Ohlášky

Ohlášky na neděli 23. února 2020  jsou za ohláškami na 16. února 2020

Ohlášky na neděli 16. února 2020:

Dnes slavíme 6. neděli v mezidobí. Mše sv. za naše farní společenství je obětována v 9.30 hod.; zároveň je to mše pro rodiny s dětmi.

Liturgický kalendář týdne:

 

Pondělí 17. 2.:

Sv. Alexia a druhů, řeholníků. Jsou to zakladatele řádu Služebníků Panny Marie (servitů). Alexius zemřel r. 1310.

 

Pátek 21. 2.:

Bl. Richarda Henkese, kněze a mučedníka. Narodil se r. 1900 v Ruppachu v Německu, r. 1925 byl vysvěcen na kněze v Limburgu a působil jako kazatel a exercitátor. Vystupoval proti ideologii nadřazenosti. Od r. 1941 byl farářem ve Strahovicích na Hlučínsku, byl sledován gestapem a v dubnu 1943 zatčen a odvezen do koncentračního tábora Dachau, kde 22. února 1945 umírá.

 

Sobota 22. 2.:

Svátek Stolce sv. apoštola Petra. Biskupský stolec v katedrále je symbolem učitelské, kněžské a pastýřské služby nástupce apoštolů – biskupa. Petrův stolec připomíná jeho poslání v celé církvi. Svátek se slavil v Římě od 4. stol.

 

Neděle 23. 2.:

 1. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Začátek eucharistických dnů v katedrále před začátkem postní doby

 

 

Oznámení:

 1. Minulou neděli 9. února se při sbírce na dofinancování opravy katedrály vybralo 16.300 korun. Všem dárcům upřímné Bůh zaplať.
 2. V pondělí 17. února od 10.00 do 12.00 hod. a od 15.00 do 17.00 hod. je na naší faře otevřena farní knihovna. Využijte možnosti vypůjčit si křesťanskou literaturu.
 3. Při příležitosti 100. výročí narození sv. Jana Pavla II. budou v úterý 18. února ráno v 7.30 hod. a ve čtvrtek 20. února večer v 18.00 hod. votivní mše sv. k sv. Janu Pavlu II.
 4. Příprava dospělých k přijetí svátostí je v úterý 18. února v 18.45 hod. na faře.
 5. Ve středu 19. února a ve čtvrtek 20. února od 9.00 do 17.00 hod. se ve všech střediscích a domech ostravské Charity konají Dny otevřených dveří, na které jste srdečně zváni.
 6. Mše sv. pro děti je v pátek 21. února v 17.00 hod., před ní od 15.30 hod. je na faře zkouška malé scholy. Další zájemci z řad dětí jsou zváni.
 7. V pátek 21. února v 18.00 hod. je na faře setkání Pastorační rady naší farnosti.
 8. V sobotu 22. února v 14.30 hod. bude mše sv. v Městské nemocnici na Fifejdách.
 9. Příští neděli 23. února začínají v katedrále EUCHARISTICKÉ DNY před začátkem postní doby. Od 18.00 hod. bude výstav Nejsvětější Svátosti a možnost adorace, v 18.30 hod. svátostné požehnání a v 19.00 hod. večerní mše sv. V pondělí 24. února a v úterý 25. února bude výstav Nejsvětější Svátosti s možností adorace po ranní mši sv. do 9.00 hod. Odpoledne bude výstav Nejsvětější Svátosti s možností adorace od 17.00 hod., v 17.30 hod. svátostné požehnání a v 18.00 hod. mše sv. Najděme si čas na Krista v Eucharistii. Letáčky jsou na stolíku s časopisy.
 10. Příští neděli 23. února je sbírka „Haléř sv. Petra“ na pomoc potřebným ve světě.
 11. Ve dnech 1. až 10. května se uskuteční diecézní pouť do Loreta a San Giovanni Rotondo. Cena je 15.900 korun, přihlášky do 15. března na www.doo.cz/pout. Bližší informace na vývěsce venku.
 12. Ve farní kanceláři je ještě možnost zápisu mešních úmyslů na květen a červen 2020.
 13. Na stolíku s časopisy je Katolický týdeník na tuto neděli za 15 korun a diecézní časopis OKNO na únor za 10 korun.
 14. Do konce března mohou muži a studenti poznávající povolání ke kněžství odevzdat přihlášky do kněžského semináře skrze faráře na biskupství. Bližší informace na faře.
 15. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout fotografie z XXI. plesového setkání naší farnosti 1. února a další.
 16. Během Tříkrálové sbírky se vybralo: v celé diecézi 20.439.668 korun; z toho v Ostravě 2.502.547 korun, a z toho v naší farnosti v Moravské Ostravě 63.561 korun (do pokladničky v katedrále 38.615 korun, při koncertu 7. ledna 16.994 korun a skupinka koledníků-skautů vykoledovala 7.952 korun) a v kostele ve Slezské Ostravě 2.465 korun. Všem dárcům a těm, kdo se zapojili do sbírky, upřímné Bůh zalplať.

