Výuka řím.-kat. náboženství ve škol. r. 2017/2018 na faře v Moravské Ostravě:

Výuka řím.-kat. náboženství ve škol. r. 2017/2018 na faře v Moravské Ostravě:   Mše sv. na zahájení nového školního a katechetického roku bude v katedrále Božského Spasitele v Moravské Ostravě   v neděli 10. září 2017 v 9.30 hod.   Po ní bude domluva výuky náboženství pro děti, které už navštěvovaly výuku v loňském školním roce i pro nové příchozí. Rodiče […]

Červen a červenec 2017 v naší farnosti

Mše sv. v Městské nemocnici v O.-Fifejdách Každou sobotu v 14.30 hod. je v kapli Městské nemocnice v Ostravě-Fifejdách mše sv. s nedělní platností pro pacienty, jejich rodinné příslušníky i ošetřující personál. Po mši sv. lze domluvit s knězem návštěvu nemocného na pokoji. Prohlídky kostela sv. Václava s výkladem Možnost pravidelných prohlídek kostela sv. Václava je letos od května do října […]

Program pro školy

Farnost Moravská Ostrava nabízí v rámci projektu KATEDRÁLA programy pro školy a katechety. Ty jsou určeny pro žáky prvního a druhého stupně základních škol a pro studenty středních škol. Jsou připraveny názorově neutrální a seznamují žáky a studenty s dominantou Ostravy, katedrálou Božského Spasitele a to zajímavým způsobem, kdy žáci a studenti objevují tento prostor, […]

Výstava fotografií „Svatá země – Izrael“ v katedrále Božského Spasitele.

Výstava fotografií „Svatá země – Izrael“ v katedrále Božského Spasitele.  Klikněte na titulek.