VÁNOCE 2019 A NOVÝ ROK 2020 v katedrále Božského Spasitele v Moravské Ostravě

VÁNOCE 2019 A NOVÝ ROK 2020

v katedrále Božského Spasitele v Moravské Ostravě

 

Příležitost k vánoční sv. smíření:

Středa 18. prosince:      7.00 hod. – 9.00 hod.             15.00 hod. – 18.00 hod.

Čtvrtek 19. prosince:    7.00 hod. – 9.00 hod.             15.00 hod. – 18.00 hod.

Pátek 20. prosince:       7.00 hod. – 9.00 hod.             15.00 hod. – 18.00 hod.

Sobota 21. prosince:                                                    16.00 hod. – 18.00 hod.

Neděle 22. prosince:                                                     18.00 hod. – 20.00 hod.

Pondělí 23. prosince:    7.00 hod. – 9.00 hod.             15.00 hod. – 18.00 hod.

Na Štědrý den v úterý 24. prosince a během vánočních svátků nebude zvláštní

příležitost k sv. smíření. Využijte proto těchto termínů!

 

Pořad bohoslužeb

 

Úterý 24. 12.:

ŠTĚDRÝ DEN

Den rodinného společenství

 

7.30 hod.:

mše sv. adventní

 

13.30 hod.:

otevření katedrály – možnost prohlídky betléma

14.00 hod.:

zdobení vánočního stromku dětmi

14.30 hod.:

modlitba růžence za naše rodiny

15.00 hod.:

vánoční mše sv. pro rodiny (při ní děti uvedou pásmo o narození Páně; po mši sv. požehnání svící k štědrovečerní večeři)

 

24.00 hod.:

půlnoční pontifikální mše sv., hlavní celebrant otec biskup František; zazní Česká mše půlnoční od Jakuba Jana Ryby (1765 – 1815), zpívá Moravský komorní sbor, řídí Jiří Šrámek, na varhany hraje Lukáš Kubenka

 

 

Středa 25. 12.:

SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ

Zasvěcený svátek

Hod Boží vánoční

1. svátek vánoční

 

7.30 hod.:            mše sv.

 

9.30 hod.:

pontifikální mše sv. s udělením apoštolského požehnání, hlavní celebrant o. biskup František; zpívá sbor katedrály, řídí Lukáš Kubenka

 

13.00 – 18.00 hod.:

možnost komentované prohlídky pohyblivého betléma

 

19.00 hod.:

mše sv.

 

Čtvrtek 26. 12.:

SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA, PRVOMUČEDNÍKA

2. svátek vánoční

 

7.30 hod.:

mše sv.

 

9.30 hod.:

mše sv.

 

13.00 – 18.00 hod.:

možnost komentované prohlídky pohyblivého betléma

 

Večerní mše sv. není!

 

Neděle 29. 12.:

SVÁTEK SV. RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA

 

7.30 hod.:

mše sv.

 

9.30 hod.:

mše sv. pro rodiny s dětmi

 

14.00 – 16.00 hod.:

možnost komentované prohlídky pohyblivého betléma

 

19.00 hod.:

mše sv.

 

Úterý 31. 12.:     

SV. SILVESTRA I., PAPEŽE

Poslední den občanského roku 2019

 

Ranní mše sv. není!

 

15.00 hod.:

mše sv. na poděkování za uplynulý rok s prosbou o Boží požehnání do nového roku, hlavní celebrant o. biskup František; po mši sv. statistika farnosti Moravská Ostrava, výstav Nejsvětější Svátosti, Te Deum a svátostné požehnání

 

Středa 1. 1.:

SLAVNOST MATKY BOŽÍ, P. MARIE

Zasvěcený svátek

Nový rok 2020

Oktáv Narození Páně

Světový den modliteb za mír

 

7.30 hod.:

mše sv.

 

9.30 hod.:

pontifikální mše sv., hlavní celebrant o. biskup František

 

14.00 – 16.00 hod.:

možnost komentované prohlídky pohyblivého betléma

 

19.00 hod.:

mše sv.

 

Pátek 3. 1.:

Nejsvětějšího jména Ježíš

První pátek v měsíci

 

7.30 hod.:

mše sv., výstav Nejsvětější Svátosti a svátostné požehnání

 

15.30 hod.:

výstav Nejsvětější Svátosti, adorace a příležitost k sv. smíření

16.30 hod.:

společné zakončení adorace a svátostné požehnání

17.00 hod.:

mše sv.

 

Sobota 4. 1.:      

První sobota v měsíci

 

Kostel sv. Václava:

6.55 hod.:

společná modlitba růžence za nová duchovní povolání a za posvěcení rodin

7.30 hod.:

mše sv. za nová duchovní povolání a posvěcení našich rodin

 

Katedrála Božského Spasitele:

18.00 hod.:

mše sv.

 

Neděle 5. 1.:

2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ

 

7.30 hod.:

mše sv.

 

9.30 hod.:

mše sv. pro rodiny s udílením svátosti křtu dětem

 

14.00 – 16.00 hod.:

možnost komentované prohlídky pohyblivého betléma

 

16.00 – 17.00 hod.:

společný tříkrálový zpěv koled

 

19.00 hod.:

latinská mše sv. z vigilie slavnosti Zjevení Páně

 

Pondělí 6. 1.:

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ

Doporučený zasvěcený svátek

Tří Králů

 

7.30 hod.:

mše sv.

 

18.00 hod.:

pontifikální mše sv. s žehnáním vody, křídy a kadidla, hlavní celebrant o. biskup František

 

Neděle 12. 1.:

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

Končí doba vánoční

 

7.30 hod.:

mše sv.

 

9.30 hod.:

mše sv. pro rodiny s dětmi

 

19.00 hod.:

mše sv.

 

Pořad bohoslužeb v kostele sv. Josefa a P. Marie Karmelské ve Slezské Ostravě
Středa 25. 12.: Slavnost Narození Páně:

7.45 hod. mše sv.

Čtvrtek 26. 12.: Sv. Štěpána, prvomučedníka:

7.45 hod. mše sv.

Neděle 29. 12.: Svátek Svaté rodiny:

7.45 hod. mše sv.

Úterý 31. 12.: Sv. Silvestra I., papeže. Poslední den roku 2019:

7.45 hod. mše sv. a svátostné požehnání

Středa 1. 1.: Slavnost Matky Boží, P. Marie, Nový rok 2020:

7.45 hod. mše sv.

Neděle 5. 1.: 2. neděle po Narození Páně:

7.45 hod. mše sv.