Poutní slavnost svatého Josefa, snoubence P. Marie a patrona kostela ve Slezské Ostravě.

 

Poutní slavnost svatého Josefa,

snoubence P. Marie

a

patrona kostela ve Slezské Ostravě

(tzv. „Malá pouť“)

u příležitosti

zahájení Roku rodiny

v sobotu 20. března 2021

6.30 hod.:

modlitba růžence

7.00 hod.:

ranní mše sv.

8.30 hod.:

hlavní mše sv.

 

Svatý Josefe, přimlouvej se za nás!

 

Při každé mši sv. bude sbírka na dofinancování nové střechy na faře ve Slezské Ostravě.

Z důvodu poutě nebude ranní mše sv. v 7.30 hod. v kostele sv. Václava v Moravské Ostravě.