Program pro školy

Farnost Moravská Ostrava nabízí v rámci projektu ŽIVÁ KATEDRÁLA 2021 programy pro školy a katechety. Ty jsou určeny pro žáky prvního a druhého stupně základních škol a pro studenty středních škol.
Jsou připraveny názorově neutrální a seznamují žáky a studenty s dominantou Ostravy, katedrálou Božského Spasitele a to zajímavým způsobem, kdy žáci a studenti objevují tento prostor, zajímavosti a seznámí se také s historií Ostravy, s jejímž rozvojem je stavba neodmyslitelně spjata.
Pro katechety nabízíme programy určené žákům náboženství. Jsou určeny pro mladší i starší děti a umožní prohloubení znalostí o katedrále v Ostravě zajímavou formou a mohou přispět k obohacení výuky náboženství.
Délka programů je různá od 60 do 120 minut a je zdarma.
Pro zájemce je vhodné se na konkrétním termínu domluvit na tel. čísle 730 588 112.

Cílem projektu ŽIVÁ KATEDRÁLA 2021 je nabídnout škole spolupráci ve vzdělávací činnosti a s plným respektem k vyznání všech žáků zprostředkovat seznámení s katedrálou Božského Spasitele v Ostravě, která je součástí kulturního dědictví našich předků.

Projekt ŽIVÁ KATEDRÁLA 2021 je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje.