Ohlášky

Ohlášky na 16.5.2021 jsou za ohláškami na 9.5.2021

 

Ohlášky na neděli 9. května 2021 – stav pandemie:

tel. č. do farní kanceláře: 595 545 978

Dnes slavíme 6. neděli velikonoční. Je to Svátek matek a také Den modliteb za pronásledované křesťany. Mše sv. v 9.30 hod. je obětována za maminky naší farnosti; zároveň je to mše pro rodiny s dětmi.

Liturgický kalendář týdne:

 

Středa 12. 5.:

Sv. Nerea a Achillea, mučedníků. Římští vojáci popraveni kolem roku 304.

Večer se slaví vigilie slavnosti Nanebevstoupení Páně.

 

Čtvrtek 13. 5.:

SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

Doporučený zasvěcený svátek

 

Pátek 14. 5.:

Sv. Matěje, apoštola. Byl zvolen za apoštola místo Jidáše. Chodil s apoštoly po celou dobu až do Ježíšova nanebevstoupení.

 

Neděle 16. 5.:

 1. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Den modliteb za sdělovací prostředky

Celonárodní oslavy 300. výročí od blahořečení sv. Jana Nepomuckého

 

 

Oznámení:

 1. Na První sobotu v měsíci 1. května se při sbírce na Teologický konvikt v Olomouci vybralo 4.100 korun. Všem dárcům upřímné Bůh zaplať.
 2. V pondělí 10. května mají předškolní děti i školáci od 1. do 9. třídy výuku náboženství na faře.
 3. Dnes v neděli 9. května je sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům ve světě vyhlášená Českou biskupskou konferencí.
 4. V pondělí 10. května od 10.00 do 12.00 hod. a od 15.00 do 17.00 hod. je na naší faře otevřena farní knihovna. Využijte možnosti vypůjčit si křesťanskou literaturu.
 5. V pondělí 10. května je v katedrále mariánské večeřadlo. Začátek je v 16.30 hod., před tím od 16.00 hod. je na Masarykově náměstí modlitební setkání.
 6. Příprava dospělých k přijetí svátosti biřmování je v úterý 11. května v 18.45 hod. na faře.
 7. Ve čtvrtek 13. května na slavnost Nanebevstoupení Páně jsou v katedrále mše sv. ráno v 7.30 hod. a večer pontifikální v 18.00 hod., kterou bude slavit o. biskup. Po ní bude na faře setkání biřmovanců s o. biskupem. Protože je to doporučený zasvěcený svátek, měli bychom se účastnit mše sv.
 8. Od pátku 14. května začíná 9denní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého. Před každou mší sv. v rámci této přípravy budeme prosit o jeho příchod hymnem „Přijď, ó Duchu přesvatý“.
 9. Mše sv. pro děti je v pátek 14. května v 17.00 hod., po ní bude májová pobožnost pro děti.
 10. Příští neděli 16. května bude pravidelná měsíční sbírka na provoz a údržbu katedrály.
 11. Úřední hodiny ve farní kanceláři jsou v pondělí a ve středu od 10.00 do 12.00 hod. a od 15.00 do 17.00 hod. a v pátek od 10.00 do 12.00 hod. Ve farní kanceláři je možnost zápisu mešních úmyslů na měsíce červenec, srpen, září, říjen, listopad a prosinec 2021.
 12. Od příští neděle 16. května už jsou v katedrále mše sv. ve všední dny i v neděli jako obvykle: v pondělí až čtvrtek ráno v 7.30 hod. a večer v 18.00 hod., v pátek ráno v 7.30 hod. a večer v 17.00 hod., v sobotu je ranní mše sv. v 7.30 hod. v kostele sv. Václava a večerní v 18.00 hod. v katedrále. V neděli jsou v katedrále mše sv. dopoledne v 7.30 hod. a v 9.30 hod. a večer v 19.00 hod. Při vstupu do kostela je nutné i nadále mít na ústech a nose respirátor a desinfikovat si ruce. Během mše sv. při pozdravení pokoje si nepodáváme ruce a dodržujeme v řadě rozestupy 2 metry (kromě příslušníků jedné domácnosti). Společně zpívat už můžeme, proto prosíme, abyste se zapojovali svým zpěvem do slavení mše sv. Všechny bohoslužby lze sledovat na živo na našich webových stránkách.
 13. Pro veřejnost je už katedrála otevřená jako obvykle: úterý až sobota včetně dopoledne od 8.15 do 12.15 hod. a odpoledne od 13.15 do 17.15 hod. a v neděli a ve svátek od 13.00 do 18.00 hod.
 14. Měsíc květen je zasvěcen úctě k P. Marii. Proto se po ranní i večerní mši sv. (kromě soboty večer a neděle) společně v katedrále modlíme litanie k P. Marii. Pamatujme na mariánskou úctu.
 15. Na stolíku s časopisy je Katolický týdeník na tuto neděli za 15 korun a diecézní časopis „OKNO“ na měsíc květen za 10 korun.

