Ohlášky

Ohlášky na neděli 18. března 2018  jsou za ohláškami na 11. března 2018

Ohlášky na neděli 11. března 2018:

 Dnes slavíme 4. neděli postní. Mše sv. za naše farní společenství je obětována v 9.30 hod.; zároveň je to mše pro rodiny s dětmi.

Liturgický kalendář týdne:

 

Úterý 13. 3.:

Výroční den zvolení papeže Františka

 

Sobota 17. 3.:

Sv. Patrika, biskupa. Narodil se kol. r. 385 v Británii, po vysvěcení na biskupa odešel s několika druhy jako misionář do Irska, kde založil mnoho klášterů a zřídil církevní správu. Zemřel 17. března 461.

 

Neděle 18. 3.:

 1. NEDĚLE POSTNÍ

 

 

Oznámení:

 1. Pobožnosti křížové cesty jsou:
  – dnes v neděli 11. března v kostele sv. Václava v 15.00 hod.
  – v pátek 16. března v katedrále po dětské mši sv., která je v 17.00 hod.
  – příští neděli 18. března v kostele sv. Václava v 15.00 hod.
 1. Na První sobotu v měsíci 3. března se na potřeby Teologického konviktu v Olomouci vybralo 1.400 korun. Všem dárcům upřímné Bůh zaplať.
 2. Dnes v neděli 11. března je pravidelná měsíční sbírka na dofinancování opravy katedrály.
 3. V pondělí 12. března je v katedrále mariánské večeřadlo. Začátek je v 16.30 hod., před tím od 16.00 hod. je modlitební setkání u mariánského sloupu na Masarykově náměstí.
 4. Příprava dospělých k přijetí svátostí je v pondělí 12. března v 18.30 hod. na faře.
 5. V úterý 13. března v 6.30 hod. se modlíme v eucharistické kapli katedrály ranní chvály.
 6. Zkouška chrámového sboru při katedrále je ve čtvrtek 15. března v 18.45 hod. na faře.
 7. Mše sv. pro děti je v pátek 16. března v 17.00 hod.; před ní od 15.30 hod. je na faře zkouška malé scholy.
 8. Diecézní setkání mládeže s o. biskupem Františkem se uskuteční v Hlučíně od pátku 16. března do neděle 18. března, které bude zakončeno mší sv. na náměstí. Informace na: diecezko.doo.cz.
 9. V sobotu 17. března se koná v kostele ve Slezské Ostravě poutní slavnost ke cti sv. Josefa, hlavního patrona kostela – „malá pouť“. Mše sv. tam budou ráno v 7.00 hod. a v 8.30 hod. Všichni jste zváni! Z důvodu pouti nebude ranní mše sv. v 7.30 hod. v kostele sv. Václava.
 10. V sobotu 17. března v 14.30 hod. bude mše sv. v Městské nemocnici na Fifejdách.
 11. Do konce března mohou muži a studenti poznávající povolání ke kněžství odevzdat přihlášky do kněžského semináře skrze faráře na biskupství. Bližší informace na faře.
 12. Ve farní kanceláři je možnost zápisu mešních úmyslů na duben, květen a červen 2018.
 13. Naše farnost pořádá ve dnech 20. a 21. dubna (pátek a sobota) pouť do Melku a Vídně v Rakousku. V pátek v 6.00 hod. odjezd autobusem od fary a návštěva kláštera v Melku, potom příjezd do Vídně a ubytování. V sobotu snídaně, mše sv. v kostele sv. Karla Boromejského, oběd, prohlídka katedrály sv. Štěpána, centra města a individuální program. Odjezd z Vídně kolem 17.00 hod., návrat do Ostravy kolem 21.00 hod. Cena (včetně vstupu, noclehu, snídaně a oběda) je 1.900 korun, pro děti a studenty 900 korun. Zájemci se mohou přihlásit během úředních hodin ve farní kanceláři nebo u p. ing. Evy Porubové na tel. č. 737 218 876.
 14. V úterý 8. května se uskuteční pouť naší farnosti k P. Marii Pomocné na Maria Hilf. Odjezd v 6.00 hod. od fary. Ze Zlatých Hor vykonáme křížovou cestu na Maria Hilf, starší vyveze autobus. V 11.00 hod. bude mše sv. a po ní odjezd na oběd do Karlovy Studánky a návštěva Pradědovy Galerie v Jiříkově. Příjezd ve 20.00 hod. Cena je 700 korun, pro děti a studenty 400 korun. Zájemci se mohou přihlásit a zaplatit během úředních hodin ve farní kanceláři.
 15. Na stolíku s časopisy je Katolický týdeník na tuto neděli za 15 korun, letáčky s programem pouti ke sv. Josefovi v kostele ve Slezské Ostravě v sobotu 17. března a letáčky s programem velikonočních bohoslužeb a příležitostmi k svátosti smíření před Velikonocemi v katedrále.
 16. Kdo by z vašich nemocných a starších doma, kteří se už během svátků nedostanou do kostela, chtěl před Velikonocemi přijat svátosti (smíření, svaté přijímání a pomazání nemocných), přijďte se domluvit do sakristie nebo farní kanceláře.

 

Ohlášky na neděli 18. března 2018:

Dnes slavíme 5. neděli postní. Mše sv. za naše farní společenství je obětována v 9.30 hod.; zároveň je to mše pro rodiny s dětmi.

