Den svaté Cecílie v kostele sv. Václava – koncert barokní hudby.

 

Henry Purcell

Ode on St. Cecilia´s Day
19.11. 2017 v 17 hodin v kostele sv. Václava Ostrava

 

Tímto monumentálním dílem velikána barokní hudby bychom rádi připomněli sepjetí sv. Cecílie s městem Ostrava a připojili se tak k oslavám významného výročí 750 let od první písemné zmínky o Ostravě. V roce 1454 povolil Jan Talafús z Ostrova městské radě Moravské Ostravy zřízení bočního oltáře sv. Cecílie v kostele sv. Václava. Sv. Cecílii si ostravští zvolili patronkou a ochránkyní města.

Óda na den svaté Cecílie byla zkomponována anglickým hudebním skladatelem Henrym Purcellem na text Nicholase Bradyho v roce 1692 na počest svátku sv. Cecílie, patronky hudebníků. Každoroční oslavy této svaté ženy připadají na den 22. listopadu. V textu Ódy jsou vychvalovány hudební nástroje a jednotlivé hlasy a je s nimi zacházeno jako s dramatickými postavami.

Dílo je určeno pro 6 sólových hlasů, smíšený sbor a orchestr, který tvoří trubky, tympány, flétny, hoboje, smyčce a basso continuo.

Délka koncertu je cca 60 minut.

Dirigent:

Adam Sedlický

Sólisté:

Jana Doležílková – soprán

Barbora Baranová – mezzosoprán

Lenka Háčková – alt

Petr Němec – tenor

Adam Grygar – baryton

Martin Gurbal´ – bas

Průvodní slovo: Jan Fišar

Sbor: Zašovský chrámový sbor pod vedením Petra Borovičky

Orchestr: Orchestr opery Národního divadla moravskoslezského

Cembalo: Marie Pluhařová

 

Záštitu nad koncertem převzala Ing. Petra Bernfeldová, starostka městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.

Koncert je realizován za finanční podpory krajského úřadu Moravskoslezského kraje, statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a společnocti Ingeteam a.s.

Předprodej vstupenek bude zahájen 1. 10. 2017 na všech pobočkách Ostravského informačního servisu, www.ostravainfo.cz, tel.: 596 123 913

Cena vstupného je 150,-Kč a 100,-Kč sleva: děti, studenti, senioři nad 65 let a ZTP.

Kostel bude při nepřízni počasí vytápěn na 12 stupňů C.

 

cecilie-small