Důležité sdělení:  

Z důvodu nemoci je katedrála do 7. 11. 2021 pro veřejnost uzavřena. Pořad bohoslužeb zůstává nezměněn.        

Televizní přenos z katedrály

Televizní přenos v době mší – klikněte na titulek.

Pořad bohoslužeb na 1. a 2. listopadu s podmínkami pro plnomocné odpustky.

Slavnost Všech svatých (1. 11.) a Vzpomínka na všechny věrné zemřelé (2. 11.)   v katedrále Božského Spasitele v Moravské Ostravě     Příležitost k sv. smíření (pro získání plnomocných odpustků): Pátek 29. října 2021: 07.00 hod. – 09.00 hod. 15.00 hod. – 18.00 hod. Sobota 30. října 2021: 16.00 hod. – 18.00 hod. Využijte těchto termínů, protože […]

Sváteční slovo Mons. Jana Plačka. PREMIÉRA: neděle 12. 9. na ČT2.

Sváteční slovo Mons. Jana Plačka. PREMIÉRA: neděle 12. 9. na ČT2.  Klikněte na titulek.  

Pouť na Svatý Hostýn.

Pro podrobnosti klikněte na titulek.  

Možnost získání odpustků pro duše v očistci:

Možnost získání odpustků pro duše v očistci: Na slavnost Všech svatých (1. listopadu) odpoledne a v Den vzpomínky na všechny věrné zemřelé (2. listopadu) po celý den při návštěvě kteréhokoliv kostela lze získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce), je podmínkou pomodlit se […]

Program pro školy

Farnost Moravská Ostrava nabízí v rámci projektu ŽIVÁ KATEDRÁLA 2021 programy pro školy a katechety. Ty jsou určeny pro žáky prvního a druhého stupně základních škol a pro studenty středních škol. Jsou připraveny názorově neutrální a seznamují žáky a studenty s dominantou Ostravy, katedrálou Božského Spasitele a to zajímavým způsobem, kdy žáci a studenti objevují […]

Partneři projektu ŽIVÁ KATEDRÁLA 2021

Projekt ŽIVÁ KATEDRÁLA 2021 je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje.