Ohlášky

Ohlášky na neděli 21. ledna 2018  jsou za ohláškami na 17. ledna 2018

Ohlášky na neděli 14. ledna 2018:

 

Dnes slavíme 2. neděli v mezidobí. Mše sv. za naše farní společenství je obětována v 9.30 hod.; zároveň je to mše pro rodiny s dětmi.

 

Liturgický kalendář týdne:

 

Středa 17. 1.:

Sv. Antonína, opata. Narodil se kol. r. 250 ve středním Egyptě, odešel na poušť, kde shromáždil poustevníky a vydal pravidla pro jejich společný život. Během pronásledování pomáhal křesťanům. Zemřel r. 356 v Jeruzalémě.

 

Čtvrtek 18. 1.:

Panny Marie, Matky jednoty křesťanů.

 

Sobota 20. 1.:

Sobotní památka P. Marie.

 

Neděle 21. 1.:

 1. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

 

Oznámení:

 1. Dnes v neděli 14. ledna je pravidelná měsíční sbírka na dofinancování opravy katedrály.
 2. Dnes v neděli 14. ledna po mši sv., která je v 9.30 hod., je v katedrále další krátká pobožnost ke světcům, jejichž socha, obraz nebo relikviář se zde nachází. Postupně se s nimi seznámíme.
 3. Do dnešní neděle 14. ledna probíhá Tříkrálová sbírka České katolické charity. V katedrále je pokladnička, do které ještě můžete v rámci této sbírky přispět.
 4. Příprava dospělých k přijetí sv. křtu, smíření, eucharistie a biřmování je v pondělí 15. ledna v 18.30 hod. na faře.
 5. Ve čtvrtek 18. ledna začíná Týden modliteb za jednotu křesťanů.
 6. Zkouška chrámového sboru při katedrále je ve čtvrtek 18. ledna v 18.45 hod. na faře.
 7. Mše sv. pro děti je v pátek 19. ledna v 17.00 hod., od 15.30 hod. je na faře zkouška malé scholy.
 8. V sobotu 20. ledna v 14.30 hod. bude mše sv. v Městské nemocnici na Fifejdách.
 9. V sobotu 27. ledna v 15.00 hod. bude na faře maškarní bál dětí. Zveme s dětmi i rodiče. Program i malé pohoštění bude připraveno.
 10. Vstupenky na PLESOVÉ SETKÁNÍ NAŠÍ FARNOSTI v sobotu 3. února v sále salesiánského střediska „Don Bosko“ jsou k dostání v sakristii katedrály nebo informačním stánku u hlavního vchodu katedrály. Vstupenka stojí 200 korun, pro studenty 100 korun. Pro starší je zajištěn odvoz domů. Tombolu můžete donést do farní kanceláře.
 11. Na svátek P. Marie Lurdské 11. února slavíme SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH. V katedrále se bude v pátek 9. února při mši sv. v 17.00 hod. a v sobotu 10. února při mši sv. v 7.30 hod. udílet sv. pomazání nemocných. Zájemci nad 60 let a nemocní ať si v sakristii nebo farní kanceláři vyzvednou přihlášky, kde poznačí své jméno.
 12. Ve farní kanceláři je možnost zápisu mešních úmyslů na leden, únor a březen 2018.
 13. Na stolíku s časopisy je Katolický týdeník na tuto neděli za 15 korun a diecézní časopis „OKNO“ na leden za 10 korun.
 14. Charita Ostrava nabízí tato pracovní místa:
  – zdravotní sestra/bratr v lůžkovém nebo mobilním hospici
  – sociální pracovník/ce v hospicové poradně
  – pracovník/ce v sociálních službách v terénní pečovatelské službě v Ostravě nebo Hrabyni
  – vedoucí Charitního střediska Gabriel – komunitního centra pro seniory
  Bližší informace jsou na jednotlivých střediscích nebo Ředitelství Charity Ostrava na Kořenského ulici 17 v Ostravě-Vítkovicích, tel. č.: 596 787 691 nebo 731 625 853.
 15. Nízkoprahové denní centrum při Charitě Ostrava děkuje za štědrost při sbírce vánočního cukroví pro 100 lidí bez domova ke štědrovečerní tabuli a všem dárcům přeje Boží požehnání do nového roku.
 16. Ve fotogalerii našich internetových stránek si můžete prohlédnout fotografie a videozáznamy ze slavení vánoc v katedrále, vánočních aktivit naší farnosti a další.
 17. Katedrála je pro veřejnost přístupná od úterý do soboty včetně vždy od 8.15 do 12.15 hod. a od 13.15 do 17.15 hod. Zároveň je v tuto dobu zajištěna i zpovědní služba. V neděli a svátky je přístupná od 13.00 do 18.00 hod. Každý pátek od 11.30 do 12.00 hod. je v katedrále varhanní produkce našich varhaníků. Najděme si také během dne čas na návštěvu Krista ve svatostánku.

