Ohlášky

Ohlášky  na neděli 31.října 2021 jsou za ohláškami na 24.října 2021

 

Ohlášky na neděli 24. října 2021:

tel. č. do farní kanceláře: 595 545 978

Dnes slavíme 30. neděli v mezidobí, je to Den modliteb za misie. Mše sv. v 9.30 hod. je obětována za naše farní společenství; zároveň je to mše pro rodiny s dětmi.

Liturgický kalendář týdne:

 

Středa 27. 10.:

P. Marie, Královny Palestiny.

 

Čtvrtek 28. 10.:

Sv. Šimona a Judy, apoštolů. Po seslání Ducha Svatého hlásali evangelium v Persii, kde také oba zemřeli mučednickou smrtí.

 

Sobota 30. 10.:

Sobotní památka P. Marie.

Den modliteb a postu za pronásledované křesťany

 

Neděle 31. 10.:

 1. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

 

Oznámení:

 1. Dnes v neděli 24. října je sbírka na misie a po každé mši sv. budou děti a mládež nabízet u vchodů do katedrály zdobené perníčky, jejichž zakoupením (20 korun a více) podpoříme úhradu školného a nákup školních potřeb pro osiřelé a ohrožené děti v Ugandě v diecézi Kabale.
 2. V pondělí 25. října je na naší faře od 10.00 do 12.00 hod. a od 15.00 do 17.00 hod. otevřena farní knihovna. Využije příležitostí vypůjčit si (nejen) křesťanskou literaturu.
 3. Společenství nad Písmem sv. je v pondělí 25. října v 19.00 hod. na faře. Na programu je modlitba večerních chval a rozbor 38., 39. a 40. kapitoly Knihy Job. Další zájemci jsou zváni.
 4. Odjezd na pouť na Sv. Hostýn a do Kroměříže je ve čtvrtek 28. října v 7.00 hod. od katedrály, v 9.30 hod. budeme mít mši sv. v bazilice na Sv. Hostýně. Pak pojedeme do Kroměříže (oběd, kostel sv. Mořice, pro zájemce prohlídka Arcibiskupského zámku). Příjezd kol. 17.00 hod.
 5. Příprava dospělých k přijetí svátostí křtu, smíření, eucharistie a biřmování je ve čtvrtek 28. října v 19.00 hod. na faře.
 6. Před slavností Všech svatých a Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé (1. a 2. listopadu) bude v katedrále zvláštní příležitost k svátosti smíření. Zpovídat se bude v pátek 29. října od 7.00 do 9.00 hod. a od 15.00 do 18.00 hod. a v sobotu 30. října od 16.00 do 18.00 hod.
 7. Mše sv. pro děti je v pátek 29. října v 17.00 hod.; od 15.30 hod. je na faře zkouška malé scholy.
 8. Ze soboty 30. října na neděli 31. října se posouvá čas o jednu hodinu zpět. Pořad bohoslužeb zůstává nezměněn.
 9. Ve farní kanceláři je možnost zápisu mešních intencí na první pololetí příštího roku, tedy měsíce leden až červen 2022.
 10. V sobotu 13. listopadu od 15.00 do 18.00 hod. se na faře uskuteční setkání manželů. Přednášet bude P. Mgr. Jan Czudek, Th.D., biskupský delegát ad omnia, na téma „Velepíseň lásky“. Bližší informace jsou na vývěsce venku, internetových stránkách a letáčcích na stolíku s časopisy. Přihlásit se můžete u p. Matějové do 10. listopadu na mmatejova@centrum.cz, nebo na t. č. 731 625 628 anebo ve farní kanceláři. Hlídání dětí zajištěno. V neděli 14. listopadu při mši sv. v 9.30 hod. bude obnova manželských slibů.
 11. Do 28. února 2022 je v Pálfyho paláci, Valdštejnská 14 v Praze na Malé Straně výstava „Svatá Ludmila – kněžna lidu milá“. Otevřeno je denně mimo pondělí od 9.00 hod. do 18.00 hod.
 12. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout fotografie ze slavnosti Svaté Hedviky, která se konala v katedrále v sobotu 16. října, z pobožnosti k sv. Hedvice v Keltičkově muzeu, která byla v neděli 17. října a další.
 13. Na stolíku s časopisy je Katolický týdeník na tuto neděli za 15 korun a letáčky s rozpisem zpovědí a bohoslužeb 1. a 2. listopadu a podmínkami k získání plnomocných odpustků duším v očistci. Na základě povolení Svatého Stolce ti, kteří se nedostanou z vážného důvodu na hroby 1. až 8. listopadu, mohou získat plnomocné odpustky duším v očistci už od 25. října.

 

Ohlášky na neděli 31. října 2021:

tel. č. do farní kanceláře: 595 545 978

Dnes slavíme 31. neděli v mezidobí. Mše sv. za naše farní společenství je obětována v 9.30 hod.; zároveň je to mše pro rodiny s dětmi.

