Televizní přenos z katedrály

Televizní přenos v době mší – klikněte na titulek.

Pořad bohoslužeb od 12. 10. 2020

Pořad bohoslužeb v katedrále Božského Spasitele v Moravské Ostravě v době vyhlášeného stavu nouze od pondělí 12. října 2020 do odvolání: Z důvodu protiepidemiologických opatření, která platí od pondělí 12. října, a počet účastníků bohoslužeb včetně kněží a přisluhujících může být do 10 osob, je pořad bohoslužeb a možnost přístupu k sv. smíření a sv. přijímání v katedrále následující: pondělí – […]

Možnost získání odpustků pro duše v očistci:

Možnost získání odpustků pro duše v očistci: Na slavnost Všech svatých (1. listopadu) odpoledne a v Den vzpomínky na všechny věrné zemřelé (2. listopadu) po celý den při návštěvě kteréhokoliv kostela lze získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce), je podmínkou pomodlit se […]

Rádio Vaticana: Zveřejněna nová encyklika Fratelli tutti

Rádio Vaticana: Zveřejněna nová encyklika Fratelli tutti Klikněte na titulek  

Program pro školy

Farnost Moravská Ostrava nabízí v rámci projektu ŽIVÁ KATEDRÁLA 2020 programy pro školy a katechety. Ty jsou určeny pro žáky prvního a druhého stupně základních škol a pro studenty středních škol. Jsou připraveny názorově neutrální a seznamují žáky a studenty s dominantou Ostravy, katedrálou Božského Spasitele a to zajímavým způsobem, kdy žáci a studenti objevují […]

Partneři projektu ŽIVÁ KATEDRÁLA 2020

Projekt ŽIVÁ KATEDRÁLA 2020 je spolufinancován statutárním městem Ostrava a Moravskoslezským krajem.