VELIKONOCE 2023 v katedrále Božského Spasitele v Moravské Ostravě

VELIKONOCE 2023

v katedrále Božského Spasitele v Moravské Ostravě

Příležitost k velikonoční svátosti smíření:

Sobota 1. dubna

16.00 hod. – 18.00 hod.

Květná neděle 2. dubna

18.00 hod. – 20.00 hod.

Pondělí 3. dubna   

07.00 hod. – 09.00 hod.

15.00 hod. – 18.00 hod.

Úterý 4. dubna

07.00 hod. – 09.00 hod.

15.00 hod. – 18.00 hod.

Středa 5. dubna

07.00 hod. – 09.00 hod.

15.00 hod. – 18.00 hod.

Využijte těchto termínů, protože během svátků už zvláštní příležitosti nebudou!

Květná neděle 2. dubna

07.30 hod.

ranní mše sv.

 

09.30 hod.

žehnání ratolestí v kostele sv. Václava, průvod do katedrály a pontifikální mše sv., hlavní celebrant o. biskup Martin; pro mši sv. vernisáž výstavy fotografií spolku Člověk a víra

 

15.00 hod.

pobožnost křížové cesty v kostele sv. Václava

 

19.00 hod.

večerní mše sv.

 

 

Zelený čtvrtek 6. dubna

09.00 hod.

MISSA CHRISMATIS, tj. mše se svěcením posvátných olejů a obnovou kněžských slibů, hlavní celebrant o. biskup Martin, koncelebrují kněží diecéze

 

18.00 hod.

PONTIFIKÁLNÍ MŠE SV. NA PAMÁTKU POSLEDNÍ VEČEŘE PÁNĚ za kněze, kteří působili v katedrále, přenesení Nejsvětější Svátosti do „Getsemanské zahrady“ a možnost adorace do 19.30 hod., hlavní celebrant o. biskup Martin

 

Velký pátek 7. dubna

Den přísného postu a újmy v jídle

10.00 hod.

pobožnost křížové cesty, vede o. biskup Martin

 

11.00 – 15.00 hod.

možnost adorace a modlitby v katedrále

 

15.00 hod.

VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY (bohoslužba slova, adorace kříže, sv. přijímání), předsedá o. biskup Martin

 

 

Bílá sobota 8. dubna

09.00 hod.

modlitba ranních chval, předsedá o. biskup Martin

 

09.30 – 19.00 hod.

možnost soukromé adorace u Božího hrobu

 

20.00 hod.

VELIKONOČNÍ VIGILIE (žehnání ohně, bohoslužba slova, křestní bohoslužba s udělením sv. křtu dospělým katechumenům a s obnovou křestních slibů, eucharistická slavnost), hlavní celebrant o. biskup Martin; po ní setkání v učebně na faře

 

Neděle velikonoční 9. dubna   

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Hod Boží velikonoční

07.30 hod.

ranní mše sv.

 

09.30 hod.

PONTIFIKÁLNÍ MŠE SVATÁ, hlavní celebrant o. biskup Martin; po mši sv. požehnání pokrmů

 

19.00 hod.

večerní mše sv.

 

 

Pondělí velikonoční 10. dubna

07.30 hod.

mše sv.

 

09.30 hod.

mše sv.

 

Večerní mše sv. není.

 

 

Na Květnou neděli 2. dubna je sbírka na potřeby naší farnosti a na Velikonoční neděli 9. dubna na Diecézní mzdový na solidární fond. Příspěvky z pokladničky u Božího hrobu během Velkého pátku a Bílé soboty jsou určeny na pomoc křesťanům ve Svaté zemi.

 

 

 

Pořad bohoslužeb v kostele

sv. Josefa a P. Marie Karmelské ve Slezské Ostravě

 

Květná neděle 2. dubna

07.45 hod.

mše sv. s žehnáním ratolestí

 

10.30 hod.

tridentská mše sv.

 

 

Neděle velikonoční 9. dubna

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Hod Boží velikonoční

07.45 hod.

mše sv.

 

 

Pondělí velikonoční 10. dubna:

07.45 hod.

mše sv.