Televizní přenos z katedrály

Televizní přenos v době mší – klikněte na titulek.

Pastýřský list k 1. neděli postní 2021

Pastýřský list k 1. neděli postní 2021 (přečtětený při bohoslužbách o 1. neděli postní)   Milovaní bratři a sestry v Kristu, před několika dny jsme začali Popeleční středou dobu postní a vydali jsme se na cestu k Velikonocům. Výraz, který je s dobou postní úzce spojen, je pokání. „Čiňte pokání a věřte evangeliu“ – to jsou slova, která doprovázejí […]

Doba postní v katedrále Božského Spasitele v Moravské Ostravě od 17. února do 1. dubna 2021

Doba postní v katedrále Božského Spasitele v Moravské Ostravě od 17. února do 1. dubna 2021 Úterý: Modlitba Ranních chval ráno v 6.30 hod.   Pátek: Pobožnost Křížové cesty po dětské mši sv., která je v 17.00 hod.   Neděle: Pobožnost Křížové cesty odpoledne v 15.00 hod.  

Poutní slavnost svatého Josefa, snoubence P. Marie a patrona kostela ve Slezské Ostravě.

  Poutní slavnost svatého Josefa, snoubence P. Marie a patrona kostela ve Slezské Ostravě (tzv. „Malá pouť“) u příležitosti zahájení Roku rodiny v sobotu 20. března 2021 6.30 hod.: modlitba růžence 7.00 hod.: ranní mše sv. 8.30 hod.: hlavní mše sv.   Svatý Josefe, přimlouvej se za nás!   Při každé mši sv. bude sbírka na […]

Pořad bohoslužeb v katedrále ve stavu nouze od neděle 27. prosince 2020:

Pořad bohoslužeb v katedrále ve stavu nouze od neděle 27. prosince 2020:   V souvislosti s protiepidemickými opatřeními zohledňující počet míst k sezení (v současnosti 10 %) což v katedrále představuje 50 osob, jsou nyní mše sv. ve všední dny jako obvykle: pondělí – čtvrtek: ráno v 7.30 hod. a večer v 18.00 hod. pátek: ráno v 7.30 hod. a večer v 17.00 hod. […]

Možnost získání odpustků pro duše v očistci:

Možnost získání odpustků pro duše v očistci: Na slavnost Všech svatých (1. listopadu) odpoledne a v Den vzpomínky na všechny věrné zemřelé (2. listopadu) po celý den při návštěvě kteréhokoliv kostela lze získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce), je podmínkou pomodlit se […]

Program pro školy

Farnost Moravská Ostrava nabízí v rámci projektu ŽIVÁ KATEDRÁLA 2020 programy pro školy a katechety. Ty jsou určeny pro žáky prvního a druhého stupně základních škol a pro studenty středních škol. Jsou připraveny názorově neutrální a seznamují žáky a studenty s dominantou Ostravy, katedrálou Božského Spasitele a to zajímavým způsobem, kdy žáci a studenti objevují […]

Partneři projektu ŽIVÁ KATEDRÁLA 2020

Projekt ŽIVÁ KATEDRÁLA 2020 je spolufinancován statutárním městem Ostrava a Moravskoslezským krajem.