Ohlášky

Ohlášky na neděli 17. listopadu 2019  jsou za ohláškami na 10. listopadu 2019

 Ohlášky na neděli 10. listopadu 2019:

 

Dnes slavíme 32. neděli v mezidobí. Mše sv. v 9.30 hod. s obnovou manželských slibů je obětována za manžely naší farnosti; zároveň je to mše pro rodiny s dětmi.

Liturgický kalendář týdne:

 

Pondělí 11. 11.:

Sv. Martina, biskupa. Narodil se r. 316 v Sabarii (Maďarsko), zakládal farnosti a kláštery jako nová centra křesťanského života. Zemřel r. 397.

 

Úterý 12. 11.:

Sv. Josafata, biskupa a mučedníka. V roce 1618 se stal arcibiskupem v Polocku a usiloval o sjednocení církve s Římem. Za to byl r. 1623 ubit.

 

Středa 13. 11.:

Sv. Anežky České, panny. Narodila se kolem r. 1211 jako dcera krále Přemysla Otakara I. Vstoupila do kláštera klarisek v Praze a založila řád křížovníků s červenou hvězdou. Zemřela r. 1282.

 

Pátek 15. 11.:

Sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve. Narodil se kol. r. 1200, stal se dominikánem a vyučoval teologii, později byl biskupem v Řezně. Svými znalostmi obsáhl všechny tehdy známé vědní obory. Zemřel r. 1280 v Kolíně.

 

Sobota 16. 11.:

Sobotní památka P. Marie.

 

Neděle 17. 11.:

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
30. výročí pádu totalitního komunistického režimu

Světový den chudých

Den Bible

 

 

Oznámení:

 1. Dnes v neděli 10. listopadu je pravidelná měsíční sbírka na dofinancování opravy katedrály.
 2. V pondělí 11. listopadu od 10.00 do 12.00 hod. a od 15.00 do 17.00 hod. je na naší faře otevřena farní knihovna. Využijte možnosti vypůjčit si křesťanskou literaturu.
 3. V pondělí 11. listopadu je v katedrále mariánské večeřadlo, začátek je v 16.30 hod.; před tím od 16.00 hod. je modlitební setkání u mariánského sloupu na Masarykově náměstí.
 4. V pondělí 11. listopadu v 17.00 hod. je na Masarykově náměstí žehnání vína při příležitosti svátku sv. Martina, biskupa.
 5. V úterý 12. listopadu v 8.30 hod. je mše sv. v Domově pro seniory na Kamenci.
 6. Příprava dospělých k přijetí svátostí je v úterý 12. listopadu v 18.45 hod. na faře.
 7. Ve čtvrtek 14. listopadu bude ranní mše sv. v 7.30 hod., kterou budou slavit kněží ostravského děkanátu spolu s o. biskupem Františkem, obětována za zemřelé kněze našeho děkanátu.
 8. Mše sv. pro děti je v pátek 15. listopadu v 17.00 hod.; od 15.30 hod. je na faře zkouška malé scholy.
 9. V sobotu 16. listopadu v 10.00 hod. bude v katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava v Praze mše sv. u příležitosti 30. výročí pádu komunistické diktatury. Hlavním celebrantem bude Stanislav kardinál Diviš, emeritní krakovský arcibiskup. Tuto mši sv. bude přenášet Česká televize.
 10. V sobotu 16. listopadu v 14.30 hod. bude mše sv. v Městské nemocnici na Fifejdách.
 11. Příští neděli 17. listopadu bude sbírka na biblický apoštolát a u příležitosti 30. výročí Sametové revoluce bude mše sv. v 9.30 hod. obětována za pokoj a svobodu v naší zemi, po ní se pomodlíme za naši vlast a zazpíváme svatováclavský chorál a zajdeme rozsvítit svíčky k mariánskému sloupu na Masarykově náměstí.
 12. Ve farní kanceláři je ještě možnost zápisu mešních úmyslů na měsíce leden a únor 2020.
 13. Na stolíku s časopisy je Katolický týdeník na tuto neděli za 15 korun a diecézní časopis „OKNO“ na měsíc listopad za 10 korun.
 14. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout fotografie ze slavení misijní neděle v naší farnosti 20. října a další.