 

Ohlášky na neděli 21. ledna 2018:

 

Dnes slavíme 3. neděli v mezidobí. Mše sv. za naše farní společenství je obětována v 9.30 hod.; zároveň je to mše pro rodiny s dětmi.

 

Liturgický kalendář týdne:

 

Pondělí 22. 1.:

Sv. Vincence, jáhna a mučedníka. Byl jáhnem zaragozského biskupa, v době Diokleciánova pronásledování byl ve Valencii (dnešní Španělsko) krutě mučen a 22. ledna 304 zemřel.

 

Středa 24. 1.:

Sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve. R. 1602 se stal biskupem v Ženevě. Založil kongregaci Navštívení P. Marie, napsal knihu „Uvedení do zbožného života“, zemřel v r. 1622. Je patronem novinářů.

 

Čtvrtek 25. 1.:

Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola. Šavel z Tarsu se obrátil u bran Damašku a stal se horlivým apoštolem P. Ježíše.

 

Pátek 26. 1.:

Sv. Timoteje a Tita, biskupů. Spolupracovali se sv. Pavlem a doprovázeli ho na jeho misijních cestách. Timotej zemřel v Efesu a Titus na Krétě.

 

Sobota 27. 1.:

Sv. Anděly Mericiové, panny. Pocházela z Itálie a v roce 1535 založila řeholní společnost Voršilek věnující se výchově dívek. Zemřela r. 1540.

Sobotní památka P. Marie.

Den památky obětí holokaustu a předcházení zločinům proti lidskosti

 1. výročí osvobození koncentračního tábora v Osvětimi

 

Neděle 28. 1.:

 1. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

 

Oznámení:

 1. Minulou neděli 14. ledna se při sbírce na dofinancování opravy katedrály vybralo 18.700 korun. Všem dárcům upřímné Bůh zaplať.
 2. Příprava dospělých k přijetí svátostí je v pondělí 22. ledna v 18.30 hod. na faře.
 3. Společenství nad Písmem sv. je v pondělí 22. ledna v 19.00 hod. na faře. Na programu je modlitba večerních chval a téma Další novozákonní písemnictví. Zájemci jsou zváni.
 4. Ve čtvrtek 25. ledna končí Týden modliteb za jednotu křesťanů.
 5. Zkouška chrámového sboru při katedrále je ve čtvrtek 25. ledna v 18.45 hod. na faře.
 6. Mše sv. pro děti je v pátek 26. ledna v 17.00 hod., od 15.30 hod. je na faře zkouška malé scholy.
 7. V sobotu 27. ledna v 14.30 hod. bude mše sv. v Městské nemocnici na Fifejdách.
 8. V sobotu 27. ledna v 15.00 hod. bude na faře maškarní bál dětí. Zveme s dětmi i rodiče. Program i malé pohoštění bude připraveno.
 9. Vstupenky na PLESOVÉ SETKÁNÍ NAŠÍ FARNOSTI v sobotu 3. února v sále salesiánského střediska „Don Bosko“ jsou k dostání v sakristii katedrály nebo informačním stánku u hlavního vchodu katedrály. Vstupenka stojí 200 korun, pro studenty 100 korun. Pro starší je zajištěn odvoz domů. Tombolu můžete donést do farní kanceláře.
 10. Na svátek P. Marie Lurdské 11. února slavíme SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH. V katedrále se bude v pátek 9. února při mši sv. v 17.00 hod. a v sobotu 10. února při mši sv. v 7.30 hod. udílet sv. pomazání nemocných. Zájemci nad 60 let a nemocní ať si v sakristii nebo farní kanceláři vyzvednou přihlášky, kde poznačí své jméno.
 11. Ve farní kanceláři je možnost zápisu mešních úmyslů na únor a březen 2018.
 12. Na stolíku s časopisy je Katolický týdeník na tuto neděli za 15 korun.
 13. Katedrála je pro veřejnost přístupná od úterý do soboty vždy od 8.15 do 12.15 hod. a od 13.15 do 17.15 hod. Zároveň je v tuto dobu zajištěna i zpovědní služba. V neděli a svátky je přístupná od 13.00 do 18.00 hod. Každý pátek od 11.30 do 12.00 hod. je v katedrále varhanní produkce našich varhaníků. Najděme si také během dne čas na návštěvu Krista ve svatostánku.