Červen a červenec 2020 v naší farnosti Moravská Ostrava

Slavnost Těla a krve Páně – doporučený zasvěcený svátek

Ve čtvrtek 11. června na slavnost Těla a krve Páně budou v katedrále mše sv. ráno v 7.30 hod. a večer v 18.00 hod. pontifikální, kterou bude slavit o. biskup Martin, a po ní bude svátostné požehnání. Eucharistický průvod z důvodu pandemie letos nebude!

Noc kostelů

Noc kostelů bude zahájena v katedrále v pátek 12. června v 17.00 hod. mší sv. celebrovanou o. biskupem Františkem. Po ní budou zpřístupněny do 23.00 hod. pro veřejnost katedrála Božského Spasitele a kostel Svatého Václava v Moravské Ostravě a kostel Svatého Josefa a Panny Marie Karmelské ve Slezské Ostravě.

Jáhenské svěcení

V sobotu 20. června v 9.30 hod. udělí o. biskup Martin v katedrále jáhenské svěcení čekatelům naší diecéze. Z tohoto důvodu nebude mše sv. v 7.30 hod. v kostele sv. Václava

Kněžské svěcení

V sobotu 27. června v 9.30 hod. udělí o. biskup František v katedrále svátost kněžství jáhnům naší diecéze. Z tohoto důvodu nebude mše sv. v 7.30 hod. v kostele sv. Václava.

První svaté přijímání dětí a ukončení školního a katechetického roku

Nácviky dětí před prvním sv. přijímáním budou v neděli 14. června a 21. června vždy po mši sv., která je v katedrále v 9.30 hod. Zpověď prvokomunikantů, jejich rodičů a kmotrů bude v sobotu 27. června od 15.00 do 16.00 hod. Slavnost prvního svatého přijímání dětí naší farnosti bude v neděli 28. června při mši sv. v 9.30 hod.; zároveň při této mši sv. poděkujeme za uplynulý školní a katechetický rok 2019/20.

Svátek svatého Prokopa

Ve čtvrtek 2. července v 18.00 hod. bude v katedrále mše sv. obětována za horníky a hutníky u příležitosti svátku jejich patrona sv. Prokopa. Po ní bude setkání na faře.

Slavnost Sv. Cyrila a Metoděje – doporučený zasvěcený svátek

V neděli 5. července na slavnost Sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy a hlavních patronů Moravy budou v katedrále mše sv. v 7.30 hod., v 9.30 hod. s udílením svátosti křtu dětem a v 19.00 hod. V kostele ve Slezské Ostravě bude mše sv. v 7.45 hod.

Slavnost 123. výročí posvěcení katedrály

Slavnost 123. výročí posvěcení katedrály, která připadá na 16. července, budeme slavit v neděli 19. července. Mše sv. budou v 7.30 hod., v 9.30 hod. za farníky a v 19.00 hod.

Biřmování

V neděli 26. července bude udílet o. biskup Martin v katedrále při mši sv. v 9.30 hod. svátost křesťanské dospělosti – biřmování.