Květen a červen 2019 v naší farnosti Moravská Ostrava

Přístupnost katedrály pro veřejnost.

Mimo bohoslužby je katedrála přístupná od úterý do soboty od 8.15 do 12.15 hod. a od 13.15 do 17.15 hod., a v neděli a státní svátky od 13.00 do 18.00 hod. Zpovědní služba je zajištěna od úterý do soboty. K osobní modlitbě lze využít eucharistickou kapli. V pátek od 11.30 do 12.00 hod. je varhanní produkce našich varhaníků.

 

Prohlídky kostela sv. Václava s výkladem

Možnost pravidelných prohlídek kostela sv. Václava je letos od května do října od úterý do pátku od 11.00 do 16.00 hod.

 

Mše sv. v Městské nemocnici v O.-Fifejdách

Každou sobotu v 14.30 hod. je v kapli Městské nemocnice v Ostravě-Fifejdách mše sv. s nedělní platností pro pacienty, jejich rodinné příslušníky i ošetřující personál. Po mši sv. lze domluvit s knězem návštěvu nemocného na pokoji.

 

Farní minikavárny

Farní minikavárny v neděli po mši sv., která je v katedrále v 9.30 hod., budou na faře v sále v přízemí 5. května a 2. června.

 

Svátek matek

V neděli 12. května na Svátek matek bude mše sv. v katedrále v 9.30 hod. obětována za maminky naší farnosti.

 

Noc kostelů

Noc kostelů bude zahájena v katedrále v pátek 24. května v 17.00 hod. mší sv. celebrovanou o. biskupem Františkem. Po ní budou zpřístupněny do 24.00 hod. pro veřejnost katedrála Božského Spasitele a kostel Svatého Václava v Moravské Ostravě a do 23.00 hod. kostel Svatého Josefa a Panny Marie Karmelské ve Slezské Ostravě.

 

První svaté přijímání dětí

Nácviky dětí před prvním sv. přijímáním budou v neděli 12. května a 19. května vždy po mši sv., která je v katedrále v 9.30 hod. Zpověď prvokomunikantů, jejich rodičů a kmotrů bude v sobotu 25. května od 9.00 do 10.00 hod. Slavnost prvního svatého přijímání dětí naší farnosti bude v neděli 26. května při mši sv. v 9.30 hod.

 

Slavnost Nanebevstoupení Páně – doporučený zasvěcený svátek

Ve čtvrtek 30. května na slavnost Nanebevstoupení Páně budou v katedrále mše sv. ráno v 7.30 hod. a večer v 18.00 hod. pontifikální, kterou bude slavit o. biskup František. Po ní bude na faře setkání biřmovanců s o. biskupem.

 

Biřmování

V neděli 9. června na slavnost Seslání Ducha Svatého bude udílet o. biskup František v katedrále při mši sv. v 9.30 hod. svátost křesťanské dospělosti – biřmování.

 

Slavnost Těla a krve Páně – doporučený zasvěcený svátek

Ve čtvrtek 20. června na slavnost Těla a krve Páně budou v katedrále mše sv. ráno v 7.30 hod. a večer v 18.00 hod. pontifikální, kterou bude slavit o. biskup František, a po ní bude eucharistický průvod do kostela sv. Václava zakončený svátostným požehnáním.