Titulární slavnost katedrály v Moravské Ostravě Slavnost Ježíše Krista Krále neděle 24. listopadu 2019

Titulární slavnost katedrály v Moravské Ostravě Slavnost Ježíše Krista Krále neděle 24. listopadu 2019 7.30 hod.: ranní mše sv. 9.30 hod.: pontifikální mše sv., hlavní celebrant o. biskup František, po ní výstav Nejsvětější Svátosti, litanie a obnova zasvěcení Srdci Ježíšovu, modlitby k získání plnomocných odpustků, Te Deum a svátostné požehnání 16.30 hod.: v eucharistické kapli katedrály modlitba korunky […]

Doba adventní

Klikněte na titulek.  

Program pro školy

Farnost Moravská Ostrava nabízí v rámci projektu ŽIVÁ KATEDRÁLA 2019 programy pro školy a katechety. Ty jsou určeny pro žáky prvního a druhého stupně základních škol a pro studenty středních škol. Jsou připraveny názorově neutrální a seznamují žáky a studenty s dominantou Ostravy, katedrálou Božského Spasitele a to zajímavým způsobem, kdy žáci a studenti objevují […]