Titulární slavnost katedrály v Moravské Ostravě Slavnost Ježíše Krista Krále neděle 24. listopadu 2019

Titulární slavnost katedrály v Moravské Ostravě

Slavnost Ježíše Krista Krále

neděle 24. listopadu 2019

7.30 hod.:

ranní mše sv.

9.30 hod.:

pontifikální mše sv., hlavní celebrant o. biskup František, po ní výstav Nejsvětější Svátosti, litanie a obnova zasvěcení Srdci Ježíšovu, modlitby k získání plnomocných odpustků, Te Deum a svátostné požehnání

16.30 hod.:

v eucharistické kapli katedrály modlitba korunky k Božímu milosrdenství a po ní na faře beseda s promítáním o Svaté zemi a posezení u kávy

 

19.00 hod.:

večerní mše sv.

 

Karmelitánská prodejna na Puchmajerově ulici má tento den od 8.30 do 11.30 hod. otevřeno (možnost nákupu kalendářů na příští rok, svící na adventní věnce, vánočních přání, knih…).