Promluva: 8. Eucharistie – Hříchy proti Eucharistii a způsoby přijímání Eucharistie

Příprava na výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu

Rok 2013 – Rok Eucharistie

Bratři a sestry,

chceme se dnes ještě vrátit k tajemství Eucharistie a zamyslet se nad tématem: Co ohrožuje naší úctu a věrnost Kristu v Nejsvětější Svátosti a připomeneme si způsoby přijímání nejsvětější Eucharistie.

Hříchy proti Nejsvětější Svátosti:

  • Nejtěžším proviněním je zanedbávání nedělní a sváteční mše svaté z vlastní viny ( pohodlnost, lenost, výmluvy). Jde o těžký hřích, pokud v tom rodiče nedali dobrý příklad – tak mnoho zanedbali, sobotní večerní mše sv. v případě nemožnosti jít v neděli, TV a rádiové přenosy jen pro nemocné a staré lidi.
  • Chodit s dětmi od 1. třídy – od 6.roku věku povinnost, děti k 1. sv. přijímání by už měly zcela automaticky navštěvovat nedělní mši svatou.
  • Dospěly konvertita po obracení by měl naprogramovat nedělní a svát. bohoslužbu do svého života.
  • Nedělní sv. přijímání, bez přípravy, bez modlitby, bez díkůvzdání
  • Svatokrádež. přístup s těžkým hříchem nebo ve stavu těžkého hřích (neposvěcené manželství)
  • Opomíjení sv. přijímání (třeba z důvodu nechuti přistupovat ke sv. zpovědi….)

Je dobré slavit mši sv. v kostele, do kterého chodíme, ve kterém jsme nalezli domov a budujeme společenství s ostatními.

Způsoby přijímáni Eucharistie

  • do úst
  • na ruku
  • většinou vstoje, může se i vkleče, je moudré přizpůsobit se místním zvykům

Mše sv. je zpřítomnění oběti Ježíše Krista, skrze kterou jsme všichni vykoupení, proto ji obětujeme za živé i mrtvé. Mešní stipendium se používá na provoz kostela a jako odměna pro ty, kteří jsou do slavení mše zapojeni (varhaníci, kostelníci…)

Kostel je místem přechování Eucharistie. Při příchodu i odchodu děláme znamení kříže svěcenou vodou a pohlednutí směrem ke svatostánku.

Mons. Jan Plaček