Ohlášky

Ohlášky na neděli 17. února 2019  jsou za ohláškami na 10. února 2019

Ohlášky na neděli 10. února 2019:

Dnes slavíme 5. neděli v mezidobí. Mše sv. za naše farní společenství je obětována v 9.30 hod.; zároveň je to mše pro rodiny s dětmi.

Liturgický kalendář týdne:

 

Pondělí 11. 2.:

P. Marie Lurdské. R. 1858 se P. Maria zjevila v jeskyni Massabielle poblíž Lurd ve Francii 14leté Bernadettě a oznámila ji, že je Neposkvrněné Početí.

XXVII. SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH

 

Sobota 16. 2.:

Sobotní památka P. Marie.

 

Neděle 17. 2.:

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

Oznámení:

 1. Na První sobotu v měsíci 2. února se na potřeby Teologického konviktu v Olomouci vybralo 1.800 korun. Všem dárcům upřímné Bůh zaplať.
 2. Dnes v neděli 10. února je pravidelná měsíční sbírka na dofinancování opravy katedrály a po mši sv., která je v 9.30 hod., je na faře farní minikavárna, do které jste srdečně zváni na chvíli posezení u kávy nebo čaje.
 3. V pondělí 11. února na svátek P. Marie Lurdské, kdy slavíme XXVII. světový den nemocných, se bude v katedrále při ranní mši sv. v 7.30 hod., kterou bude slavit o. biskup František, i při večerní mši sv. v 18.00 hod. udílet sv. pomazání nemocných. Zájemci nad 60 let a nemocní ať si v sakristii nebo farní kanceláři vyzvednou přihlášky, kde poznačí své jméno a při přijetí pomazání ji odevzdají.
 4. Příprava dospělých k přijetí svátostí je v úterý 12. února v 18.45 hod. na faře.
 5. Ve středu 13. února a ve čtvrtek 14. února od 9.00 do 17.00 hod. se ve všech střediscích a domech ostravské Charity konají Dny otevřených dveří, na které jste srdečně zváni.
 6. Ve čtvrtek 14. února připadá 1.150 let od úmrtí sv. Cyrila. Z tohoto důvodu budou mše sv. ráno v 7.30 hod. a večer v 18.00 hod. votivní k sv. Cyrilu a Metodějovi.
 7. Zkouška chrámového sboru je ve čtvrtek 14. února v 18.45 hod. na faře.
 8. Mše sv. pro děti je v pátek 15. února v 17.00 hod., před ní v 15.30 hod. je na faře zkouška malé scholy. Další zájemci z řad dětí jsou zváni.
 9. V sobotu 16. února v 14.30 hod. bude mše sv. v Městské nemocnici na Fifejdách.
 10. Do 23. února je v katedrále výstava Ústavu pro studium totalitních režimů o kardinálu Josefu Beranovi „Milovat dobro a odporovat zlu“ při příležitosti 50. výročí jeho úmrtí (17. 5. 1969).
 11. Do konce března mohou muži a studenti poznávající povolání ke kněžství odevzdat přihlášky do kněžského semináře skrze faráře na biskupství. Bližší informace na faře.
 12. Ve farní kanceláři je možnost zápisu mešních úmyslů na březen 2019.
 13. Na stolíku s časopisy je Katolický týdeník na tuto neděli za 15 korun a diecézní časopis „OKNO“ na únor za 10 korun.
 14. Charita Ostrava vyhlašuje výběrové řízení pro Charitní středisko Matky Terezy na pozici „pracovník sociální péče“ a pro Hospic sv. Lukáše na pozici „všeobecná zdravotní sestra“. Nástup možný ihned nebo podle dohody. Podrobnější informace na vývěsce venku.
 15. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout fotografie z 12. maškarního bálu dětí 26. ledna, z jubilejního XX. plesového setkání naší farnosti, které bylo 2. února a další.
 16. Během Tříkrálové sbírky se v celé diecézi vybralo 18.686.139 korun, z toho v Ostravě 2.230.753 korun, a z toho do pokladničky v katedrále 37.329 korun a v kostele ve Slezské Ostravě 2.997 korun. Všem dárcům upřímné Bůh zaplať.
 17. Katedrála je pro veřejnost přístupná od úterý do soboty od 8.15 do 12.15 hod. a od 13.15 do 17.15 hod. Zároveň je v tuto dobu zajištěna i zpovědní služba. V neděli je katedrála přístupná od 13.00 do 18.00 hod. Každý pátek od 11.30 do 12.00 hod. je varhanní produkce našich varhaníků. Nezapomínejme ani na návštěvu eucharistického Krista přítomného ve svatostánku.

Ohlášky na neděli 17. února 2019:

Dnes slavíme 6. neděli v mezidobí. Mše sv. za naše farní společenství je obětována v 9.30 hod.; zároveň je to mše pro rodiny s dětmi.

