VELIKONOCE 2020

VELIKONOCE 2020

v katedrále Božského Spasitele v Moravské Ostravě

(v době vyhlášeného stavu nouze; bez účasti lidu)

 

Květná neděle 5. dubna – Světový den mládeže v církvi

07.00 hod.:

Žehnání ratolestí a mše sv., hlavní celebrant o. biskup Martin; po ní pobožnost křížové cesty

08.00 – 11.00 hod.:

možnost podávání sv. přijímání jednotlivcům

19.00 – 20.00 hod.:

možnost podávání sv. přijímání jednotlivcům

 

 

Zelený čtvrtek 9. dubna

09.00 hod.:

Missa Chrismatis, tj. mše se svěcením posvátných olejů, hlavní celebrant o. biskup Martin

15.00 – 17.00 hod.:

Možnost modlitby v katedrále

18.00 hod.:

Mše sv. na památku Poslední večeře Páně s obnovou kněžských slibů (obětovaná za kněze, kteří působili v katedrále), hlavní celebrant o. biskup Martin

 

 

Velký pátek 10. dubna – Den přísného postu a újmy v jídle

10.00 hod.:

Pobožnost křížové cesty, vede o. biskup Martin

11.00 – 14.00 hod.:

Možnost modlitby v katedrále

15.00 hod.:

Velkopáteční obřady (bohoslužba slova, adorace kříže, sv. přijímání), předsedá o. biskup Martin

 

 

Bílá sobota 11. dubna

10.00 – 19.00 hod.:

Možnost modlitby v katedrále

20.00 hod.:

Velikonoční vigilie (slavnost velikonoční svíce, bohoslužba slova, obnova křestních slibů, eucharistická slavnost), hlavní celebrant o. biskup Martin

 

 

Neděle velikonoční 12. dubna – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, Hod Boží velikonoční

07.00 – 09.00 hod.:

Možnost podávání sv. přijímání jednotlivcům

09.30 hod.:

Mše sv., hlavní celebrant o. biskup Martin

19.00 – 20.00 hod.:

Možnost podávání sv. přijímání jednotlivcům

 

 

Pondělí velikonoční 13. dubna

07.00 hod.:

Mše sv.

08.00 – 11.00 hod.:

Možnost podávání sv. přijímání jednotlivcům

 

Informace k velikonoční sv. smíření:

Velikonoce jsou pro většinu z nás neodmyslitelně spojeny s vykonáním velikonoční svaté zpovědi. Už nyní je jasné, že letošní slavení největších křesťanských svátků bude jiné, než bychom si přáli. Opatření vlády se prodloužila na další dny, což zasáhne také možnost vykonání velikonoční svátosti smíření. Mnozí si pamatují, jak se v katechizmu učili, že katolický křesťan je povinen vykonat alespoň jednou za rok svatou zpověď a to v době velikonoční. Právě proto tuto skutečnost prožívá nejhůře starší generace. Zároveň v současné době pandemie je to právě ona starší generace, která je nejvíce zranitelná a ohrožená. Někteří byste byli ochotni přijít ke svaté zpovědi i za cenu setkání s ostatními v kostele, což znamená riziko. Chceme být nejen poslušni vládním opatřením a dávat dobrý příklad, ale také chceme chránit každého z vás před možností nebezpečí.

 

Z tohoto důvodu z rozhodnutí otce biskupa před Velikonocemi nebude zvláštní příležitost ke zpovědi ani v katedrále. Velikonoční svátost smíření se bude konat po ukončení karanténních opatření po svátcích, kdy bude rozšířená možnost podobně, jako tomu běžně bývá před svátky.

 

Před Velikonocemi je vhodné provést doma zpytování svědomí a lítost nad hříchy s prosbou o Boží odpuštění. Je vhodné připojit četbu evangelia, například podobenství o marnotratném synovi, ztracené ovci a podobně, a chvíli se nad textem zamyslet.

 

Boží milosrdenství je nezměrné a určitě není Božím přáním, abychom se vydávali nebezpečí a riskovali zdraví své i jiných.

 

 

 

Informace k pořadu bohoslužeb Svatého týdne v katedrále Božského Spasitele:

 

Hodina konání jednotlivých bohoslužeb Svatého týdne nám má posloužit k vytvoření duchovního společenství a sjednocení s hlavním celebrantem a koncelebranty v katedrále, popř. připojení se k slavení prostřednictvím přenosu na našich webových stránkách.