Titulární slavnost katedrály v Moravské Ostravě, Slavnost Ježíše Krista Krále

Titulární slavnost katedrály

v Moravské Ostravě

Slavnost Ježíše Krista Krále

neděle 20. listopadu 2022

7.30 hod.:

ranní mše sv.

9.30 hod.:

pontifikální mše sv., hlavní celebrant o. biskup Martin, po ní výstav Nejsvětější Svátosti, litanie a obnova zasvěcení Srdci Ježíšovu, modlitby k získání plnomocných odpustků, Te Deum a svátostné požehnání

16.30 hod.:

modlitba Korunky k Božímu milosrdenství v eucharistické kapli katedrály a po ní na faře krátké posezení u kávy s promítáním a besedou o farní pouti do západních Čech a Bavorska v červenci 2022 a o putování Sicílií v srpnu 2022

19.00 hod.:

večerní mše sv.

Karmelitánská prodejna na Puchmajerově ulici má tento den od 8.30 do 11.30 hod. otevřeno (možnost nákupu kalendářů na příští rok, svící na adventní věnce, vánočních přání, knih…).