Ohlášky

Ohlášky na neděli 21. dubna 2019  jsou za ohláškami na 14. dubna 2019

Ohlášky na neděli 14. dubna 2019:

Dnes slavíme Květnou neděli, kterou začíná Svatý týden. Je to XXXIV. světový den mládeže v církvi. Mše sv. v 9.30 hod. pro rodiny s dětmi je obětována za mládež naší farnosti.

Liturgický kalendář týdne:

 

Čtvrtek 18. 4.:   

ZELENÝ ČTVRTEK

 

Pátek 19. 4.:

VELKÝ PÁTEK

 

Sobota 20. 4.:

BÍLÁ SOBOTA

 

Neděle 21. 4.:     

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Hod Boží velikonoční

 

 

Oznámení:

 1. Na První sobotu v měsíci 6. dubna se na Teologický konvikt v Olomouci vybralo 1.600 korun. Všem dárcům upřímné Bůh zaplať.
 2. Dnes na Květnou neděli 14. dubna je pravidelná měsíční sbírka na dofinancování opravy katedrály a odpoledne v 15.00 hod. je v kostele sv. Václava pobožnost křížové cesty.
 3. Zkouška chrámového sboru při katedrále je v pondělí 15. dubna v 18.45 hod. na faře.
 4. Společenství nad Písmem sv. je v pondělí 15. dubna v 19.00 hod. na faře. Na programu je modlitba večerních chval a rozbor 3. kapitoly Listu sv. apoštola Pavla Galaťanům.
 5. V úterý 16. dubna se ráno v 6.30 hod. modlíme v eucharistické kapli katedrály ranní chvály.
 6. Příprava dospělých k přijetí svátostí je v úterý 16. dubna v 18.45 hod. na faře.
 7. Příležitost k velikonoční svátosti smíření v katedrále:
  –  na Květnou neděli 14. dubna odpoledne od 18.00 do 20.00 hod.
  –  v pondělí, úterý a středu 15. až 17. dubna ráno od 7.00 do 9.00 hod. a odpoledne od 15.00 do 18.00 hod. Rozpis zpovědí a pořad bohoslužeb v katedrále ve Svatém týdnu je na vývěsce venku a na letáčcích na stolíku s časopisy; také tam je rozpis velikonočních bohoslužeb v děkanátu, diecézní časopis „OKNO“ na duben za 10 korun a Katolický týdeník na tuto neděli za 15 korun.
 8. Na Zelený čtvrtek 18. dubna v 9.00 hod. bude v katedrále MISSA CHRISMATIS, tj. mše sv. se svěcením posvátných olejů. Hlavním celebrantem bude o. biskup František, koncelebrovat budou kněží diecéze, kteří obnoví kněžské sliby. Přijďte je doprovodit.
 9. Na Zelený čtvrtek 18. dubna večer začíná v katedrále VELIKONOČNÍ TŘÍDENÍ UMUČENÉHO A VZKŘÍŠENÉHO PÁNA. V 18.00 hod. bude mše sv. slavená na památku Poslední večeře Páně obětována za živé a zemřelé kněze, kteří působili v katedrále. Po mši sv. bude přenesení Nejsvětější Svátosti do Getsemanské zahrady a možnost soukromé adorace do 20.00 hod.
  Na Velký Pátek 19. dubna v den památky umučení P. Ježíše je přísný půst od masa a půst újmy. Protože je to státní svátek, bude v 10.00 hod. pobožnost Křížové cesty, po ní bude katedrála otevřená pro osobní modlitbu a v 15.00 hod. budou začínat velkopáteční obřady.
  Na Bílou sobotu 20. dubna církev rozjímá u Kristova hrobu. V 9.00 hod. bude modlitba ranních chval. Od 9.30 hod. do 19.00 hod. bude v katedrále možnost adorace u Božího hrobu. Rozpis adorací po půl hodině je v sakristii, kde se můžete zapsat. Ve 20.00 hod. začíná VELIKONOČNÍ VIGILIE oslavující Kristovo vzkříšení. Během ní budou pokřtění dospělí katechumeni a společně vykonáme obnovu svých křestních slibů. Obsah pokladničky u Božího hrobu z Velkého pátku a Bílé soboty je určen na pomoc křesťanům ve Svaté zemi. Všem obřadům bude předsedat o. biskup František.
  Neděli velikonoční 21. dubna bude hlavním celebrantem mše sv. v 9.30 hod. o. biskup František; po ní požehná pokrmy, které si donesete do kostela, a na závěr udělí apoštolské požehnání, které je spojeno s přijetím plnomocných odpustků. Sbírka bude na Kněžský seminář v Olomouci.

