Červen až září 2018 v naší farnosti

Mše sv. v Městské nemocnici v O.-Fifejdách

Každou sobotu v 14.30 hod. je v kapli Městské nemocnice v Ostravě-Fifejdách mše sv. s nedělní platností pro pacienty, jejich rodinné příslušníky i ošetřující personál. Po mši sv. lze domluvit s knězem návštěvu nemocného na pokoji.

 

Prohlídky kostela sv. Václava s výkladem

Možnost pravidelných prohlídek kostela sv. Václava je letos do října každou sobotu a neděli od 13.00 do 18.00 hod. Prohlídku lze domluvit i na tel. čísle 603 843 937.

 

Svátek svatého Prokopa

V pátek 22. června v 18.00 hod. bude v katedrále mše sv. obětována za horníky a hutníky u příležitosti svátku jejich patrona sv. Prokopa. Po ní bude setkání na faře.

 

Ukončení školního a katechetického roku

Mše sv. na závěr katechetického r. 2017/18 bude v neděli 24. června v 9.30 hod. Po ní bude odjezd dětí a mládeže na výlet. Návrat ve středu 27. června.

 

Kněžské svěcení

V sobotu 30. června v 9.30 hod. udělí o. biskup František v katedrále kandidátům naší diecéze sv. kněžství. Z tohoto důvodu nebude mše sv. v 7.30 hod. v kostele sv. Václava.

 

Slavnost Sv. Cyrila a Metoděje – doporučený zasvěcený svátek

Ve čtvrtek 5. července na slavnost Sv. Cyrila, mnicha, a Metoděje, biskupa, patronů Evropy a hlavních patronů Moravy budou v katedrále mše sv. v 7.30 hod., v 9.30 hod. a v 18.00 hod. V kostele ve Slezské Ostravě bude mše sv. v 7.45 hod.

 

Slavnost 121. výročí posvěcení katedrály

Slavnost 121. výročí posvěcení katedrály, která připadá na 16. července, budeme slavit v neděli 15. července. Mše sv. budou dopoledne v 7.30 hod. a v 9.30 hod. za živé a zemřelé farníky a večerní mše sv. bude v 19.00 hod.

 

Pouť k P. Marii Karmelské ve Slezské Ostravě

Poutní slavnost P. Marie Karmelské v kostele ve Slezské Ostravě budeme slavit v pondělí 16. července. Mše sv. budou dopoledne v 7.00 hod. s modlitbou ranních chval, v 8.30 hod., v 9.30 hod. a v 11.00 hod. Od 12.00 hod. bude výstav Nejsvětější Svátosti a možnost soukromé adorace, která bude zakončena v 17.00 hod. svátostným požehnáním. Večerní mše sv. na zakončení poutního dne bude v 17.30 hod.

 

Děkanátní pouť do Frýdku

Na První sobotu v měsíci 4. srpna se koná pouť našeho děkanátu do Frýdku za nová kněžská a řeholní povolání a posvěcení našich rodin. V 16.00 hod. bude modlitba růžence, v 17.00 hod. adorace Nejsvětější Svátosti a v 18.00 hod. mše sv. s o. biskupem Františkem. Od fary v Moravské Ostravě pojede autobus v 15.00 hod., cena 70 korun.

 

Mše sv. na začátek nového šk. r. 2018/19

Mše sv. na zahájení nového školního a katechetického roku 2018/19, při které bude požehnání aktovek a školních pomůcek, bude v katedrále v neděli 9. září v 9.30 hod. a po ní bude domluva termínů výuky náboženství.