Ohlášky

Ohlášky na neděli 17. ledna 2021 jsou za ohláškami na neděli 10. ledna 2021

Ohlášky na neděli 10. ledna 2021 – stav nouze:

nové tel. č. do farní kanceláře: 595 545 978

Dnes slavíme svátek Křtu Páně. Mše sv. za naše farní společenství je obětována v 9.30 hod.; zároveň je to mše pro rodiny s dětmi.

Liturgický kalendář týdne:

 

Středa 13. 1.:

Sv. Hilaria, biskupa a učitele církve. Narodil se kolem roku 315 v Poitiers a r. 350 se stal tamějším biskupem, 4 roky byl ve vyhnanství v Malé Asii, protože hájil víru v Kristovo božství a v Nejsvětější Trojici. Zemřel r. 367.

 

Sobota 16. 1.:

Sobotní památka P. Marie.

 

Neděle 17. 1.:

 1. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Den uprchlíků

 

 

Oznámení:

 1. Dnešním svátkem Křtu Páně končí doba vánoční (zpěv koled, vánoční výzdoba). Jesličky, pokud nejsou umístěny v presbytáři, mohou zůstat do 2. února (svátku Uvedení Páně do chrámu). V pondělí 11. ledna začíná doba liturgického mezidobí, která potrvá do Popeleční středy, která letos připadne na 17. února.
 2. Na První sobotu v měsíci 2. ledna se na Teologický konvikt v Olomouci vybralo 2.100 korun. Všem dárcům upřímné Bůh zaplať.
 3. Dnes v neděli 10. ledna je pravidelná měsíční sbírka na údržbu a provoz katedrály. V loňském roce jsme splatili dluh naší farnosti na dofinancování opravy katedrály 1.020.000 korun, který jsme měli vůči Biskupství ostravsko-opavskému. Spláceli jsme 5 let. Pomohly nám i měsíční sbírky v kostele ve Slezské Ostravě, které činily 143.500 korun. Zbytek byly měsíční sbírky v katedrále a dary jednotlivců. Děkujeme všem dárcům, díky kterým jsme mohli dluh vyrovnat! Nyní je na tomto účtu 108.570 korun. Od letošního roku budeme konat sbírky na provoz a údržbu.
 4. V pondělí 11. ledna mají výuku náboženství na faře předškolní děti a děti z 1. a 2. třídy; děti od 3. třídy a výše mají výuku distanční přes počítač podle platného rozvrhu hodin.
 5. V pondělí 11. ledna nebude na faře otevřená farní knihovna.
 6. V pondělí 11. ledna je v katedrále mariánské večeřadlo. Začátek je v 16.30 hod.
 7. Příprava dospělých k přijetí svátostí je v úterý 12. ledna v 18.45 hod. na faře.
 8. Mše sv. pro děti je v pátek 15. ledna v 17.00 hod.
 9. Do 24. ledna 2021 probíhá Tříkrálová sbírka České katolické charity. V katedrále je pokladnička, do které může přispět každý, a na stolíku s časopisy jsou letáčky s informacemi o možnosti přispět on-line, protože koledníci prozatím nemohou navštěvovat domácnosti.
 10. Na svátek P. Marie Lurdské 11. února slavíme XXIX. SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH. V katedrále se bude ve čtvrtek 11. února při ranní mši sv. v 7.30 hod. i večerní mši sv. v 18.00 hod. udílet sv. pomazání nemocných. Zájemci nad 60 let a nemocní ať si v sakristii nebo farní kanceláři vyzvednou přihlášky, kde poznačí své jméno.
 11. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout fotografie a videozáznamy ze slavení Vánoc v katedrále a další. Webkamera z katedrály živě přenáší mše sv. a pohled na betlém.
 12. Úřední hodiny ve farní kanceláři jsou v pondělí od 10.00 do 12.00 hod. a od 15.00 do 17.00 hod. a v pátek od 10.00 do 12.00 hod. a je možnost zápisu mešních úmyslů na měsíce březen až červen 2021. Ve středu úřední hodiny nebudou!
 13. Na stolíku s časopisy je Katolický týdeník na tuto neděli za 15 korun a diecézní časopis „OKNO“ na leden za 10 korun.
 14. V souvislosti s platnými protiepidemickými opatřeními zohledňující počet míst k sezení (10 %) což v katedrále představuje 50 osob, zůstávají mše sv. ve všední dny jako obvykle, ale v neděli jsou v 7.30, v 8.30, v 9.30, v 10.30 a v 19.00 hod. Při vstupu do kostela je nutné mít na ústech a nose roušku a desinfikovat si ruce. Během mše sv. hromadně nezpíváme, při pozdravení pokoje si nepodáváme ruce a dodržujeme rozestupy 2 metry (kromě příslušníků jedné domácnosti).