Liturgický kalendář týdne:

 

Pondělí 19. 3.:

SLAVNOST SV. JOSEFA, SNOUBENCE P. MARIE

Doporučený zasvěcený svátek

 

Pátek 23. 3.:

Sv. Turibia z Mongroveja, biskupa. R. 1580 odešel v hodnosti arcibiskupa do Limy v Peru, kde se zastával Indiánů proti útisku Španělů. Zemřel r. 1606.

 

Neděle 25. 3.:

KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE

XXXIII. Světový den mládeže v církvi

Začíná Svatý týden

 

 

Oznámení:

 1. Pobožnosti křížové cesty jsou:
  – dnes v neděli 18. března v kostele sv. Václava v 15.00 hod.
  v pátek 23. března po večerní dětské mši sv., která je v 17.00 hod.
  příští Květnou neděli 25. března v kostele sv. Václava v 15.00 hod.
 2. Minulou neděli 11. března se při sbírce na dofinancování opravy katedrály vybralo 16.700 korun. Všem dárcům upřímné Bůh zaplať.
 3. V pondělí 19. března na slavnost Svatého Josefa jsou v katedrále mše sv. ráno v 7.30 hod. a večer v 18.00 hod. Protože je to doporučený zasvěcený svátek, měli bychom se účastnit mše sv.
 4. Příprava dospělých k přijetí svátostí je v pondělí 19. března v 18.30 hod. na faře.
 5. Společenství nad Písmem sv. je v pondělí 19. března v 19.00 hod. na faře. Na programu je modlitba večerních chval a rozbor 3., 4. a 5. žalmu Žaltáře. Další zájemci o Písmo sv. jsou zváni.
 6. V úterý 20. března se ráno v 6.30 hod. modlíme v eucharistické kapli katedrály ranní chvály.
 7. Zkouška chrámového sboru při katedrále je ve čtvrtek 22. března v 18.45 hod. na faře.
 8. Mše sv. pro děti je v pátek 23. března v 17.00 hod.; v 15.30 hod. je na faře zkouška malé scholy.
 9. V sobotu 24. března v 14.30 hod. bude mše sv. v Městské nemocnici na Fifejdách.
 10. Ze soboty 24. března na Květnou neděli 25. března se posouvá čas o jednu hodinu dopředu. Pořad bohoslužeb zůstává beze změn.
 11. Příležitost k velikonoční svátosti smíření v katedrále:
  – v sobotu 24. března odpoledne od 16.00 do 18.00 hod.
  – na Květnou neděli 25. března odpoledne od 18.00 do 20.00 hod.
  – v pondělí, úterý a středu 26. až 28. března ráno od 7.00 do 9.00 hod. a odpoledne od 15.00 do 18.00 hod. Rozpis zpovědí a pořad bohoslužeb v katedrále ve Svatém týdnu je na vývěsce venku a na letáčcích na stolíku s časopisy; také tam je rozpis velikonočních bohoslužeb v děkanátu a Katolický týdeník na tuto neděli za 15 korun.
 12. Na příští Květnou neděli 25. března je v katedrále mše sv. ráno v 7.30 hod.; v 9.30 hod. bude v kostele sv. Václava žehnání ratolestí s průvodem do katedrály, kde bude mše sv. za mládež. Obřady povede o. biskup František. Večerní mše sv. bude v 19.00 hod. Pobožnost křížové cesty bude v kostele sv. Václava v 15.00 hod. Sbírka bude na potřeby naší farnosti.
 13. Ve farní kanceláři je možnost zápisů mešních úmyslů na duben, květen a červen 2018.
 14. Do konce března mohou muži a studenti poznávající povolání ke kněžství odevzdat přihlášky do kněžského semináře skrze faráře na biskupství. Bližší informace na faře.
 15. Naše farnost pořádá ve dnech 20. a 21. dubna (pátek a sobota) pouť do Melku a Vídně v Rakousku. V pátek v 6.00 hod. odjezd autobusem od fary a návštěva kláštera v Melku, potom příjezd do Vídně a ubytování. V sobotu snídaně, mše sv. v kostele sv. Karla Boromejského, oběd, prohlídka katedrály sv. Štěpána, centra města a individuální program. Odjezd z Vídně kolem 17.00 hod., návrat do Ostravy kolem 21.00 hod. Cena (včetně vstupu, noclehu, snídaně a oběda) je 1.900 korun, pro děti a studenty 900 korun. Zájemci se mohou přihlásit během úředních hodin ve farní kanceláři nebo u p. ing. Evy Porubové na tel. č. 737 218 876.
 16. V úterý 8. května se uskuteční pouť naší farnosti k P. Marii Pomocné na Maria Hilf. Odjezd v 6.00 hod. od fary. Ze Zlatých Hor vykonáme křížovou cestu na Maria Hilf, starší vyveze autobus. V 11.00 hod. bude mše sv. a po ní odjezd na oběd do Karlovy Studánky a návštěva Pradědovy Galerie v Jiříkově. Příjezd ve 20.00 hod. Cena je 700 korun, pro děti a studenty 400 korun. Zájemci se mohou přihlásit a zaplatit během úředních hodin ve farní kanceláři.