Televizní přenos z katedrály

Televizní přenos v době mší – klikněte na titulek.

Hygienické požadavky během slavení mše sv.:

Prosíme všechny o dodržování následujících požadavků během slavení mše sv.:  v bohoslužebném prostoru účastníci bohoslužby dodržují minimální rozestupy dva metry mezi sebou, s výjimkou členů domácnosti,  účastníci bohoslužby si před vstupem do kostela povinně dezinfikují ruce,  účastníci bohoslužby nosí ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének, vyjma okamžiku přijetí […]

Červen a červenec 2020 v naší farnosti Moravská Ostrava

Slavnost Těla a krve Páně – doporučený zasvěcený svátek Ve čtvrtek 11. června na slavnost Těla a krve Páně budou v katedrále mše sv. ráno v 7.30 hod. a večer v 18.00 hod. pontifikální, kterou bude slavit o. biskup Martin, a po ní bude svátostné požehnání. Eucharistický průvod z důvodu pandemie letos nebude! Noc kostelů Noc kostelů bude […]

Pouť k P. Marii Karmelské ve Slezské Ostravě středa 15. července 2020 – 14. pěší pouť

  Pouť k P. Marii Karmelské ve Slezské Ostravě středa 15. července 2020 – 14. pěší pouť. Klikněte na titulek

Pozvánka na poutní slavnost sv. Anny u kaple v Ostravě-Muglinově

V sobotu 25. července 2020 v 17.00 hod. bude ke cti sv. Anny slavit poutní mši sv. P.František Kufa, spirituál Charity Ostrava. Všichni jste srdečně zváni!   Spojení: trolejbus č. 108, zastávka Sídliště Muglinov.

Program pro školy

Farnost Moravská Ostrava nabízí v rámci projektu ŽIVÁ KATEDRÁLA 2020 programy pro školy a katechety. Ty jsou určeny pro žáky prvního a druhého stupně základních škol a pro studenty středních škol. Jsou připraveny názorově neutrální a seznamují žáky a studenty s dominantou Ostravy, katedrálou Božského Spasitele a to zajímavým způsobem, kdy žáci a studenti objevují […]

Partneři projektu ŽIVÁ KATEDRÁLA 2020

Projekt ŽIVÁ KATEDRÁLA 2020 je spolufinancován statutárním městem Ostrava a Moravskoslezským krajem.