Kontakty

Korespondenční adresa

Římskokatolická farnost Ostrava – Moravská Ostrava

Nám. Msgre. Šrámka 4/1760

702 00  Ostrava – Moravská Ostrava

IČO: 45234019

Duchovní správa

Mons. Jan Plaček – farář

Mgr. Vladimír Ziffer – farní vikář

P. Petr Chovanec – farní vikář

 

Kontaktní osoba

Mgr. Jaromíra Vajdová

Telefon: 595545978

Email: rkf.moravskaostrava@doo.cz

Úřední hodiny ve farní kanceláři

Pondělí   10 – 12 hod.      15 – 17 hod.

Středa     10 – 12 hod.      15 – 17 hod.

Pátek       10 – 12 hod.

Čísla bankovních účtů

ČSOB a.s.:   209654523/0300,  účel: údržba katedrály

KB a.s.:  19-6363340247/0100, účel: údržba kostela sv. Václava

Raiffeisenbank a.s.: 1035001139/5500, účel: potřeby farnosti