Ohlášky na neděli 23. února 2020:

Dnes slavíme 7. neděli v mezidobí. Mše sv. za naše farní společenství je obětována v 9.30 hod.; zároveň je to mše pro rodiny s dětmi.

Liturgický kalendář týdne:

 

Středa 26. 2.:

POPELEČNÍ STŘEDA

Začátek postní doby; den přísného postu od masa a újmy v jídle

 

Neděle 1. 3.:

 1. NEDĚLE POSTNÍ

 

 

Oznámení:

 1. Dnes v neděli 23. února je sbírka „Haléř sv. Petra“ na pomoc chudým ve světě.
 2. Dnes v neděli 23. února začínají v katedrále eucharistické dny před začátkem postní doby. Od 18.00 hod. bude výstav Nejsvětější Svátosti a možnost adorace, v 18.30 hod. svátostné požehnání a v 19.00 hod. večerní mše sv. V pondělí 24. února a v úterý 25. února bude výstav Nejsvětější Svátosti s možností adorace po ranní mši sv. do 9.00 hod. Odpoledne bude výstav Nejsvětější Svátosti s možností adorace od 17.00 hod., v 17.30 hod. svátostné požehnání a v 18.00 hod. mše sv. Rozpis eucharistických dnů je na vývěsce venku a na stolíku s časopisy. Najděme si čas na adoraci.
 3. V pondělí 24. února od 10.00 do 12.00 hod. a od 15.00 do 17.00 hod. je na naší faře otevřena farní knihovna. Využijte možnosti vypůjčit si křesťanskou literaturu.
 4. Společenství nad Písmem sv. je v pondělí 24. února v 19.00 hod. na faře. Na programu je modlitba večerních chval a rozbor 21., 22. a 23. kapitoly knihy Job. Další zájemci jsou zváni!
 5. V úterý 25. února v 17.00 hod. v klubu Atlantik na ul. Československých legií 7 je v programu NAROVINU přednáška „EUTANÁZIE – opravdu dobrá smrt?“. Přednáší doc. PhDr. Radka Bužgová, Ph.D. z lékařské fakulty Ostravské univerzity.
 6. Popeleční středou 26. února začíná doba postní. Během ní se máme připravit na slavení velikonočních tajemství. Liturgie této doby nás vede ke kajícnosti, vnitřní duchovní obnově, soustředěnosti, sebeovládání a smírnému odčiňování hříchů. Měli bychom se rádi účastnit pobožností křížové cesty a mše sv. ve všední dny, rovněž bychom se měli vyhýbat hlučným zábavám. Oltáře se nezdobí květinami.
 7. Na Popeleční středu 26. února se v katedrále v 6.30 hod. budeme modlit v eucharistické kapli ranní chvály a mše sv. s udílením popelce bude ráno v 7.30 hod. a večer pontifikální v 18.00 hod., kterou bude slavit o. biskup František, při níž bude představení katechumenů, kteří budou pokřtěni o letošních velikonocích.
 8. Mše sv. pro děti je v pátek 28. února v 17.00 hod. a po ní je pobožnost Křížové cesty pro děti; od 15.30 hod. je na faře zkouška malé scholy.
 9. V sobotu 29. února v 13.00 hod. v kostele sv. Václava budou oddavky: Marie Dobrovolná a Mgr. Jaromír Javůrek a v 14.30 hod. bude mše sv. v Městské nemocnici na Fifejdách.
 10. Příští neděli 1. března po mši sv., která je v 9.30 hod., bude na faře farní minikavárna, do které jste srdečně zváni, a také bude otevřená farní knihovna; odpoledne v 15.00 hod. bude v kostele sv. Václava pobožnost Křížové cesty a večerní mše sv. v 19.00 hod. bude latinská.
 11. Ve dnech 1. až 10. května se uskuteční diecézní pouť do Loreta a San Giovanni Rotondo. Cena je 15.900 korun, přihlášky do 15. března na doo.cz/pout. Informace na vývěsce venku.
 12. Ve farní kanceláři je ještě možnost zápisu mešních úmyslů na květen a červen 2020.
 13. Do konce března mohou muži a studenti poznávající povolání ke kněžství odevzdat přihlášky do kněžského semináře skrze faráře na biskupství. Bližší informace na faře.
 14. Na stolíku s časopisy je Katolický týdeník na tuto neděli za 15 korun, letáčky s programem eucharistických dnů před postem 23. až 25. února a letáčky s programem pouti ke sv. Josefovi v kostele ve Slezské Ostravě v sobotu 21. března.