Možnost pomoci bratřím a sestrám na jižní Moravě

V rámci pomoci potřebným, kteří byli zasaženi bouřemi a tornádem na jižní Moravě, můžete přispět v katedrále do pokladničky u bočního oltáře P. Marie Lurdské. Peníze budou odeslány na účet Charity Brno, který byl zřízen pro tento účel.