Zahájení nového školního roku 2019/2020 na faře v Moravské Ostravě

Výuka řím.-kat. náboženství ve škol. r. 2019/2020 na faře v Moravské Ostravě:   Mše sv. na zahájení nového školního a katechetického roku s žehnáním aktovek a školních pomůcek bude v katedrále Božského Spasitele v Moravské Ostravě   v neděli 8. září 2019 v 9.30 hod.   Po ní bude domluva výuky náboženství pro děti, které už navštěvovaly výuku v loňském školním roce […]

Madona z Těrlicka

Vzácný gotický deskový obraz Madony z Těrlicka z r. 1 500 je vystaven do konce října v kostele sv. Václava v Ostravě. Vysoce kvalitní pozdně gotická malba pochází z Vratislavi, z okruhu dílny Jacoba Beinharda, jež byla ve své době centrem umělecké tvorby ve Slezsku. Výstava dokumentuje situaci, kdy z jednoho obrazu vznikla dvě umělecká díla.

Program pro školy

Farnost Moravská Ostrava nabízí v rámci projektu ŽIVÁ KATEDRÁLA 2019 programy pro školy a katechety. Ty jsou určeny pro žáky prvního a druhého stupně základních škol a pro studenty středních škol. Jsou připraveny názorově neutrální a seznamují žáky a studenty s dominantou Ostravy, katedrálou Božského Spasitele a to zajímavým způsobem, kdy žáci a studenti objevují […]