Ohlášky

Ohlášky na neděli 2. ledna 2020  jsou za ohláškami na 26. ledna 2020

 Ohlášky na neděli 26. ledna 2020:

Dnes slavíme 3. neděli v mezidobí. Je to Neděle Božího slova. Mše sv. za naše farní společenství je obětována v 9.30 hod.; zároveň je to mše pro rodiny s dětmi.

Liturgický kalendář týdne:

 

Pondělí 27. 1.:

Sv. Anděly Mericiové, panny. Pocházela z Itálie a v roce 1535 založila řeholní společnost Voršilek věnující se výchově dívek. Zemřela r. 1540.
Den památky obětí holokaustu a předcházení zločinům proti lidskosti
75. výročí osvobození koncentračního tábora v Osvětimi

 

Úterý 28. 1.:

Sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve. V 18 letech vstoupil k dominikánům, přednášel na univerzitách v Paříži, Římě a Neapoli. Je nejvýznamnějším představitelem scholastické filosofie a teologie. Sestavil mešní texty pro svátek Božího Těla. Zemřel r. 1274 v Itálii.

 

Pátek 31. 1.:

Sv. Jana Boska, kněze. Věnoval se opuštěné dělnické mládeži v Turíně. Založil Oratoř sv. Františka Saleského, řeholní společnost salesiánů a kongregaci sester P. Marie Pomocnice. Zemřel v r. 1888 v Turíně.

 

Sobota 1. 2.:

PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI

 

Neděle 2. 2.:

SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU

HROMNIC

Den zasvěceného života

 

 

Oznámení:

 1. Děkujeme všem, kdo připravili 13. maškarní ples pro naše děti v sobotu 25. ledna.
 2. V pondělí 27. ledna od 10.00 do 12.00 hod. a od 15.00 do 17.00 hod. je na naší faře otevřena farní knihovna. Využijte možnosti vypůjčit si křesťanskou literaturu.
 3. Společenství nad Písmem sv. je v pondělí 27. ledna v 19.00 hod. na faře. Na programu je modlitba večerních chval a rozbor 18., 19. a 20. kapitoly knihy Job. Další zájemci jsou zváni!
 4. Příprava dospělých k přijetí svátostí je v úterý 28. ledna v 18.45 hod. na faře.
 5. Mše sv. pro děti je v pátek 31. ledna v 17.00 hod., před ní od 15.30 hod. je na faře zkouška malé scholy. Další zájemci z řad dětí jsou srdečně zváni.
 6. Na První sobotu 1. února se v kostele sv. Václava modlíme za duchovní povolání a rodiny:
  –  06.55 hod.: společná modlitba růžence za nová duchovní povolání a za posvěcení rodin
  –  07.30 hod.: mše sv. za nová duchovní povolání a za posvěcení našich rodin; při ní vykonáme sbírku na Teologický konvikt v Olomouci
 7. V sobotu 1. února v 14.30 hod. je mše sv. v Městské nemocnici na Fifejdách.
 8. Vstupenky na PLESOVÉ SETKÁNÍ NAŠÍ FARNOSTI, které je tuto sobotu 1. února v sále salesiánského střediska „Don Bosko“ jsou k dostání v sakristii katedrály, informačním stánku u hlavního vchodu katedrály nebo si je můžete zarezervovat na webových stránkách naší farnosti. Začátek je v 19.00 hod. Vstupenka stojí 200 korun, pro studenty 100 korun. Pro starší je zajištěn odvoz domů. Tombolu můžete donést do farní kanceláře. Všichni jsou zváni.
 9. Příští neděli 2. února na svátek Uvedení Páně do chrámu bude při mši sv. v 9.30 hod. svěcení svící, a večerní mše sv. v 19.00 hod. bude latinská.
 10. Na svátek P. Marie Lurdské 11. února slavíme SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH. V katedrále se bude v úterý 11. února při ranní mši sv. v 7.30 hod. i večerní mši sv. v 18.00 hod. udílet sv. pomazání nemocných. Zájemci nad 60 let a nemocní ať si v sakristii nebo farní kanceláři vyzvednou přihlášky, kde poznačí své jméno.
 11. Ve farní kanceláři je ještě možnost zápisu mešních úmyslů na duben, květen a červen 2020.
 12. Na stolíku s časopisy je Katolický týdeník na tuto neděli za 15 korun.
 13. Do konce března mohou muži a studenti poznávající povolání ke kněžství odevzdat přihlášky do kněžského semináře skrze faráře na biskupství. Bližší informace na faře.
 14. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout fotografie a videozáznamy z žehnání vody, křídy a kadidla na slavnost Zjevení Páně 6. ledna, z dětského maškarního bálu 25. ledna a další.

