Ohlášky

Ohlášky na neděli 27. května 2018  jsou za ohláškami na 20. května 2018

Ohlášky na neděli 20. května 2018:

Dnes je slavnost Seslání Ducha Svatého, Hod Boží svatodušní.   Mše sv. v 9.30 hod. je obětována za naše farní společenství; zároveň je to mše pro rodiny s dětmi.

Liturgický kalendář týdne:

 

Pondělí 21. 5.:

SVÁTEK PANNY MARIE, MATKY CÍRKVE

 

Úterý 22. 5.:

Sv. Rity z Cascie, řeholnice. V 15. stol. přispěla svou trpělivostí k usmíření svého násilnického manžela s Bohem a po jeho smrti a dětí se stala řeholnicí.

 

Čtvrtek 24. 5.:

SVÁTEK JEŽÍŠE KRISTA, NEJVYŠŠÍHO A VĚČNÉHO KNĚZE

 

Pátek 25. 5.:

Sv. Řehoře VII., papeže. R. 1073 byl zvolen papežem, pokračoval v reformách svých předchůdců. Zemřel r. 1085 v Salernu.

 

Sobota 26. 5.:

Sv. Filipa Neriho, kněze. R. 1551 byl vysvěcen na kněze a usiloval o duchovní obnovu Říma. Věnoval se mladým lidem. Zemřel r. 1595.

 

Neděle 27. 5.:

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Den prvního svatého přijímání dětí naší farnosti

 

 

Oznámení:

 1. Minulou neděli 13. května se na dofinancování opravy katedrály vybralo 20.300 korun. Všem dárcům upřímné Bůh zaplať.
 2. Dnes na Svatodušní neděli 20. května je sbírka na Diecézní charitu ostravsko-opavskou.
 3. Dnešní slavností Seslání Ducha Svatého končí doba velikonoční. Paškál se dává ke křtitelnici a rozsvěcuje se při udílení svátosti křtu a při pohřbu. Od pondělí 21. května pokračuje doba liturgického mezidobí. Místo modlitby „Raduj se, Královno nebeská“ se modlíme ráno, v poledne a večer „Anděl Páně“.
 4. V úterý 22. května v 9.00 hod. v kostele sv. Václava bude slavit mši sv. pro kněze a širokou veřejnost známý polský zpovědník a psycholog P. Josef Augustyn, SJ, při které pronese promluvu. Všichni jste srdečně zváni.
 5. V úterý 22. května v 19.00 hod. je na faře setkání pomocníků k Noci kostelů. Další zájemci a pomocníci jsou srdečně zváni.
 6. Zkouška chrámového sboru při katedrále je ve čtvrtek 24. května v 18.45 hod. na faře.
 7. V pátek 25. května je Noc kostelů, kterou zahájí o. biskup František v katedrále mší sv. v 17.00 hod. a po ní bude katedrála a kostel sv. Václava otevřen do 24.00 hod. Kostel sv. Josefa a P. Marie Karmelské ve Slezské Ostravě bude otevřen do 23.00 hod. Od 15.30 hod. je na faře zkouška malé scholy.
 8. V sobotu 26. května v 14.30 hod. bude mše sv. v Městské nemocnici na Fifejdách.
 9. V sobotu 26. května je v katedrále od 9.00 do 10.00 hod. zpověď dětí, které půjdou k prvnímu svatému přijímání, jejich rodičů a kmotrů. Příští neděli 27. května při mši sv. v 9.30 hod. přistoupí 9 dětí z naší farnosti k prvnímu svatému přijímání. Pamatujme na ně v modlitbě.
 10. Měsíc květen je zasvěcen úctě k P. Marii. Proto se po ranní i večerní mši sv. (kromě soboty večer a neděle) společně v katedrále modlíme litanie k P. Marii. Pamatujme na mariánskou úctu.
 11. Na závěr katechetického roku 24. až 27. června (neděle až středa) se uskuteční výlet dětí a mládeže na Osoblažsko a do okolí, ubytování je v Bohušově. Podrobný program dostaly děti v hodině náboženství. Cena je 1.200 korun. Kdo by chtěl finančně přispět, budeme rádi.
 12. Možnost pravidelných prohlídek kostela sv. Václava s výkladem je letos od května do října každou sobotu a neděli od 13.00 do 18.00 hod. Prohlídku lze domluvit i na tel. č. 603 843 937.
 13. Ve farní kanceláři je ještě možnost zápisů mešních úmyslů na květen a červen, intence na červenec, srpen a září 2018 se budou zapisovat ve středu 6. června.
 14. Na stolíku s časopisy je Katolický týdeník na tuto neděli za 15 korun.
 15. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout fotografie z farní poutě do Vídně a Melku v Rakousku 20. a 21. dubna, z diecézního setkání ministrantů v Kněžském semináři v Olomouci 1. května, z farní poutě na Maria Hilf 8. května a další.

