Obnova a zpřístupnění katedrály Božského Spasitele

V roce 2014 se začalo s generální opravou naší katedrály.

Čeho se oprava a rekonstrukce týká

Exteriér: oprava střechy lodi a věží, krovů, sousoší mezi věžemi, oprava oken a dveří a nová fasáda

Interiér: nová podlaha, oprava lavic, nová elektroinstalace, nové topení do lavic – pod sedátka, doplnění osvětlení, výmalba. V bočních lodích bude instalována expozice o naší diecézi a při hlavním vchodě v bočních průchodech bude vybudováno hygienické zázemí (WC) pro účastníky bohoslužeb a návštěvníky kostela. Křestní kaple bude změněna na eucharistickou kapli se svatostánkem a možností adorace Nejsvětější Svátosti přes den. Mariánský oltář P. Marie Lurdské bude umístěn na místo dnešního oltáře se svatostánkem.

Finanční zajištění

Celkové náklady jsou vyčísleny na 60 miliónů korun. Regionální rada Moravskoslezsko schválila dotaci ve výši 31 448 798, 54 Kč. Dále je podána žádost na dotaci 9 miliónů Kč z Fondu Přeshraniční spolupráce ČR-PR. Zbývajících 20 miliónů bude poskytnuto ze sbírek a darů a také z finančních náhrad, které uhradí diecéze z majetkového narovnání se státem.

Fotografie z průběhu opravy

Vyjmutí listin z tubusu nalezeného ve věži katedrály 9.4.2015
Oprava katedrály únor 2015
Oprava katedrály leden 2015
Oprava katedrály prosinec 2014
Oprava katedrály listopad 2014
Oprava katedrály říjen 2014
Oprava katedrály září 2014

Videa z průběhu opravy


 

2015_logo_rop