Ohlášky

Ohlášky na neděli 22. července 2018  jsou za ohláškami na 15. července 2018

 Ohlášky na neděli 15. července 2018:

Dnes slavíme 121. výročí posvěcení katedrály Božského Spasitele. Mše sv. pro rodiny s dětmi v 9.30 hod. je obětována za živé a zemřelé farníky a dobrodince katedrály.

Liturgický kalendář týdne:

 

Pondělí 16. 7.:

121. výročí posvěcení katedrály Božského Spasitele.

Panny Marie Karmelské.

 

Úterý 17. 7.:

Bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněží. Když doprovázeli z Polska krakovského biskupa do Říma r. 1220, setkali se tam se sv. Dominikem a vstoupili do jeho řádu. Po návratu do vlasti šířili novou řeholi v Polsku i v okolních zemích.

 

Pátek 20. 7.:

Sv. Apolináře, biskupa a mučedníka. Umučen v Ravenně r. 75 nebo 200.

 

Sobota 21. 7.:

Sobotní památka P. Marie.

 

Neděle 22. 7.:

  1. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

Oznámení:

  1. Na První sobotu v měsíci 7. července se při sbírce na Teologický konvikt v Olomouci vybralo 1.600 korun a minulou neděli 8. července se při sbírce na dofinancování opravy katedrály vybralo 16.600 korun. Všem dárcům upřímné Bůh zaplať.
  2. Dnes v neděli 15. července je sbírka na potřeby naší farnosti.
  3. V pondělí 16. července se koná pouť k P. Marii Karmelské v kostele ve Slezské Ostravě. V 6.30 hod. bude modlitba růžence. Mše sv. budou dopoledne v 7.00 hod. s modlitbou ranních chval a přivítáním poutníků, v 8.30 hod., v 9.30 hod. a v 11.00 hod. Pak bude výstav Nejsvětější Svátosti a možnost soukromé adorace. V 17.00 hod. bude Te Deum a svátostné požehnání a v 17.30 hod. mše sv. na zakončení poutního dne. Bližší informace jsou na vývěsce venku a letáčcích na stolíku s časopisy.
  4. Z důvodu poutě ve Slezské Ostravě nebudou v pondělí 16. července mše sv. v katedrále v Moravské Ostravě v 7.30 hod. a v 18.00 hod. ani úřední hodiny ve farní kanceláři.
  5. Páteční večerní mše sv. zůstává i během prázdnin v 17.00 hod.
  6. V sobotu 21. července v 14.30 hod. bude mše sv. v Městské nemocnici na Fifejdách.
  7. Příští neděli 22. července v 11.30 hod. bude v katedrále mše sv. ve vietnamštině pro vietnamskou komunitu žijící v České republice.
  8. Ve farní kanceláři je ještě možnost zápisů mešních úmyslů na srpen a září 2018.
  9. Pořad nedělních bohoslužeb v katedrále: v 7.30 hod., v 9.30 hod. a v 19.00 hod. Pro veřejnost je katedrála otevřená od úterý do soboty včetně dopoledne od 8.15 do 12.15 hod. a odpoledne od 13.15 hod. do 17.15 hod., v neděli od 13.00 hod. do 18.00 hod. V recepci u hlavního vchodu lze zakoupit pohlednice katedrály, turistické známky, magnetky a další památky.
  10. Kostel sv. Václava je pro veřejnost přístupný od května do října vždy v sobotu a v neděli odpoledne od 13.00 hod. do 18.00 hod.
  11. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout fotografie a videozáznamy z výstupu na věž katedrály 6. června, slavení svátku sv. Prokopa 22. června, výletu dětí a mládeže 24. až 27. června, kněžského svěcení 30. června a další.
  12. Hledáme ochotnou farnici, která by se starala o květinovou výzdobu katedrály. Paní Marie, která to dosud dělala, se ze zdravotních důvodů už tomu nemůže věnovat, ale ještě vypomůže.
  13. Na stolíku s časopisy jsou informace pro rodiče o výuce náboženství dětí a mládeže v příštím školním roce 2018/19 na naší faře (viz Katecheze) a Katolický týdeník na tuto neděli za 15 korun.

