Ohlášky

Ohlášky na neděli 8. prosince 2019  jsou za ohláškami na 1. prosince 2019

Ohlášky na neděli 1. prosince 2019:

Dnes je 1. neděle adventní, začátek nového liturgického roku. Mše sv. v 9.30 hod. s žehnáním adventních věnců je obětována za naše farní společenství; zároveň je to mše pro rodiny s dětmi.

Liturgický kalendář týdne:

 

Úterý 3. 12.:

Sv. Františka Xaverského, kněze. Následoval sv. Ignáce, od r. 1541 hlásal evangelium v Indii, na Ceyloně, Molukách a v Japonsku. Zemřel v roce 1552.

 

Pátek 6. 12.:

Sv. Mikuláše, biskupa. Působil v Myře v maloasijské Lykii (nyní Turecko). Zemřel v polovině 4. století. Pro svou štědrost je uctíván jako patron dětí.

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI

 

Sobota 7. 12.:

Sv. Ambrože, biskupa a učitele církve. R. 374 se stal biskupem v Miláně, hájil čistotu víry, skládal hymny a podporoval zpěv lidu. Zemřel r. 397.

PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI

 

Neděle 8. 12.:

 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

 

 

Oznámení:

 1. Dobu adventní prožíváme s vnitřní usebraností a touhou po Kristu. Máme věnovat čas modlitbě soukromé i společné a také mši sv. ve všední dny. Kdo přijímají sv. manželství, mají pamatovat na vážný ráz této doby. Oltář se nezdobí. Před každou mší sv. budeme zpívat píseň „Ejhle, Hospodin přijde“. V adventu se v eucharistické kapli vždy v úterý (tj. 3., 10. a 17. prosince) v 6.30 hod. budeme společně modlit ranní chvály, na které jste srdečně zváni.
 2. Na Štědrý den v úterý 24. prosince budou mše sv. v katedrále ráno v 7.30 hod. adventní, odpoledne v 15.00 hod. vánoční pro rodiny s dětmi, při které děti uvedou pásmo o narození Páně, před ní od 14.00 hod. si mohou děti nazdobit „svůj“ stromeček anděly, které si během adventu doma vyrobí; a ve 24.00 hod. „půlnoční“, kterou bude slavit o. biskup František.
 3. Dnes v neděli 1. prosince po mši sv., která je v 9.30 hod., mají děti u adventního věnce krátkou přípravu na vánoce a na faře je farní minikavárna, do které jste srdečně zváni na chvíli posezení u kávy nebo čaje, a také je otevřená farní knihovna.
 4. V pondělí 2. prosince od 10.00 do 12.00 a od 15.00 do 17.00 hod. je na faře otevřená farní knihovna.
 5. Mimořádně už v pondělí 2. prosince je v katedrále mariánské večeřadlo. Začátek je v 16.30 hod., před tím od 16.00 hod. je modlitební setkání u mariánského sloupu na Masarykově náměstí.
 6. Společenství nad Písmem sv. je v pondělí 2. prosince v 19.00 hod. na faře. Na programu je modlitba večerních chval a rozbor 12. až 14. kapitoly knihy Job. Další zájemci jsou zváni!
 7. V úterý 3. prosince v 6.30 hod. se v eucharistické kapli katedrály společně modlíme ranní chvály.
 8. V úterý 3. prosince v 18.30 hod. je v kostele sv. Václava modlitba chval.
 9. Příprava dospělých k přijetí svátostí je v úterý 3. prosince v 18.45 hod. na faře.
 10. Ve čtvrtek 5. prosince pořádá naše farnost svatomikulášský večer pro děti: v 16.00 hod. bude v katedrále mše sv. za děti, po ní přijde sv. Mikuláš s dárky a pak bude krátké setkání v učebně na faře. Děti dostaly přihlášky v hodinách náboženství. Balíček stojí 40 korun. Z toho důvodu nebude večerní mše sv. v 18.00 hod.
 11. Zkouška chrámového sboru při katedrále je ve čtvrtek 5. prosince v 18.45 hod. na faře.
 12. Na První pátek v měsíci 6. prosince od 6.30 hod. je ve farní kanceláři možnost zápisu mešních úmyslů na měsíce březen, duben, květen a červen 2020; v dalších dnech během úředních hodin.
 13. Na První pátek v měsíci 6. prosince bude v katedrále adorace Nejsvětější Svátosti:
  – 07.30 hod.: ranní mše sv. a po ní svátostné požehnání
  – 15.30 hod.: výstav Nejsvětější Svátosti, možnost soukromé adorace, příležitost k sv. smíření
  – 16.30 hod.: společné zakončení adorace a svátostné požehnání
  – 17.00 hod.: mše sv. pro děti; od 15.30 hod. na faře zkouška malé scholy
 14. Na První sobotu v měsíci 7. prosince se v kostele sv. Václava modlíme za povolání a rodiny:
  – 06.55 hod.: společná modlitba růžence za nová duchovní povolání a za posvěcení rodin
  – 07.30 hod.: mše sv. za nová kněžská a řeholní povolání a za posvěcení našich rodin; při ní vykonáme sbírku na Teologický konvikt v Olomouci
 15. V sobotu 7. prosince bude ve 14.30 hod. mše sv. v Městské nemocnici na Fifejdách.
 16. Příští neděli 8. prosince bude sbírka na křesťanskou televizi NOE.
 17. Z důvodu slavení 2. neděle adventní příští neděli 8. prosince je slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie letos přeložena na následující pondělí 9. prosince.
 18. Kdo z vašich nemocných, kteří se už o svátcích nedostanou do kostela, chce v adventu přijat svátosti (smíření, pomazání nemocných, sv. přijímání), přijďte se domluvit do sakristie nebo farní kanceláře.
 19. Na stolíku s časopisy jsou letáčky s rozpisem zpovědí a bohoslužeb o vánocích v katedrále a Katolický týdeník na tuto neděli za 15 korun.
 20. Naše farnost pořádá v sobotu 1. února 2020 PLESOVÉ SETKÁNÍ v sále salesiánského střediska „Don Bosko“. Začátek v 19.00 hod., vstupné 200 korun. Vstupenky budou od neděle 29. prosince.

