Výstava fotografií fotografů spolku Člověk a víra

Klikněte na titulek Výstava fotografií spolku Člověk a víra bude v katedrále od 30.9.2018 do 26.10.2018. Přijďte na vernisáž 30.9.2018 v 10.30 hodin.      

Kázání Mons. Petra Piťhay Na Svatého Václava 28. září ve Svatovítské katedrále na Pražském hradě o tom, co znamená přijetí Istanbulské úmluvy pro naše národy.

„Mužové čeští, české ženy, mám k vám promluvit v den svátku mučedníka sv. Václava, takřka u jeho hrobu, tváří v tvář věčného dědice české země. Přečetli jsme si krásný úryvek z Knihy moudrosti, který výstižně říká, proč je sv. Václav svatý, jak a kudy ke svému postavení v nebeském království došel a pak provždy stanul […]

TEXTY A KOMENTÁŘE K PROBLEMATICE TZV. ISTANBULSKÉ ÚMLUVY“

Moravsko-slezská křesťanská akademie vydala tento publikovaný výstup z odborného semináře, který poskytuje základní osvětu k problematice Istanbulské úmluvy a jejího vlivu na postavení a role žen, mužů a pojetí rodiny s dopadem na právní řád ČR. Klikněte na titulek.    

Program pro školy

Farnost Moravská Ostrava nabízí v rámci projektu ŽIVÁ KATEDRÁLA 2018 programy pro školy a katechety. Ty jsou určeny pro žáky prvního a druhého stupně základních škol a pro studenty středních škol. Jsou připraveny názorově neutrální a seznamují žáky a studenty s dominantou Ostravy, katedrálou Božského Spasitele a to zajímavým způsobem, kdy žáci a studenti objevují […]