Liturgický kalendář týdne:

 

Čtvrtek 21. 2.:

Sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve. V roce 1057 byl jmenován biskupem v Ostii. Horlil pro obnovu církve. Zemřel ve Faenze r. 1072.

 

Pátek 22. 2.:

Svátek Stolce svatého apoštola Petra. Biskupský stolec v katedrále je symbolem učitelského, kněžského a pastýřského poslání nástupce apoštolů – biskupa. Petrův stolec připomíná jeho poslání v rámci celé církve. Svátek se slavil v Římě už od 4. století.

 

Sobota 23. 2.:

Sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka. Byl posledním z apoštolských žáků. Umučen byl ve Smyrně 23. února po r. 155, když mu bylo 86 let.

 

Neděle 24. 2.:

 1. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

 

Oznámení:

 1. Minulou neděli 10. února se při sbírce na dofinancování opravy katedrály vybralo 21.600 korun. Všem dárcům upřímné Bůh zaplať.
 2. Společenství nad Písmem sv. je v pondělí 18. února v 19.00 hod. na faře. Na programu je modlitba večerních chval a téma „Modlitba starozákonního Izraele a starověké kultury“. Další zájemci o Bibli jsou zváni.
 3. Příprava dospělých k přijetí svátostí je v úterý 19. února v 18.45 hod. na faře.
 4. Zkouška chrámového sboru je ve čtvrtek 21. února v 18.45 hod. na faře.
 5. Mše sv. pro děti je v pátek 22. února v 17.00 hod., před ní v 15.30 hod. je na faře zkouška malé scholy. Další zájemci z řad dětí jsou zváni.
 6. V sobotu 23. února v 14.30 hod. bude mše sv. v Městské nemocnici na Fifejdách.
 7. Příští neděli 24. února je sbírka „Haléř sv. Petra“ na pomoc potřebným ve světě a hlavním celebrantem mše sv. v 9.30 hod. bude o. biskup František a bude ji slavit u příležitosti 50 let od smrti Jana Zajíce za oběti komunistické totality.
 8. Do pondělí 25. února je v katedrále výstava Ústavu pro studium totalitních režimů o kardinálu Josefu Beranovi „Milovat dobro a odporovat zlu“ při příležitosti 50. výročí jeho úmrtí (17. 5. 1969).
 9. Mešní úmysly (intence) na duben, květen a červen se budou zapisovat ve farní kanceláři v pátek 1. března (za 14 dní) od 7.00 do 12.00 hod. Další dny během úředních hodin.
 10. Na stolíku s časopisy je Katolický týdeník na tuto neděli za 15 korun.
 11. Do konce března mohou muži a studenti poznávající povolání ke kněžství odevzdat přihlášky do kněžského semináře skrze faráře na biskupství. Bližší informace na faře.
 12. Charita Ostrava vyhlašuje výběrové řízení pro Charitní středisko Matky Terezy na pozici „pracovník sociální péče“ a pro Hospic sv. Lukáše na pozici „všeobecná zdravotní sestra“. Nástup možný ihned nebo podle dohody. Podrobnější informace na vývěsce venku.
 13. Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety – Inštitút sv. Jana Boska v Žilině nabízí v akademickém roce 2019/2020 možnost studia v bakalářském a magisterském stupni v oboru sociální práce. Bližší informace na vývěsce venku.
 14. Ve fotogalerii si můžete prohlédnout fotografie z 12. maškarního bálu dětí 26. ledna, z jubilejního XX. plesového setkání naší farnosti 2. února a další.
 15. Během Tříkrálové sbírky se v celé diecézi vybralo 18.686.139 Kč, z toho v Ostravě 230.753 korun, a z toho do pokladničky v katedrále 37.329 Kč a v kostele ve Slezské Ostravě 2.997 Kč.
 16. Naše farnost pořádá v sobotu 23. března poutní výlet do Krakova u příležitosti 5. výročí svatořečení papeže Jana Pavla II. V 6.00 hod. bude odjezd od katedrály, v 9.00 hod. budeme mít mši sv. v Bazilice sv. Jana Pavla II., po ní bude komentovaná prohlídka baziliky a návštěva Centra sv. Jana Pavla II.; v poledne modlitba v Bazilice Božího Milosrdenství, ve 14.00 hod. prohlídka krakovské katedrály sv. Stanislava a sv. Václava na Wawelu, osobní volno a prohlídka centra Krakova. V 18.00 hod. odjezd z Krakova, návrat ke katedrále v Ostravě kolem 20.00 hod. Cena je 500 korun, pro děti a studenty 300 korun (v ní je pojištění a vstupné). Jídlo zajištěno není. Zájemci se mohou hlásit do 19. března u paní ing. Evy Porubové (na tel. č.: 737 218 876) nebo ve farní kanceláři. Je třeba nahlásit jméno a příjmení, rodné číslo, adresu a tel. číslo. Bližší informace jsou na letáčcích na stolíku s časopisy, vývěsce a webu.