Ohlášky na neděli 8. prosince 2019:

Dnes slavíme 2. neděli adventní. Mše sv. za naše farní společenství je obětována v 9.30 hod., zároveň je to mše pro rodiny s dětmi.

Liturgický kalendář týdne:

 

Pondělí 9. 12.:

SLAVNOST P. MARIE POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU

Doporučený zasvěcený svátek

 

Čtvrtek 12. 12.:

P. Marie Guadalupské.

Pátek 13. 12.:

Sv. Lucie, panny a mučednice. Umučena kol. r. 304 za císaře Diokleciána.

 

Sobota 14. 12.:

Sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve. Narodil se ve Španělsku roku 1542, vstoupil ke karmelitánům a reformoval tento řád. Zemřel v r. 1591.

 

Neděle 15. 12.:

 1. NEDĚLE ADVENTNÍ

 

 

Oznámení:

 1. Dnes v neděli 8. prosince je sbírka na křesťanskou televizi NOE.
 2. Z důvodu slavení 2. neděle adventní se slavnost Neposkvrněného Početí Panny Marie letos přesouvá na pondělí 9. prosince. Mše sv. v katedrále budou ráno v 7.30 hod. a večer v 18.00 hod. Protože je to doporučený zasvěcený svátek, měli bychom se ten den účastnit mše sv.
 3. V pondělí 9. prosince od 10.00 do 12.00 a od 15.00 do 17.00 hod. je na faře otevřená farní knihovna.
 4. V úterý 10. prosince v 6.30 hod. se v eucharistické kapli společně modlíme ranní chvály.
 5. Příprava dospělých k přijetí svátostí je v úterý 10. prosince v 18.45 hod. na faře.
 6. Mše sv. pro děti je v pátek 13. prosince v 17.00 hod., od 15.30 hod. je na faře zkouška malé scholy. Po mši sv. bude průvod světel z katedrály do kostela sv. Václava. Ať si děti donesou svíčky nebo lampiony.
 7. V sobotu 14. prosince bude v katedrále od 8.30 hod. stavění stromků. Prosíme ochotné mladé muže i ženy, aby přišli pomoci.
 8. V sobotu 14. prosince v 14.30 hod. je mše sv. v Městské nemocnici na Fifejdách.
 9. Příští neděli 15. prosince bude pravidelná měsíční sbírka na dofinancování opravy katedrály.
 10. Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova při Charitě Ostrava bude pořádat štědrovečerní večeři pro lidi bez domova. Při této příležitosti si nás zaměstnanci dovolují požádat o dar ve formě cukroví, které spestří těmto lidem sváteční atmosféru. Cukroví můžete během příštího týdne od 9. do 16. prosince donést po kterékoliv mši sv. do sakristie nebo během úředních hodin do farní kanceláře. Svoz bude koordinovat p. Petr Matěj.
 11. Na Štědrý den v úterý 24. prosince budou mše sv. v katedrále ráno v 7.30 hod. adventní, odpoledne v 15.00 hod. vánoční pro rodiny s dětmi, při které děti uvedou pásmo o narození Páně, před ní od 14.00 hod. si mohou děti nazdobit „svůj“ stromeček anděly, které si během adventu doma vyrobí; a ve 24.00 hod. „půlnoční“, kterou bude slavit o. biskup František. Poslední den občanského roku 2019 v úterý 31. prosince bude mše sv. v katedrále odpoledne v 15.00 hod. na poděkování za uplynulý rok.
 12. Naše farnost pořádá v sobotu 1. února 2020 PLESOVÉ SETKÁNÍ v sále salesiánského střediska „Don Bosko“. Začátek v 19.00 hod., vstupné 200 korun. Vstupenky budou od neděle 29. prosince.
 13. Kdo z vašich nemocných, kteří se už o svátcích nedostanou do kostela, chce v adventu přijat svátosti (smíření, pomazání nemocných, sv. přijímání), přijďte se domluvit do sakristie nebo farní kanceláře.
 14. Na stolíku s časopisy jsou letáčky s rozpisem zpovědí a bohoslužeb o vánocích v katedrále, Katolický týdeník na tuto neděli za 15 korun a diecézní časopis OKNO na prosinec za 10 korun.
 15. Ve farní kanceláři je možnost zápisu mešních úmyslů na měsíce březen, duben, květen a červen 2020.
 16. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout fotografie ze slavnosti Ježíše Krista Krále 24. listopadu a odpoledního setkání farníků, z žehnání adventních věnců 1. prosince a další.
 17. Dobu adventní prožíváme s vnitřní usebraností a touhou po Kristu. Máme věnovat čas modlitbě soukromé i společné a také mši sv. ve všední dny. Kdo přijímají sv. manželství, mají pamatovat na vážný ráz této doby. Oltář se nezdobí. Před každou mší sv. zpíváme píseň „Ejhle, Hospodin přijde“.