Duben a květen 2017 v naší farnosti

Přístupnost katedrály pro veřejnost

Mimo bohoslužby je katedrála přístupná od úterý do soboty od 8.15 do 12.15 hod. a od 13.15 do 17.15 hod., a v neděli od 13.00 do 18.00 hod., kromě státních svátků. Zpovědní služba je zajištěna od úterý do soboty. K osobní modlitbě lze využít eucharistickou kapli. V pátek od 11.30 do 12.00 hod. je varhanní produkce našich varhaníků.

Mše sv. v Městské nemocnici v O.-Fifejdách

Každou sobotu v 14.30 hod. je v kapli Městské nemocnice v Ostravě-Fifejdách mše sv. s nedělní platností pro pacienty, jejich rodinné příslušníky i ošetřující personál. Po mši sv. lze domluvit s knězem návštěvu nemocného na pokoji.

Výstava fotografií v katedrále

Do konce dubna je v katedrále výstava fotografií „Svatá země Izrael“ od ing. Zdeňka Poruby pojednávající o putování po biblických místech.

Farní pouť u příležitosti 750. výročí první písemné zmínky o Ostravě

Ve dnech 6. až 8. května se uskuteční farní pouť. Navštívíme Olomouc (Diecézní muzeum), Svatý Kopeček u Olomouce, Kroměříž – kostel sv. Mořice, kde je pohřben zakladatel Ostravy biskup Bruno a kde budeme mít mši sv., Květnou zahradu a Svatý Hostýn, kde budeme mít také mši sv. Cena je 1.700 korun (zahrnuje dopravu autobusem, ubytování s polopenzí v Europenzionu Holešov a vstupné). Odjezd v sobotu 6. května v 9.00 hod. od katedrály, návrat v pondělí 8. května ke katedrále kolem 17.00 hod. Možnost nahlásit se a zaplatit je ve farní kanceláři během úředních hodin.

Prohlídky kostela sv. Václava s výkladem

Možnost pravidelných prohlídek kostela sv. Václava je letos od května do října každou sobotu a neděli od 13.00 do 18.00 hod. Prohlídku lze domluvit i na tel. čísle 603 843 937.

Svátek matek

V neděli 14. května na Svátek matek bude mše sv. v katedrále v 9.30 hod. za maminky.

Slavnost Nanebevstoupení Páně – doporučený zasvěcený svátek

Ve čtvrtek 25. května na slavnost Nanebevstoupení Páně budou v katedrále mše sv. ráno v 7.30 hod. a večer v 18.00 hod. pontifikální, kterou bude slavit o. biskup František. Po ní bude na faře setkání biřmovanců s o. biskupem.

První svaté přijímání dětí

Nácviky dětí před prvním sv. přijímáním budou v neděli 14. května a 21. května vždy po mši sv., která je v katedrále v 9.30 hod. Zpověď prvokomunikantů, jejich rodičů a kmotrů bude v sobotu 27. května od 9.00 do 10.00 hod. Slavnost prvního svatého přijímání dětí naší farnosti bude v neděli 28. května při mši sv. v 9.30 hod.

Biskupské svěcení Mons. Martina Davida

V neděli 28. května v 15.00 hod. přijme v katedrále biskupské svěcení Mons. Martin David jmenovaný 7. dubna papežem Františkem pomocným biskupem ostravsko-opavské diecéze. Hlavním světitelem bude sídelní biskup Mons. František V. Lobkowicz.