Ohlášky

Ohlášky na neděli 19. listopadu jsou za ohláškami na 12. listopadu 2017

Ohlášky na neděli 12. listopadu 2017:

 

Dnes slavíme 32. neděli v mezidobí. Mše sv. v 9.30 hod. s obnovou manželských slibů je obětována za manžely naší farnosti; zároveň je to mše pro rodiny s dětmi.

Liturgický kalendář týdne:

 

Pondělí 13. 11.:

Sv. Anežky České, panny. Narodila se kolem r. 1211 jako dcera krále Přemysla Otakara I. Vstoupila do kláštera klarisek v Praze a založila řád křížovníků s červenou hvězdou. Zemřela r. 1282.

 

Středa 15. 11.:

Sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve. Narodil se kol. r. 1200, stal se dominikánem a vyučoval teologii, později byl biskupem v Řezně. Svými znalostmi obsáhl všechny tehdy známé vědní obory. Zemřel r. 1280 v Kolíně.

 

Čtvrtek 16. 11.:

Sv. Markéty Skotské. V roce 1070 se provdala za krále Malcolma III. a měla s ním 8 dětí, které dobře vychovala. Její jemnost, inteligence a dobrota měly kladný vliv na růst náboženské a kulturní úrovně Skotska. Zemřela r. 1093.

 

Pátek 17. 11.:

Sv. Alžběty Uherské, řeholnice. Byla dcerou Ondřeje II. Po manželově smrti se stala františkánkou a sloužila nemocným. Zemřela v roce 1231.

 

Sobota 18. 11.:

Posvěcení římských bazilik sv. apoštolů Petra a Pavla. Výroční svátek posvěcení bazilik nad hroby apoštolů Petra a Pavla v Římě.

Sobotní památka P. Marie.

 

Neděle 19. 11.:

 1. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Světový den chudých

Den Bible

 

 

Oznámení:

 1. Při sbírce na První sobotu v měsíci 4. listopadu se na potřeby Teologického konviktu v Olomouci vybralo 1.900 korun. Všem dárcům upřímné Bůh zaplať.
 2. Dnes v neděli 12. listopadu je pravidelná měsíční sbírka na dofinancování opravy katedrály.
 3. V pondělí 13. listopadu je v katedrále mariánské večeřadlo, začátek je v 16.30 hod.; před tím od 16.00 hod. je modlitební setkání u mariánského sloupu na Masarykově náměstí.
 4. Příprava dospělých k přijetí svátostí je v pondělí 13. listopadu v 18.30 hod. na faře.
 5. Společenství nad Písmem sv. je v pondělí 13. listopadu v 19.00 hod. na faře. Na programu bude modlitba večerních chval a rozbor Skutků apoštolských 26. a 27. kapitola. Další zájemci jsou zváni.
 6. Ve čtvrtek 16. listopadu bude ranní mše sv. v 7.30 hod. obětována za zemřelé kněze našeho děkanátu, kterou budou slavit kněží ostravského děkanátu.
 7. Zkouška chrámového sboru je ve čtvrtek 16. listopadu v 18.30 hod. na faře. Další zájemci o zpěv jsou srdečně zváni.
 8. Mše sv. pro děti je v pátek 17. listopadu v 17.00 hod., před ní od 15.30 hod. je na faře zkouška malé scholy. Další zájemci z řad dětí jsou srdečně zváni.
 9. V sobotu 18. listopadu v 14.30 hod. bude mše sv. v Městské nemocnici na Fifejdách.
 10. Příští neděli 19. listopadu je sbírka na biblický apoštolát.
 11. Ve farní kanceláři je ještě možnost zápisu mešních úmyslů na listopad a prosinec 2017.
 12. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout fotografie z podzimního výletu dětí a mládeže do Prahy ve čtvrtek 26. října, diecézní pouti do Třebnice v sobotu 28. října, slavnosti Všech svatých ve středu 1. listopadu a další.
 13. Na stolíku s časopisy je Katolický týdeník na tuto neděli za 15 korun.