Ohlášky na neděli 27. května 2018:

Dnes je slavnost Nejsvětější Trojice. Mše sv. v 9.30 hod. je obětována za děti naší farnosti, které přistoupí k prvnímu svatému přijímání, jejich rodiče a kmotry.

Liturgický kalendář týdne:

 

Středa 30. 5.:

Sv. Zdislavy. Narodila se r. 1220 v Křižanově na Moravě, provdala se za Havla z Lemberka, podporovala stavbu dominikánských klášterů. Vynikala láskou k chudým a vlastním dětem. Zemřela r. 1252.

 1. výročí od vyhlášení ostravsko-opavské diecéze

 

Čtvrtek 31. 5. :

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ

BOŽÍ TĚLO

Doporučený zasvěcený svátek

 

Pátek 1. 6.:

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI

 

Sobota 2. 6.:

PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI

 

Neděle 3. 6.:

 1. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

 

Oznámení:

 1. Minulou neděli 20. května se na diecézní charitu vybralo 20.100 korun. Všem dárcům upřímné Bůh zaplať.
 2. Společenství nad Písmem sv. je v pondělí 28. května v 19.00 hod. na faře. Na programu je modlitba večerních chval a rozbor 15., 16. a 17. žalmu Žaltáře. Zájemci o Písmo sv. jsou zváni.
 3. V úterý 29. května v 9.00 hod. bude v kostele sv. Václava mše sv. u příležitosti diecézního setkání seniorů. Hlavním celebrantem bude o. biskup František.
 4. V úterý 29. května v 17.00 hod. v klubu Atlantik, na ulici Československých legií 7 v rámci programu naroVinu bude přednáška „Fenomén Homosexuality“. Přednáší PhLic. Mgr. Lukáš Engelmann a Mgr. Marek Macák.
 5. Ve čtvrtek 31. května na slavnost Těla a krve Páně bude v katedrále mše sv. ráno v 7.30 hod. a večer pontifikální v 18.00 hod., kterou bude slavit o. biskup František spolu s otcem biskupem Martinem a kněžími děkanátu a po ní bude eucharistický průvod do kostela sv. Václava, kde bude zakončen chvalozpěvem Te Deum a svátostným požehnáním. Prosíme, abyste si našli čas zúčastnit se průvodu jako veřejného vyznání víry. Letáčky jsou na stolíku s časopisy.
 6. Na První pátek v měsíci 1. června bude v katedrále adorace Nejsvětější Svátosti:
  – 07.30 hod.: ranní mše sv. a po ní svátostné požehnání
  – 15.30 hod.: výstav Nejsvětější Svátosti, možnost soukromé adorace, příležitost k sv. smíření
  – 16.30 hod.: společné zakončení adorace a svátostné požehnání 
  – 17.00 hod.: mše sv. pro děti; před ní od 15.30 hod. je na faře zkouška malé scholy
 1. Na První sobotu v měsíci 2. června se v kostele sv. Václava modlíme za povolání a rodiny:
  – 06.55 hod.: společná modlitba růžence za nová duchovní povolání a za posvěcení rodin
  – 07.30 hod.: mše sv. za nová kněžská a řeholní povolání a za posvěcení našich rodin; při ní vykonáme sbírku na Teologický konvikt v Olomouci
 1. V sobotu 2. června v 14.30 hod. bude mše sv. v Městské nemocnici na Fifejdách.
 2. Příští neděli 3. června po mši sv., která je v 9.30 hod., bude na faře farní minikavárna, do které jste zváni na chvíli posezení u kávy nebo čaje, a večerní mše sv. v 19.00 hod. bude latinská.
 3. Na závěr katechetického roku 24. až 27. června (neděle až středa) se uskuteční výlet dětí a mládeže na Osoblažsko a do okolí, ubytování je v Bohušově. Podrobný program dostaly děti v hodině náboženství. Cena je 1.200 korun. Kdo by chtěl finančně přispět, budeme rádi.
 4. Ve farní kanceláři je ještě možnost zápisů intencí na červen. Na červenec, srpen a září 2018 se budou zapisovat ve středu 6. června (za 14 dní) od 7.00 hod. Další dny během úředních hodin.
 5. Na stolíku s časopisy je Katolický týdeník na tuto neděli za 15 korun.