Ohlášky na neděli 17. ledna 2021 – stav nouze:

nové tel. č. do farní kanceláře: 595 545 978

Dnes slavíme 2. neděli v mezidobí. Mše sv. za naše farní společenství je obětována v 9.30 hod.; zároveň je to mše pro rodiny s dětmi.

Liturgický kalendář týdne:

 

Pondělí 18. 1.:

Panny Marie, Matky jednoty křesťanů.

 

Středa 20. 1.:

Sv. Fabiána, papeže a mučedníka. Zemřel při pronásledování 20. ledna 250.

 

Čtvrtek 21. 1.:

Sv. Anežky Římské, panny a mučednice. Umučena pro víru ve 3. stol.

 

Pátek 22. 1.:

Sv. Vincence, jáhna a mučedníka. Byl jáhnem zaragozského biskupa, v době Diokleciánova pronásledování byl ve Valencii (dnešní Španělsko) krutě mučen a 22. ledna 304 zemřel.

 

Sobota 23. 1.:

Sobotní památka P. Marie.

 

Neděle 24. 1.:

 1. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Neděle Božího slova

 

 

Oznámení:

 1. Minulou neděli 10. ledna se při sbírce na údržbu a provoz katedrály vybralo 15.800 korun, z toho dary jednotlivců činily 3.100 korun. Všem dárcům upřímné Bůh zaplať.
 2. V pondělí 18. ledna začíná Týden modliteb za jednotu křesťanů.
 3. V pondělí 18. ledna mají výuku náboženství na faře předškolní děti a děti z 1. a 2. třídy; děti od 3. třídy a výše mají výuku distanční přes počítač podle platného rozvrhu hodin.
 4. V pondělí 18. ledna nebude na faře otevřená farní knihovna.
 5. Příprava dospělých k přijetí svátostí je v úterý 19. ledna v 18.45 hod. na faře.
 6. Mše sv. pro děti je v pátek 22. ledna v 17.00 hod.
 7. Příští neděli 24. ledna u příležitosti Neděle Božího slova bude sbírka na biblický apoštolát.
 8. Do příští neděle 24. ledna 2021 probíhá Tříkrálová sbírka České katolické charity. V katedrále je pokladnička, do které může přispět každý, a na stolíku s časopisy jsou letáčky s informacemi o možnosti přispět on-line, protože koledníci nemohou navštěvovat domácnosti.
 9. Na svátek P. Marie Lurdské 11. února slavíme XXIX. SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH. V katedrále se bude při mši sv. v 7.30 hod. i v 18.00 hod. udílet sv. pomazání nemocných. Zájemci nad 60 let a nemocní ať si v sakristii nebo farní kanceláři vyzvednou přihlášky.
 10. Do 19. února je v katedrále výstava velkoformátových fotografií Spolku Člověk a víra.
 11. Do konce března mohou muži a studenti poznávající povolání ke kněžství odevzdat přihlášky do kněžského semináře skrze faráře na biskupství. Také se mohou přihlásit zájemci o službu trvalého jáhna ve farnosti starší 32 let a žijící alespoň 5 let v manželství. Bližší informace na faře.
 12. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout fotografie a videozáznamy z Vánoc v katedrále a další. Webkamera z katedrály živě přenáší mše sv. a pohled na betlém.
 13. Úřední hodiny ve farní kanceláři jsou v pondělí od 10.00 do 12.00 hod. a od 15.00 do 17.00 hod. a v pátek od 10.00 do 12.00 hod. a je možnost zápisu mešních úmyslů na měsíce březen až červen 2021. Ve středu úřední hodiny nebudou!
 14. Na stolíku s časopisy je Katolický týdeník na tuto neděli za 15 korun.
 15. Biskupské gymnázium v Ostravě-Porubě nabízí pro žáky základních škol v příštím školním roce čtyřletý i osmiletý studijní obor. Více informací na www.b-g.cz.
 16. V souvislosti s platnými protiepidemickými opatřeními zohledňující počet míst k sezení (10 %) což v katedrále představuje 50 osob, zůstávají mše sv. ve všední dny jako obvykle, ale v neděli jsou v 7.30, v 8.30, v 9.30, v 10.30 a v 19.00 hod. Při vstupu do kostela je nutné mít na ústech a nose roušku a desinfikovat si ruce. Během mše sv. hromadně nezpíváme, při pozdravení pokoje si nepodáváme ruce a dodržujeme rozestupy 2 metry (kromě příslušníků jedné domácnosti).