Ohlášky na neděli 2. února 2020:

Dnes slavíme svátek Uvedení Páně do chrámu. Mše sv. v 9.30 hod. s žehnáním svící je obětována za naše farní společenství; zároveň je to mše pro rodiny s dětmi.

Liturgický kalendář týdne:

 

Pondělí 3. 2.:

Sv. Blažeje, biskupa a mučedníka. Byl biskupem v Sebastě v Arménii (dnešní Sivas v Turecku). Kolem r. 316 byl umučen.

 

Středa 5. 2.:

Sv. Agáty, panny a mučednice. Žila na Sicílii a v r. 250 byla umučena.

 

Čtvrtek 6. 2.:

Sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků. V r. 1596 propuklo v Japonsku pronásledování křesťanů. První mučedníci byli ukřižováni 5. února 1597 v Nagasaki, mezi nimi byl i Pavel Miki pocházející z japonské rodiny.

 

Pátek 7. 2.:

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI

 

Sobota 8. 2.:

Sobotní památka P. Marie.

 

Neděle 9. 2.:

 1. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

 

Oznámení:

 1. Děkujeme všem, kdo připravovali a podíleli se na 21. plesovém setkání naší farnosti v sobotu 1. února.
 2. V pondělí 3. února na svátek Svatého Blažeje, biskupa a mučedníka, se bude po ranní mši sv., která je v 7.30 hod., i večerní mši sv., která je v 18.00 hod., udílet svatoblažejské požehnání.
 3. Prosíme ochotné muže i ženy, aby přišli v pondělí 3. února od 8.30 hod. pomoci s úklidem stromků, vánoční výzdoby a betléma v katedrále.
 4. V pondělí 3. února od 10.00 do 12.00 hod. a od 15.00 do 17.00 hod. je na naší faře otevřena farní knihovna. Využijte možnosti vypůjčit si křesťanskou literaturu.
 5. Příprava dospělých k přijetí svátostí je v úterý 4. února v 18.45 hod. na faře.
 6. Na První pátek v měsíci 7. února je v katedrále adorace Nejsvětější Svátosti:
  –  07.30 hod.: ranní mše sv. a po ní svátostné požehnání
  –  15.30 hod.: výstav Nejsvětější Svátosti, možnost soukromé adorace, příležitost k sv. smíření
  –  16.30 hod.: společné zakončení adorace a svátostné požehnání
  –  17.00 hod.: mše sv. pro děti; od 15.30 hod je na faře zkouška malé scholy
 7. V sobotu 8. února v 14.30 hod. bude mše sv. v Městské nemocnici na Fifejdách.
 8. Příští neděli 9. února bude pravidelná měsíční sbírka na dofinancování opravy katedrály a po mši sv., která je v 9.30 hod., bude na faře farní minikavárna a bude otevřená farní knihovna.
 9. Na svátek P. Marie Lurdské 11. února slavíme SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH. V katedrále se bude v úterý 11. února při ranní mši sv. v 7.30 hod. i večerní mši sv. v 18.00 hod. udílet sv. pomazání nemocných. Zájemci nad 60 let a nemocní ať si v sakristii nebo farní kanceláři vyzvednou přihlášky, kde poznačí své jméno.
 10. Do čtvrtku 13. února je v katedrále výstava fotografií spolku Člověk a víra a ve vitrínách je do 26. dubna výstava „Židovství – náboženství Ježíše Krista“ u příležitosti Dne památky holocaustu a 75. výročí osvobození koncentračního tábora v Osvětimi.
 11. Ve dnech 1. až 10. května se uskuteční diecézní pouť do Loreta a San Giovanni Rotondo. Cena je 15.900 korun, přihlášky do 15. března na doo.cz/pout. Informace na vývěsce venku.
 12. Ve farní kanceláři je možnost zápisu mešních úmyslů na duben, květen a červen 2020.
 13. Na stolíku s časopisy je Katolický týdeník na tuto neděli za 15 korun.
 14. Do konce března mohou muži a studenti poznávající povolání ke kněžství odevzdat přihlášky do kněžského semináře skrze faráře na biskupství. Bližší informace na faře.
 15. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout fotografie z žehnání vody, křídy a kadidla o slavnosti Zjevení Páně 6. ledna, z 13. maškarního bálu dětí 25. ledna, z XXI. plesového setkání naší farnosti 1. února a další.