Bohoslužby

 

 

Kostel

Den

 

Moravská Ostrava Slezská Ostrava
Katedrála Božského Spasitele Kostel Svatého Václava Kaple Městské Nemocnice
na Fifejdách
Kostel sv. Josefa a P. Marie Karmelské
NEDĚLE 7.30 hod.
9.30 hod.
pro rodiny
19.00 hod.
7.45 hod.
10.30 hod.
Tridentská
(1. a 3. neděli v měsíci)
Pondělí 7.30 hod.
18.00 hod.
Úterý 7.30 hod.
18.00 hod.
Středa 7.30 hod.
18.00 hod.
18.00 hod.
tridentská
Čtvrtek 7.30 hod.
18.00 hod.
Pátek 7.30 hod.
17.00 hod.
Sobota 18.00 hod.
s nedělní
platností
7.30 hod. 14.30 hod.
s nedělní
platností

Příležitost k sv. smíření je půl hodiny před každou mší sv.

První pátek v měsíci v katedrále Božského Spasitele v Moravské Ostravě:
7.30 hod.: mše sv., po ní výstav Nejsvětější Svátosti a svátostné požehnání
15.30 hod.: výstav Nejsvětější Svátosti, možnost soukromé adorace a příležitost k sv. smíření
16.30 hod.: zakončení adorace a svátostné požehnání
17.00 hod.: mše sv.

První sobota v měsíci v kostele sv. Václava v Moravské Ostravě:
6.55 hod.: modlitba růžence za nová duchovní povolání a posvěcení našich rodin
7.30 hod.: mše sv. za nová kněžská a řeholní povolání a za posvěcení našich rodin

První neděli v měsíci (říjen až červen) je v katedrále Božského Spasitele v Moravské Ostravě
večerní mše sv. v 19.00 hod. latinská