Pořad bohoslužeb na 1. a 2. listopadu s podmínkami pro plnomocné odpustky.

Slavnost Všech svatých (1. 11.)

a

Vzpomínka na všechny věrné zemřelé (2. 11.)

 

v katedrále Božského Spasitele v Moravské Ostravě

 

 

Příležitost k sv. smíření (pro získání plnomocných odpustků):

Pátek 29. října 2021:

07.00 hod. – 09.00 hod.

15.00 hod. – 18.00 hod.

Sobota 30. října 2021:

16.00 hod. – 18.00 hod.

Využijte těchto termínů, protože 1. listopadu a 2. listopadu už zvláštní příležitosti k sv. smíření nebudou!

 

Pořad bohoslužeb:

Pondělí 1. listopadu 2021:

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

Doporučený zasvěcený svátek

 

07.30 hod.:

ranní mše sv.

 

18.00 hod.: pontifikální mše sv., hlavní celebrant o. biskup František, po ní modlitby k získání plnomocných odpustků duším v očistci

 

 

Úterý 2. listopadu 2021:

VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ

(Dušiček)

 

07.30 hod.:

ranní mše sv.

 

18.00 hod.:

pontifikální mše sv., hlavní celebrant o. biskup František

Po každé mši sv. modlitby k získání plnomocných odpustků duším v očistci.

 

 

 

Pořad bohoslužeb v kostele Sv. Josefa a P. Marie Karmelské ve Slezské Ostravě:

 

Pondělí 1. listopadu na slavnost Všech svatých: 15.00 hod.

Úterý 2. listopadu v Den vzpomínky na všechny zemřelé: 15.00 hod.

 

Možnost získání odpustků

pro duše v očistci:

 

Na slavnost Všech svatých (1. listopadu) odpoledne a v Den vzpomínky na všechny věrné zemřelé (2. listopadu) po celý den při návštěvě kteréhokoliv kostela lze získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce), je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Otče náš a Věřím v Boha.

 

Od 1. do 8. listopadu včetně je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek (svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) denně plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé.

Pro ty, kteří v tyto dny ze závažných důvodů nemohou navštívit hřbitov, uděluje Svatý Stolec věřícím českých a moravských diecézí povolení získat plnomocné odpustky přivlastnitelné duším v očistci již od 25. října. Toto povolení platí od roku 2020 na dobu sedmi let.

 

V ostatní dny lze takto získat odpustky částečné.