VÁNOCE 2017 A NOVÝ ROK 2018 v katedrále Božského Spasitele v Moravské Ostravě

VÁNOCE 2017 A NOVÝ ROK 2018

v katedrále Božského Spasitele v Moravské Ostravě

 

Příležitost k vánoční sv. smíření

Středa 20. prosince:      7.00 hod. – 9.00 hod.             15.00 hod. – 18.00 hod.

Čtvrtek 21. prosince:    7.00 hod. – 9.00 hod.              15.00 hod. – 18.00 hod.

Pátek 22. prosince:       7.00 hod. – 9.00 hod.             15.00 hod. – 18.00 hod.

Sobota 23. prosince:                                                          15.00 hod. – 18.00 hod.

Na Štědrý den v neděli 24. prosince a během vánočních svátků nebude zvláštní

příležitost k sv. smíření. Využijte proto těchto termínů!

Pořad bohoslužeb

Neděle 24. 12.: 4. NEDĚLE ADVENTNÍ

ŠTĚDRÝ DEN  Den rodinného společenství

 

7.30 hod.:

mše sv. ze 4. neděle adventní

13.30 hod.:

otevření katedrály – možnost prohlídky betléma

14.00 hod.:

zdobení vánočního stromku dětmi

14.30 hod.:

modlitba růžence za naše rodiny

15.00 hod.:

vánoční mše sv. pro rodiny (při ní děti uvedou pásmo o narození Páně; po mši sv. požehnání svící k stědrovečerní večeři)

 24.00 hod.:

půlnoční pontifikální mše sv., hlavní celebrant otec biskup František, zazní Missa pastoralis G dur Josefa Cyrila Sychry (1859-1935), zpívá sbor katedrály a hraje instrumentální sdružení při katedrále, řídí Lukáš Kubenka

 

Pondělí 25. 12.:  SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ

Zasvěcený svátek

Hod Boží vánoční    1. svátek vánoční

7.30 hod.:

mše sv.

9.30 hod.:

pontifikální mše sv. s udělením apoštolského požehnání, hlavní celebrant o. biskup František, zazní Missa pastoralis G dur Josefa Cyrila Sychry (1859-1935), zpívá sbor katedrály a hraje instrumentální sdružení při katedrále, řídí Lukáš Kubenka

14.00 – 16.00 hod.:

možnost komentované prohlídky pohyblivého betléma

19.00 hod.:

mše sv.

 

Úterý 26. 12.:  SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA, PRVOMUČEDNÍKA

2. svátek vánoční

 

7.30 hod.:

mše sv.

9.30 hod.:

mše sv.

14.00 – 16.00 hod.:

možnost komentované prohlídky pohyblivého betléma

Večerní mše sv. není!

 

 

Neděle 31. 12.:

SVÁTEK SV. RODINY JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA

Poslední den občanského roku 2017

7.30 hod.:

mše sv. ze svátku Svaté rodiny

15.00 hod.:

mše sv. na poděkování za uplynulý rok s prosbou o Boží požehnání do nového roku, hlavní celebrant o. biskup Martin; po mši sv. statistika farnosti Moravská Ostrava, výstav Nejsvětější Svátosti, Te Deum a svátostné požehnání

 

 

Pondělí 1. 1.: SLAVNOST MATKY BOŽÍ, P. MARIE

Zasvěcený svátek   Nový rok 2018

Oktáv Narození Páně  Světový den modliteb za mír

7.30 hod.:

mše sv.

9.30 hod.:

pontifikální mše sv., hlavní celebrant o. biskup František

14.00 – 16.00 hod.:

možnost komentované prohlídky pohyblivého betléma

19.00 hod.:

mše sv.

 

Sobota 6. 1.:    SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ

Tří Králů    Doporučený zasvěcený svátek

7.30 hod.:

mše sv.

18.00 hod.:

pontifikální mše sv. s žehnáním vody, křídy a kadidla, hlavní celebrant o. biskup František

 

Neděle 7. 1.: SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

Končí doba vánoční

7.30 hod.:

mše sv.

9.30 hod.:

mše sv. pro rodiny s udělením svátosti křtu dětem

14.00 – 16.00 hod.:

možnost komentované prohlídky pohyblivého betléma 

16.00 – 17.00 hod.:

společný zpěv koled na zakončení vánoční doby

19.00 hod.:

mše sv.

Pořad bohoslužeb v kostele sv. Josefa a P. Marie Karmelské ve Slezské Ostravě

Neděle 24. 12.: 4. neděle adventní,
Štědrý den                                            7.45 hod. mše sv.

Pondělí 25. 12.:
Slavnost Narození Páně                  7.45 hod. mše sv.

Úterý 26. 12.:
Sv. Štěpána, prvomučedníka         7.45 hod. mše sv.

Neděle 31. 12.:

Svátek Svaté rodiny,

Poslední den roku 2017                     7.45 hod. mše sv.

Pondělí 1. 1.:

Slavnost Matky Boží, P. Marie,

Nový rok 2018                                        7.45 hod. mše sv.