Ohlášky na neděli 16. května 2021 – stav pandemie:

tel. č. do farní kanceláře: 595 545 978

Dnes slavíme 7. neděli velikonoční. Je to Den modliteb za sdělovací prostředky. Mše sv. za naše farní společenství je obětována v 9.30 hod.; zároveň je to mše pro rodiny s dětmi.

Liturgický kalendář týdne:

 

Pondělí 17. 5.:

Sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech. V roce 1389 se stal generálním vikářem pražské arcidiecéze. Ve sporu mezi pražským arcibiskupem a králem Václavem IV. hájil svobodu a práva církve. Za to byl mučen za osobní účastí krále. Jeho tělo bylo 20. března 1393 vhozeno do Vltavy a po vyzvednutí uloženo v pražské katedrále.

 

Úterý 18. 5.:

Sv. Jana I., papeže a mučedníka. R. 523 se stal papežem, zemřel hladem ve vězení v Ravenně r. 526.

 

Čtvrtek 20. 5.:

Sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze. Narodil se r. 1751 v Tasovicích u Znojma. V Římě vstoupil do kongregace redemptoristů a r. 1785 byl vysvěcen na kněze. Působil ve Varšavě a Vídni. Jako kazatel, duchovní správce a zpovědník přivedl mnoho lidí zpět k víře. Zemřel 15. 3. 1820.

 

Pátek 21. 5.:

Sv. Kryštofa Magallanese, kněze, a druhů, mučedníků. Během pronásledování katolické církve v Mexiku spolu s 24 kněžími a laiky různého věku podstoupili v r. 1927 mučednickou smrt.

 

Sobota 22. 5.:

Sv. Rity z Cascie, řeholnice. V 15. stol. přispěla svou trpělivostí k usmíření svého násilnického manžela s Bohem a po jeho smrti a dětí se stala řeholnicí.

Večer se slaví vigilie slavnosti Seslání Ducha Svatého.

 

Neděle 23. 5.:

SLAVNOST   SESLÁNÍ   DUCHA   SVATÉHO

Hod Boží svatodušní

 

 

Oznámení:

 1. Minulou neděli 9. května se na pomoc pronásledovaným křesťanům ve světě vybralo 17.700 korun. Všem dárcům upřímné Bůh zaplať.
 2. Dnes v neděli 16. května je pravidelná měsíční sbírka na provoz a údržbu katedrály.
 3. U příležitosti 300. výročí blahořečení Jana Nepomuckého se slavení jeho svátku může letos přeložit z neděle 16. května (kdy slavíme 7. neděli velikonoční) na pondělí 17. května.
 4. V pondělí 17. května od 10.00 do 12.00 hod. a od 15.00 do 17.00 hod. je na faře otevřena farní knihovna. Využijte možnosti vypůjčit si křesťanskou literaturu.
 5. V pondělí 17. května mají předškolní děti i školáci od 1. do 9. třídy výuku náboženství na faře.
 6. Příprava dospělých k přijetí svátosti biřmování je v úterý 18. května v 18.45 hod. na faře.
 7. Ve středu 19. května v 12.00 hod. bude v kostele sv. Václava mše sv. slavená u příležitosti pouti charit naší diecéze, kterou bude přenášet televize Noe. Hlavním celebrantem bude o. biskup Martin.
 8. Mše sv. pro děti je v pátek 21. května v 17.00 hod., po ní bude májová pobožnost pro děti.
 9. V sobotu 22. května je v kostele sv. Václava setkání sdružení Eucharistická hodina: v 15.00 hod. bude adorace Nejsvětější Svátosti a v 17.00 hod. mše sv., kterou bude slavit arciopat benediktinského kláštera v Praze-Břevnově P. Petr Prokop Siostrzonek. Mši sv. bude živě přenášet televize Noe.
 10. Příští neděli 23. května na slavnost Seslání Ducha Svatého bude sbírka na Diecézní ostravsko-opavskou charitu a při mši sv. v 9.30 hod. bude o. biskup Martin udílet svátost biřmování.
 11. Charita Ostrava hledá zdravotní sestru/bratra do Charitního střediska sv. Kryštofa-mobilní hospic. Nástup možný ihned nebo dle dohody. Bližší informace na tel. č.: 733 676 601 a 599 508 504 nebo: krystof@ostrava.charita.cz.
 12. Měsíc květen je zasvěcen úctě k P. Marii. Proto se po ranní i večerní mši sv. (kromě soboty večer a neděle) společně v katedrále modlíme litanie k P. Marii. Pamatujme na mariánskou úctu.
 13. Ve farní kanceláři je možnost zápisů mešních úmyslů (intencí) na druhou polovinu letošního roku, tj. měsíce červenec, srpen, září, říjen, listopad a prosinec 2021.
 14. Děkujeme našim kostelníkům, varhaníkům, zpěvákům a ministrantům za jejich službu při rozšířených nedělních bohoslužbách v době nouzového stavu od 27. prosince 2020 do 9. května letošního roku.
 15. Na stolíku s časopisy je Katolický týdeník na tuto neděli za 15 korun.