Kontakty

Korespondenční adresa

Římskokatolická farnost Ostrava – Moravská Ostrava

Nám. Msgre. Šrámka 4/1760

702 00  Ostrava – Moravská Ostrava

IČO: 45234019

Duchovní správa

Mons. Jan Plaček – farář

Mgr. Bc. David Powiesník – farní vikář

P. Petr Chovanec – farní vikář

 

Kontaktní osoba

Mgr. Jaromíra Vajdová

Telefon: 596114706

Email: rkf.moravskaostrava@doo.cz

Úřední hodiny ve farní kanceláři

Pondělí   10 – 12 hod.      15 – 17 hod.

Středa     10 – 12 hod.      15 – 17 hod.

Pátek       10 – 12 hod.

Číslo bankovního účtu

209654523/0300