 

 

Ohlášky na neděli 22. července 2018:

 Dnes slavíme 16. neděli v mezidobí. Mše sv. za naše farní společenství je obětována v 9.30 hod.; zároveň je to mše pro rodiny s dětmi.

Liturgický kalendář týdne:

 

Pondělí 23. 7.:

Sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy. Narodila se r. 1303 ve Finstadu u Uppsaly ve Švédsku. Měla 8 dětí, po smrti manžela žila asketickým životem, ve svých spisech hovoří o mystických zážitcích a viděních. Od r. 1350 žila v Římě. Zemřela r. 1373.

 

Úterý 24. 7.:

Sv. Šarbela Makhlufa, kněze. Narodil se r. 1828 v Libanonu, vstoupil do řádu libanonských maronitů a v r. 1859 se stal knězem. Vynikal v modlitbě a úsilí o dokonalý křesťanský život. Zemřel v roce 1898 v Bejrútu. Je uctíván křesťany i muslimy.

 

Středa 25. 7. :

Sv. Jakuba, apoštola. Byl bratrem apoštola Jana, oba byli rybáři. Spolu s Petrem byli svědky vzkříšení dcery Jairovy, Ježíšova proměnění a úzkosti v Getsemanské zahradě. Zemřel jako první z apoštolů, Herodes Agrippa I. ho dal v Jeruzalémě o velikonocích r. 44 popravit mečem.

 

Čtvrtek 26. 7.:

Sv. Jáchyma a Anny, rodičů P. Marie. Jména rodičů P. Marie jsou známá ze starobylé tradice sahající do 2. století.

 

Pátek 27. 7.:

Sv. Gorazda a druhů. Byli to žáci sv. Cyrila a Metoděje. Gorazd z Moravy měl být Metodějovým nástupcem v biskupském úřadě. Kliment, Naum, Angelár a Sáva se rozešli hlásat evangelium do okolních slovanských zemí.

 

Sobota 28. 7.:

Sobotní památka P. Marie.

 

Neděle 29. 7.:

  1. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

Oznámení:

  1. Minulou neděli 15. července u příležitosti slavnosti 121. výročí posvěcení katedrály se při sbírce na potřeby naší farnosti vybralo 18.100 korun. Všem dárcům upřímné Bůh zaplať.
  2. Během pouti k P. Marii Karmelské ve Slezské Ostravě v pondělí 16. července se vybralo při sbírkách 21.200 korun. Všem dárcům a těm, kteří připravili a zajistili pouť, upřímné Bůh zaplať.
  3. Dnes v neděli 22. července v 11.30 hod. je mše sv. ve vietnamštině pro tuto komunitu žijící v České republice.
  4. Páteční večerní mše sv. zůstává i během prázdnin v 17.00 hod.
  5. V sobotu 28. července v 14.30 hod. bude mše sv. v Městské nemocnici na Fifejdách.
  6. V sobotu 28. července v 17.00 hod. bude poutní mše sv. u kaple sv. Anny v O.-Muglinově, na kterou jste všichni srdečně zváni. Spojení je trolejbusem č. 108, zastávka Sídliště Muglinov.
  7. Ve farní kanceláři je ještě možnost zápisů mešních úmyslů na srpen a září 2018.
  8. Pořad nedělních bohoslužeb v katedrále: v 7.30 hod., v 9.30 hod. a v 19.00 hod. Pro veřejnost je katedrála otevřená od úterý do soboty od 8.15 do 12.15 hod. a od 13.15 hod. do 17.15 hod., v neděli od 13.00 do 18.00 hod. V recepci u hlavního vchodu lze zakoupit různé památky.
  9. Charita Ostrava pořádá ve čtvrtek 20. září od 14.00 do 17.00 hod. v Hospici sv. Lukáše přednášku a besedu „Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí“. Možnost přihlášení na č. 599 508 533 a 731 534 002. Bližší informace na vývěsce venku.
  10. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout fotografie a videozáznamy z pouti k P. Marii Karmelské ve Slezské Ostravě 16. července a další.
  11. Na stolíku s časopisy jsou informace pro rodiče o výuce náboženství dětí a mládeže v příštím školním roce 2018/19 na naší faře, které si můžete vzít (viz Katecheze) a Katolický týdeník na tuto neděli za 15 korun.