Liturgický kalendář týdne:

 

Pondělí 1. 11.:

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

Doporučený zasvěcený svátek

 

Úterý 2. 11.:       

VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ

Dušiček

 

Středa 3. 11.:

Sv. Martina de Porres, řeholníka. Narodil se v r. 1579 v Limě. Vstoupil k dominikánům a byla mu svěřena péče o nemocné. Zemřel v roce 1639.

 

Čtvrtek 4. 11.:

Sv. Karla Boromejského, biskupa. Roku 1564 se stal arcibiskupem v Miláně. Uskutečňoval reformy tridentského sněmu. Zemřel v r. 1584.

 

Pátek 5. 11.:

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI

 

Sobota 6. 11.:

PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI

 

Neděle 7. 11.:

 1. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

 

Oznámení:

 1. Minulou neděli 24. října se při sbírce na misie vybralo 26.100 korun. Výtěžek z perníčků na úhradu školného a na nákup školních potřeb pro osiřelé a ohrožené děti v Ugandě činil 25.800 korun. Všem dárcům a těm, kteří se zapojili do slavení misijní neděle v naší farnosti z řad dětí, mládeže i dospělých (pekli, zdobili a balili perníčky apod.), upřímné Bůh zaplať.
 2. Dnes v neděli 31. října končí pro letošní rok projekt Otevřené chrámy.
 3. V pondělí 1. listopadu na slavnost Všech svatých budou mše sv. v katedrále ráno v 7.30 hod. a večer v 18.00 hod. pontifikální, kterou bude slavit o. biskup František s o. biskupem Martinem. Protože je to doporučený zasvěcený svátek, máme se ten den účastnit mše sv.
 4. V pondělí 1. listopadu je na faře od 10.00 do 12.00 a od 15.00 do 17.00 hod. otevřena farní knihovna.
 5. V pondělí 1. listopadu nebude výuka náboženství na faře z důvodu, aby se děti mohly účastnit večerní mše sv.!
 6. V úterý 2. listopadu v Den vzpomínky na všechny věrné zemřelé budou v katedrále mše sv. ráno v 7.30 hod. a večer v 18.00 hod. pontifikální, kterou bude slavit o. biskup František s o. biskupem Martinem.
 7. V kostele ve Slezské Ostravě budou 1. a 2. listopadu mše sv. odpoledne v 15.00 hod.
 8. Katecheze dospělých je v úterý 2. listopadu v 19.00 hod. na faře.
 9. Příprava dospělých k přijetí svátostí je ve čtvrtek 4. listopadu v 19.00 hod. na faře.
 10. Na První pátek v měsíci 5. listopadu bude v katedrále adorace Nejsvětější Svátosti:
  –  07.30 hod.: ranní mše sv. a po ní svátostné požehnání
  –  15.30 hod.: výstav Nejsvětější Svátosti, možnost soukromé adorace, příležitost k sv. smíření
  –  16.30 hod.: společné zakončení adorace a svátostné požehnání
  –  17.00 hod.: mše sv. pro děti; od 15.30 hod. je na faře zkouška malé scholy
 11. V pátek 5. listopadu v 18.00 hod. je na faře setkání Pastorační rady naší farnosti.
 12. Na První sobotu v měsíci 6. listopadu se v kostele sv. Václava modlíme za povolání a rodiny:
  –  06.55 hod.: společná modlitba růžence za nová duchovní povolání a za posvěcení rodin
  –  07.30 hod.: mše sv. za nová kněžská a řeholní povolání a za posvěcení našich rodin; při ní vykonáme sbírku na Teologický konvikt v Olomouci
 13. Příští neděli 7. listopadu po mši sv., která je v 9.30 hod., bude na faře farní minikavárna, do které jste srdečně zváni, také bude otevřena farní knihovna a večerní mše sv. v 19.00 hod. bude latinská.
 14. Do pondělí 8. listopadu je ještě možnost získat plnomocné odpustky duším v očistci.
 15. V sobotu 13. listopadu od 15.00 do 18.00 hod. se na faře uskuteční setkání manželů. Přednášet bude P. Mgr. Jan Czudek, Th.D., biskupský delegát ad omnia, na téma „Velepíseň lásky“. Bližší informace jsou na vývěsce venku, internetových stránkách a letáčcích na stolíku s časopisy. Přihlásit se můžete u p. Matějové do 10. listopadu na mmatejova@centrum.cz, nebo na č. 731 625 628 anebo v kanceláři. Hlídání dětí zajištěno. V neděli 14. listopadu při mši sv. v 9.30 hod. bude obnova manželských slibů.
 16. Ve farní kanceláři je možnost zápisu mešních úmyslů na měsíce leden až červen 2022.
 17. Na stolíku s časopisy je Katolický týdeník na tuto neděli za 15 korun.