Ohlášky na neděli 19. listopadu 2017:

Dnes slavíme 33. neděli v mezidobí, je to Světový den chudých a Den Bible. Mše sv. za naše farní společenství je obětována v 9.30 hod.; zároveň je to mše pro rodiny s dětmi.

Liturgický kalendář týdne:

 

Úterý 21. 11.:

Památka Zasvěcení P. Marie v Jeruzalémě.

 

Středa 22. 11.:

Sv. Cecílie, panny a mučednice. Byla umučena ve 3. století v Římě. Je patronkou církevní hudby.

 

Čtvrtek 23. 11.:

Sv. Klementa I., papeže a mučedníka. Byl třetím nástupcem sv. Petra. Zachoval se jeho list Korinťanům, kde hovoří o životě církve v poapoštolské době. Zemřel kolem r. 101 ve vyhnanství na Krymu u pobřeží Černého moře.

 

Pátek 24. 11.:

Sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků. Jsou to vietnamští mučedníci z 18. a 19. století.

 

Sobota 25. 11.:

Sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice. Umučena kol. r. 311, její ostatky se nacházejí na hoře Sinaji v klášteře nesoucí její jméno.

Sobotní památka P. Marie.

 

Neděle 26. 11.:

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

Titulární slavnost katedrály

 

 

Oznámení:

 1. Minulou neděli 12. listopadu se při sbírce na dofinancování opravy katedrály vybralo 22.100 korun. Všem dárcům upřímné Bůh zaplať.
 2. Dnes v neděli 19. listopadu je sbírka na biblický apoštolát.
 3. Dnes v neděli 19. listopadu v 17.00 hod. je v kostele sv. Václava koncert duchovní hudby ke cti sv. Cecílie, patronky hudebníků. Účinkují Zašovský chrámový sbor pod vedením sbormistra Petra Borovičky a Orchestr opery Národního divadla Moravskoslezského. Všichni jste zváni.
 4. Příprava dospělých k přijetí svátostí křtu, biřmování, eucharistie a smíření je v pondělí 20. listopadu v 18.30 hod. na faře.
 5. Zkouška chrámového sboru je ve čtvrtek 23. listopadu v 18.30 hod. na faře. Další zájemci o liturgický zpěv jsou srdečně zváni.
 6. Mše sv. pro děti je v pátek 24. listopadu v 17.00 hod., před ní od 15.30 hod. je na faře zkouška malé scholy. Další zájemci z řad dětí jsou srdečně zváni.
 7. V sobotu 25. listopadu v 14.30 hod. bude mše sv. v Městské nemocnici na Fifejdách.
 8. Příští neděli 26. listopadu slavíme v naší katedrále pouť – titulární slavnost. Mše sv. jsou jako obvykle v neděli: v 7.30 hod., v 9.30 hod. pontifikální, kterou bude slavit o. biskup František s pomocným biskupem Martinem a po ní bude obnova zasvěcení Srdci Ježíšovu: litanie k Božskému Srdci Páně, zásvětná modlitba, Te Deum a svátostné požehnání. Odpoledne v 16.30 hod. bude v eucharistické kapli katedrály modlitba korunky k Božímu milosrdenství a po ní na faře setkání a beseda s promítáním o cestě po Rusku a další, na kterou jste srdečně zváni. Večerní mše sv. je v 19.00 hod. Letáčky jsou na stolíku s časopisy.
 9. Ve farní kanceláři je ještě možnost zápisu mešních úmyslů na prosinec 2017.
 10. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout fotografie ze setkání manželů na naší faře v sobotu 11. listopadu a obnovy manželských slibů v neděli 12. listopadu v katedrále a další.
 11. K 1. listopadu dosáhl počet návštěvníků katedrály mimo bohoslužby od jejího znovuotevření před 2 roky sto tisíc osob.
 12. Na stolíku s časopisy je Katolický týdeník na tuto neděli za 15 korun.