 7. Na První sobotu 4. února se v kostele sv. Václava modlíme za duchovní povolání a rodiny:
    –  06.55 hod.: společná modlitba růžence za nová duchovní povolání a za posvěcení rodin
    –  07.30 hod.: mše sv. za nová duchovní povolání a za posvěcení našich rodin; při ní vykonáme sbírku na Teologický konvikt v Olomouci
 8. Prosíme ochotné muže i ženy, aby přišli v sobotu 4. února od 8.30 hod. pomoci s úklidem stromků, vánoční výzdoby a betléma v katedrále.
 9. Příští neděli 5. února bude po mši sv., která je v 9.30 hod., na faře farní minikavárna, do které jste srdečně zváni, a bude také otevřená farní knihovna. Večerní mše sv. v 19.00 hod. bude latinská.
 10. Na svátek P. Marie Lurdské 11. února slavíme XXXI. SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH. V katedrále se bude v pátek 10. února při večerní mši sv. v 17.00 hod. a v sobotu 11. února při ranní mši sv. v 7.30 hod. udílet sv. pomazání nemocných. Zájemci nad 60 let a nemocní ať si v sakristii nebo farní kanceláři vyzvednou přihlášky, kde poznačí své jméno.
 11. Charita Ostrava pořádá od února setkávání osob, které pečují o člověka s demencí. Bližší informace jsou na vývěsce venku a na webových stránkách: zijemesdemenci.cz.
 12. Do konce března mohou muži a studenti poznávající povolání ke kněžství odevzdat přihlášky do kněžského semináře skrze faráře na biskupství. Bližší informace na faře.
 13. Ve farní kanceláři je možnost zápisu mešních úmyslů (intencí) na únor až červen 2023.
 14. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout fotografie z maškarního plesu dětí na naší faře 14. ledna, z našeho plesového setkání 21. ledna a další. Na panelech v boční lodi katedrály jsou fotografie z dětské vánoční mše sv. a půlnoční 24. prosince, novoroční mše sv. ve Slezské Ostravě, novoroční ekumenické bohoslužby v katedrále, vánočního koncertu dětí 8. ledna a maškarního plesu.
 15. Na stolíku s časopisy je Katolický týdeník na tuto neděli za 20 korun.

 

Ohlášky na neděli 5. února 2023:

tel. č. do farní kanceláře: 595 545 978

Dnes slavíme 5. neděli v mezidobí. Mše sv. za naše farní společenství je obětována v 9.30 hod.; zároveň je to mše pro rodiny s dětmi.

Liturgický kalendář týdne:

 

Pondělí 6. 2.:

Sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků. V r. 1596 propuklo v Japonsku pronásledování křesťanů. První mučedníci byli ukřižováni 5. února 1597 v Nagasaki, mezi nimi byl i Pavel Miki pocházející z japonské rodiny.

 

Středa 8. 2.:

Sv. Jeronýma Emilianiho. Založil řeholní společnost věnující se péči o chudé a nemocné. Zemřel r. 1537 v Somasce v Itálii.

 

Pátek 10. 2.:

Sv. Scholastiky, panny. Narodila se v Nursii ve střední Itálii kol. r. 480. Následovala svého bratra Benedikta a vstoupila do kláštera na úpatí Monte Casina. Tam také kol. r. 547 zemřela.

 

Sobota 11. 2.:

P. Marie Lurdské. R. 1858 se P. Maria zjevila v jeskyni Massabielle poblíž Lurd ve Francii 14leté Bernadettě a oznámila ji, že je Neposkvrněné Početí.

XXXI. SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH

 

Neděle 12. 2.:

 1. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Oznámení:

 1. Do pokladničky ve zdi na pomoc Ukrajině u bočního oltáře P. Marie Lurdské se vybralo a na účet Charity Česká republika odeslalo dalších 1.900 korun. K dnešnímu dni se vybralo celkem 176.900 korun. Průběžně lze stále přispívat. Všem dárcům upřímné Bůh zaplať.
 2. Dnes v neděli 5. února po mši sv., která je v 9.30 hod., je na faře farní minikavárna, do které jste srdečně zváni na chvíli posezení u kávy nebo čaje, a také je otevřená farní knihovna.
 3. V pondělí 7. února od 10.00 do 12.00 hod. a od 15.00 do 17.00 hod. je na naší faře otevřena farní knihovna. Využijte možnosti vypůjčit si (nejen) křesťanskou literaturu.
 4. Společenství nad Písmem sv. je v pondělí 6. února v 19.00 hod. na faře. Na programu je modlitba večerních chval a téma „Sinajský kodex“.  Zájemci jsou zváni.
 5. Příprava dospělých k přijetí svátostí je v pondělí 6. února v 19.00 hod. na faře.
 6. Na svátek P. Marie Lurdské v sobotu 11. února slavíme XXXI. SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH. V katedrále se bude v pátek 10. února při večerní mši sv. v 17.00 hod. a v sobotu 11. února při ranní mši sv. v 7.30 hod., která bude také v katedrále a kterou bude slavit o. biskup Martin, udílet sv. pomazání nemocných. Zájemci nad 60 let a nemocní ať si v sakristii nebo farní kanceláři vyzvednou přihlášky, kde poznačí své jméno.
 7. V pátek 10. února od 15.30 hod. je na faře zkouška malé scholy.
 8. V sobotu 11. února v 10.00 hod. bude v katedrále svatební mše sv.: Tomáš Mikeska a Ivana Sprostáková.
 9. Příští neděli 12. února bude pravidelná měsíční sbírka na údržbu katedrály a instalaci varhan.
 10. Ve farní kanceláři je možnost zápisu mešních úmyslů (intencí) na březen až červen 2023.
 11. Do konce března mohou muži a studenti poznávající povolání ke kněžství odevzdat přihlášky do kněžského semináře skrze faráře na biskupství. Bližší informace na faře.
 12. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout fotografie z XIV. maškarního bálu dětí 14. ledna, z XXII. plesového setkání naší farnosti 21. ledna a další.
 13. Na stolíku s časopisy je Katolický týdeník na tuto neděli za 20 korun a diecézní časopis „OKNO“ na únor za 15 korun.