Den svaté Cecílie v kostele sv. Václava – koncert barokní hudby.

  Henry Purcell Ode on St. Cecilia´s Day 19.11. 2017 v 17 hodin v kostele sv. Václava Ostrava   Tímto monumentálním dílem velikána barokní hudby bychom rádi připomněli sepjetí sv. Cecílie s městem Ostrava a připojili se tak k oslavám významného výročí 750 let od první písemné zmínky o Ostravě. V roce 1454 povolil Jan Talafús z Ostrova městské radě […]

Titulární slavnost katedrály v Moravské Ostravě Slavnost Ježíše Krista Krále neděle 26. listopadu 2017

Titulární slavnost katedrály v Moravské Ostravě Slavnost Ježíše Krista Krále neděle 26. listopadu 2017 7.30 hod.: ranní mše sv.   9.30 hod.: pontifikální mše sv., hlavní celebrant o. biskup František, po ní výstav Nejsvětější Svátosti, litanie a obnova zasvěcení Srdci Ježíšovu, modlitby k získání plnomocných odpustků, Te Deum a svátostné požehnání   16.30 hod.: v eucharistické kapli katedrály […]

Doba adventní

Klikněte na titulek.

Program pro školy

Farnost Moravská Ostrava nabízí v rámci projektu KATEDRÁLA programy pro školy a katechety. Ty jsou určeny pro žáky prvního a druhého stupně základních škol a pro studenty středních škol. Jsou připraveny názorově neutrální a seznamují žáky a studenty s dominantou Ostravy, katedrálou Božského Spasitele a to zajímavým způsobem, kdy žáci a studenti objevují tento prostor, […]