Ohlášky na neděli 17. listopadu 2019:

Dnes slavíme 33. neděli v mezidobí, je to Světový den chudých a Den Bible. Mše sv. v 9.30 hod. je u příležitosti 30. výročí sametové revoluce obětována za pokoj a svobodu v naší vlasti; zároveň je to mše pro rodiny s dětmi. Mše sv. za naše farní společenství je v 19.00 hod.

Liturgický kalendář týdne:

 

Pondělí 18. 11.:

Posvěcení římských bazilik sv. apoštolů Petra a Pavla. Výroční svátek posvěcení bazilik nad hroby apoštolů Petra a Pavla v Římě.

 

Čtvrtek 21. 11.:

Památka Zasvěcení P. Marie v Jeruzalémě.

 

Pátek 22. 11.:

Sv. Cecílie, panny a mučednice. Byla umučena ve 3. století v Římě. Je patronkou církevní hudby.

 

Sobota 23. 11.:

Sv. Klementa I., papeže a mučedníka. Byl třetím nástupcem sv. Petra. Zachoval se jeho list Korinťanům, kde hovoří o životě církve v poapoštolské době. Zemřel kolem r. 101 ve vyhnanství na Krymu u pobřeží Černého moře.

Sobotní památka P. Marie.

 

Neděle 24. 11.:

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

Titulární slavnost katedrály

 

 

Oznámení:

 1. Minulou neděli 10. listopadu se při sbírce na dofinancování opravy katedrály vybralo 20.200 korun. Všem dárcům upřímné Bůh zaplať.
 2. Dnes v neděli 17. listopadu je sbírka na biblický apoštolát a po mši sv., která je v 9.30 hod., se u příležitosti 30. výročí Sametové revoluce pomodlíme za naši vlast, zazpíváme svatováclavský chorál a zajdeme rozsvítit svíčky k mariánskému sloupu na Masarykově náměstí.
 3. V pondělí 18. listopadu od 10.00 do 12.00 hod. a od 15.00 do 17.00 hod. je na naší faře otevřena farní knihovna. Využijte možnosti vypůjčit si křesťanskou literaturu.
 4. Společenství nad Písmem sv. je v pondělí 18. listopadu v 19.00 hod. na faře. Na programu je modlitba večerních chval a rozbor 9. až 11. kapitoly knihy Job. Další zájemci jsou zváni!
 5. Mše sv. pro děti je v pátek 22. listopadu v 17.00 hod., před ní od 15.30 hod. je na faře zkouška malé scholy. Další zájemci z řad dětí jsou srdečně zváni.
 6. V sobotu 23. listopadu v 14.30 hod. bude mše sv. v Městské nemocnici na Fifejdách.
 7. Příští neděli 24. listopadu slavíme v naší katedrále pouť – titulární slavnost. Mše sv. jsou jako obvykle v neděli: v 7.30 hod., v 9.30 hod. pontifikální, kterou bude slavit o. biskup František a po ní bude obnova zasvěcení Srdci Ježíšovu: litanie k Božskému Srdci Páně, zásvětná modlitba, Te Deum a svátostné požehnání. Odpoledne v 16.30 hod. bude v eucharistické kapli katedrály modlitba korunky k Božímu milosrdenství a po ní na faře setkání a beseda s promítáním o Jeruzalému a Svaté zemi, na kterou jste srdečně zváni. Večerní mše sv. je v 19.00 hod. Letáčky jsou na stolíku s časopisy.
 8. Ve farní kanceláři je ještě možnost zápisu mešních úmyslů na měsíc únor 2020.
 9. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout fotografie z podzimního farního výšlapu na Biskupskou kupu, který se uskutečnil v sobotu 19. října, setkání manželů na naší faře a obnovy manželských slibů v katedrále minulou neděli 10. listopadu a další.
 10. Na stolíku s časopisy je Katolický týdeník na tuto neděli za 15 korun.