 

Ohlášky na neděli 21. dubna 2019:

Dnes je slavnost Zmrtvýchvstání Páně, Hod Boží velikonoční. Mše sv. za naše farní společenství je obětována v 9.30 hod; zároveň je to mše pro rodiny s dětmi. Po ní o. biskup František požehná pokrmy a udělí apoštolské požehnání, které je spojeno se získáním plnomocných odpustků.

Liturgický kalendář týdne:

 

Celý týden slavíme velikonoční oktáv.

 

Neděle 28. 4.:     

 1. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Svátek Božího milosrdenství

 

 

Oznámení:

 1. Minulou neděli 14. dubna se při sbírce na dofinancování opravy katedrály vybralo 25.700 korun. Všem dárcům upřímné Bůh zaplať.
 2. Dnes v neděli velikonoční 21. dubna je sbírka na Kněžský seminář v Olomouci.
 3. Zítra v pondělí velikonoční 22. dubna jsou v katedrále mše sv. pouze dopoledne v 7.30 hod. a v 9.30 hod. Večerní mše sv. není! V kostele ve Slezské Ostravě je mše sv. ráno v 7.45 hod.
 4. Příprava dospělých k přijetí svátosti biřmování je v úterý 23. dubna v 18.45 hod. na faře.
 5. Zkouška chrámového sboru při katedrále je ve čtvrtek 25. dubna v 18.45 hod. na faře.
 6. Mše sv. pro děti je v pátek 26. dubna v 17.00 hod.; před ní od 15.30 hod. je na faře zkouška malé scholy.
 7. V Praze se koná v sobotu 27. dubna Národní pochod pro život a rodinu. V 10.30 hod. bude v pražské katedrále Svatého Víta, Václava a Vojtěcha slavit mši sv. Dominik kardinál Duka. Bližší informace na vývěsce venku.
 8. V sobotu 27. dubna v 14.30 hod. bude mše sv. v Městské nemocnici na Fifejdách.
 9. Příští neděli 28. dubna při mši sv. v 9.30 hod. budou křty dětí a odpoledne v 15.00 hod. bude v eucharistické kapli katedrály pobožnost Korunka k Božímu milosrdenství, na kterou jste srdečně zváni.
 10. Do 30. dubna se lze přihlásit na národní pouť do Říma ve dnech 10. až 16. listopadu 2019 u příležitosti 30. výročí svatořečení Anežky České. Cena je 12.900 korun. Bližší informace na vývěsce venku nebo na doo.cz/pout anebo na tel. čísle: 728 933 183.
 11. Charita Ostrava nabízí pracovní místa: lékař-specialista paliativní medicíny pro hospicové služby Charity Ostrava a zdravotní sestry pro lůžkový Hospic sv. Lukáše a Mobilní hospic sv. Kryštofa v O.-Výškovicích. Nástup podle dohody nebo ihned, bližší informace na střediscích.
 12. Děkujeme všem, kteří v postní době domluvili návštěvu kněze u vašich nemocných a starých doma, připravovali pobožnosti křížové cesty, účastnili se modlitby ranních chval v úterý, na velikonoce uklízeli a vyzdobili katedrálu a kostel sv. Václava, ve Svatém týdnu se zapojovali do slavení liturgie a kněžím za zpovědní službu. Průběh slavení Svatého týdne v katedrále je zdokumentován ve fotogalerii našich internetových stránek, které si můžete prohlédnout.
 13. V době velikonoční se místo „Anděl Páně“ modlíme ráno, v poledne a večer modlitbu „Raduj se, Královno nebeská…“, uvedenou v Kancionálu pod č. 006.
 14. Na stolíku s časopisy je velikonoční vydání Katolického týdeníku za 15 korun.
 15. Všem farníkům a dobrodincům naší katedrály přejeme radostné prožití svátků Kristova zmrtvýchvstání.